Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / Page 4

Nederlands

2020-08-doc1 Erfrecht en insolventierecht in rechtsvergelijkend perspectief

Liefhebbers van rechtsvergelijkend erfrecht en insolventierecht wijs ik graag op de recent gepubliceerde, in 2018 verdedigde studie van Friederike Dorn, Das Ausschlagungsrecht in der Insolvenz. Rechtsvergleichende Reformüberlegungen unter Berücksichtigung des französischen und niederländischen Rechts, Mohr Siebeck 2020. Zij heeft kritiek of de wijze waarop het Duitse recht omgaat met het keuzerecht van een insolvente schuldenaar. Deze kan dat recht nagenoeg… Read More »2020-08-doc1 Erfrecht en insolventierecht in rechtsvergelijkend perspectief

2020-07-doc3 Lagere rechtspraak in de serie Insolventierecht

Een uitspraak van een lagere rechter is vooral van belang voor de betrokken partijen (en hun raadslieden). Lagere rechtspraak heeft soms ook rechtsvormende betekenis. Kort daarover Giessen, Rechtsvorming in het privaatrecht, Mon. BW nr. A3 2020/2 en 15. Deze auteur richt zich vooral op de uitspraken van de Hoge Raad en invloed van de advocatuur, in het bijzonder de cassatiebalie.… Read More »2020-07-doc3 Lagere rechtspraak in de serie Insolventierecht

2020-07-doc2 Kabinetsidee: naar een maatschappelijke BV, de BVM

De ministerraad heeft 10 juli 2020 ingestemd met een idee van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat waarin de introductie van de zogenoemde maatschappelijke BV wordt aangekondigd (wellicht kortweg: BVM). Voorgesteld wordt te komen tot een aparte juridische erkenning voor maatschappelijke ondernemers, die maatschappelijke vraagstukken voor onder meer energie en klimaat, arbeidsparticipatie, zorg, onderwijs en veiligheid aanpakken. Dergelijke… Read More »2020-07-doc2 Kabinetsidee: naar een maatschappelijke BV, de BVM

2020-06-doc1 Akkoord-vreemde bepalingen rechtsgeldig?

Voor de laatste keer de uitnodiging om een stuk ontwerp-tekt van commentaar te voorzien. Zij komt uit de bewerking voor de 5e druk van Deel VI uit Wessels Insolventierecht, over het faillissementsakkoord. Ten vervolge op een eerdere oproep (zie www.bobwessels.nl/blog/2020-05-doc2-bijdragen-aan-het-akkoord-wessels-insolventierecht-vi-2020/) is dit de vijfde, en laatste keer dat ik een uitnodiging rondstuur. Reacties graag voor 6 juni a.s. naar: info@bobwessels.nl.… Read More »2020-06-doc1 Akkoord-vreemde bepalingen rechtsgeldig?

2020-05-doc9 Paritas creditorum – hard and fast rule?

Weer een stukje ontwerptekst. Zij komt uit de bewerking voor de 5e druk van Deel VI uit Wessels Insolventierecht, over het faillissementsakkoord. Ten vervolge op een eerdere oproep (zie www.bobwessels.nl/blog/2020-05-doc2-bijdragen-aan-het-akkoord-wessels-insolventierecht-vi-2020/) is dit de vierde keer deze maand dat ik een uitnodiging rondstuur. Ik wil het manuscript in de eerste week juni 2020 naar de bureauredactie van Wolters Kluwer sturen. Reacties… Read More »2020-05-doc9 Paritas creditorum – hard and fast rule?

2020-05-doc8 Alles over verificatie van vorderingen!

Een nieuwe druk van Wessels Insolventierecht V 2020 (Verificatie van schuldvorderingen) is verschenen, de 5e druk. Evenals bij de andere delen in de serie staat een commentaar op de Faillissementswet centraal, in dit Deel V een commentaar op art. 108-137 Fw. Zo passeren de revue een uitleg van de betekenis en het doel van de verificatie, de schuldvorderingen die in… Read More »2020-05-doc8 Alles over verificatie van vorderingen!

2020-05-doc7 Homologatie akkoord – nakoming voldoende gewaarborgd?

Het vrijgeven van ontwerpteksten van de bewerking van delen in de serie Insolventierecht zet ik voort met een tweede onderdeel van de regeling van de homologatieregeling van het faillissementsakkoord. Zie voor mijn eerste oproep https://bobwessels.nl/blog/2020-05-doc6-homologatie-akkoord-baten-hoger-dan-akkoordsom/. Wederom kijk ik uit naar commentaren (zie https://bobwessels.nl/blog/2020-05-doc2-bijdragen-aan-het-akkoord-wessels-insolventierecht-vi-2020/) op conceptteksten die ik momenteel schrijf voor de 5e druk van Wessels Insolventierecht VI (Het akkoord). Ik… Read More »2020-05-doc7 Homologatie akkoord – nakoming voldoende gewaarborgd?

2020-05-doc6 Homologatie akkoord – baten hoger dan akkoordsom

Terwijl morgen (14 mei 2020) in de Tweede Kamer over de volgende stap over de Whoa wordt beslist, gaat het nadenken over het gewone faillissementsakkoord verder. Wederom kijk ik uit naar commentaren (zie https://bobwessels.nl/blog/2020-05-doc2-bijdragen-aan-het-akkoord-wessels-insolventierecht-vi-2020/) op conceptteksten die ik momenteel schrijf voor de 5e druk van Wessels Insolventierecht VI (Het akkoord). Ik hoop het manuscript in de eerste week juni 2020… Read More »2020-05-doc6 Homologatie akkoord – baten hoger dan akkoordsom

2020-05-doc4 Faillissementsakkoord als ware het aangenomen

Vorige week riep ik geïnteresseerden op (zie https://bobwessels.nl/blog/2020-05-doc2-bijdragen-aan-het-akkoord-wessels-insolventierecht-vi-2020/) commentaar te geven op conceptteksten die ik momenteel schrijf voor de 5e druk van Wessels Insolventierecht VI (Het akkoord). Ik hoop het manuscript in de eerste week juni 2020 naar de bureauredactie van Wolters Kluwer te kunnen sturen. Reacties graag voor het eind van de maand naar: info@bobwessels.nl. Hierbij de concepttekst: +++… Read More »2020-05-doc4 Faillissementsakkoord als ware het aangenomen

2020-05-doc2 Bijdragen aan Het akkoord (Wessels Insolventierecht VI 2020)?

Met de 5e druk van alle delen in de serie Wessels Insolventierecht ben ik in het eerste kwartaal van 2018 gestart. Deel IV (bestuur en beheer na faillietverklaring) verscheen begin dit jaar en in juni 2020 verwacht ik dat Deel V (Verificatie van schuldvorderingen) in de boekwinkel zal liggen. Momenteel ben ik de uit 2014 daterende teksten van Deel VI… Read More »2020-05-doc2 Bijdragen aan Het akkoord (Wessels Insolventierecht VI 2020)?