Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / Page 4

Nederlands

2021-07-doc7 Schuldsanering natuurlijke personen: Europese ontwikkelingen

Wilt u weer met me meedenken en input geven om zo bij te dragen aan de concept-tekst voor de 5e druk van Wessels Insolventierecht IX, Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen? Voor de idee achter dit ‘deliberate public participatory drafting process’, zie https://bobwessels.nl/blog/2021-07-doc2-meeschrijven-met-wessels-ix-5e-druk-schuldsanering/. In deze derde blog aandacht voor Europese ontwikkelingen. Ook commentaar op de onderstande ontwerp-tekst zie ik graag tegemoet voor zaterdag… Read More »2021-07-doc7 Schuldsanering natuurlijke personen: Europese ontwikkelingen

2021-07-doc5 WSNP en schuldhulpverlening via gemeenten

Enkele dagen gelden vroeg ik om uw input en zo bij te dragen aan de concept-tekst voor de 5e druk van Wessels Insolventierecht IX, Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. Zie https://bobwessels.nl/blog/2021-07-doc4-ontwikkelingen-regelgeving-schuldsanering-natuurlijke-personen/ en voor de idee achter dit ‘deliberate public participatory drafting process‘ https://bobwessels.nl/blog/2021-07-doc2-meeschrijven-met-wessels-ix-5e-druk-schuldsanering/. Ook commentaar op de onderstaande ontwerp-tekst zie ik graag tegemoet voor zaterdag 24 juli 2021 via: info@bobwessels.nl. De week… Read More »2021-07-doc5 WSNP en schuldhulpverlening via gemeenten

2021-07-doc4 Ontwikkelingen regelgeving schuldsanering natuurlijke personen

Voor deze eerste keer vraag ik uw input en zo bij te dragen aan de concept-tekst voor de 5e druk van Wessels Insolventierecht IX, Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. Zie voor de idee erachter https://bobwessels.nl/blog/2021-07-doc2-meeschrijven-met-wessels-ix-5e-druk-schuldsanering/. Commentaar op deze en volgende uitnodigingen (raadpleeg mijn blogs) zie ik graag tegemoet voor zaterdag 24 juli 2021 via: info@bobwessels.nl. De week erna hoop ik het manuscript… Read More »2021-07-doc4 Ontwikkelingen regelgeving schuldsanering natuurlijke personen

2021-07-doc2 Meeschrijven met Wessels IX 5e druk – Schuldsanering?

Wederom een uitnodiging om bij te dragen aan de serie Wessels Insolventierecht, 5e druk. De komende weken is de ontwerp-tekst van Deel IX, Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, aan de beurt. De huidige 4e druk is van 2017, dus een kleine 4 jaar aan materiaal (wetswijzigingen, rechtspraak, etc) wordt verwerkt. Ik ben al ver op streek en verwacht eind juli het aangepaste… Read More »2021-07-doc2 Meeschrijven met Wessels IX 5e druk – Schuldsanering?

2021-06-doc2 Nieuwe druk Surseance van betaling verschenen

In de derde week van juni 2021 verscheen Wessels Insolventierecht VIII 2021 over de surseance van betaling. Het is de 5e druk met natuurlijk als kernonderwerp een commentaar op de regeling van de art. 214-283 Faillissementswet. Een korte glimp van de inhoud: Behandeld worden het doel van de surseance en de procedure tot surseance-verlening. Voorts wordt ingegaan op de gevolgen… Read More »2021-06-doc2 Nieuwe druk Surseance van betaling verschenen

2021-04-doc3 Ongekend onrecht – waarom geen redelijkheid en billijkheid?

Ook een civielrechtelijk jurist zit tandenknarsend naar het ongekende onrecht in de toeslagenaffaire te kijken. Mijns inziens wordt een principieel beginsel van het gewone Nederlandse verbintenissenrecht (redelijkheid en billijkheid) over het hoofd gezien. In art. 26 Awir (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, dat voorkomt in Hoofdstuk 2 (‘Procedure bij uitvoering door belastingdienst/toeslagen’), Paragraaf 3 (‘Uitbetaling en terugvordering’)) staat: ‘Indien een herziening… Read More »2021-04-doc3 Ongekend onrecht – waarom geen redelijkheid en billijkheid?

2021-04-doc1 WHOA: van wet naar herstructureringsrecht

Karakteristieken De meest sprekende karakteristieken van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) zijn: 1 Hybride karakter. De WHOA is als afdeling 2 geplaatst in Titel IV van de Faillissementswet (Fw), met de voorlopige titel ‘Buiten surseance en faillissement’. Die aanduiding geeft al het hybride karakter van de WHOA-regeling aan. Zij is in de wet opgenomen, maar valt buiten daarin al… Read More »2021-04-doc1 WHOA: van wet naar herstructureringsrecht

2021-03-doc7 Surseance en een Braziliaanse Recuperaçaõ judicial (Oi Brazil),

Voor een laatste (vierde) maal vraag ik uw input en zo bij te dragen aan de concept-tekst voor de 5e druk van Wessels Insolventierecht VIII, Surseance van betaling. Zie voor de idee erachter https://bobwessels.nl/blog/2021-03-doc2-meedenken-met-surseance-van-betaling/. Commentaar op deze en eerdere uitnodigingen (raadpleeg mijn blogs, alle in maart gepost) is nog mogelijk. Reacties graag voor woensdag 24 maart 2021 naar: info@bobwessels.nl. De… Read More »2021-03-doc7 Surseance en een Braziliaanse Recuperaçaõ judicial (Oi Brazil),

2021-03-doc6 Bewindvoerder, enquête en surseance

Hierbij deze maand een derde uitnodiging om bij te dragen aan de concept-tekst voor de 5e druk van Wessels Insolventierecht VIII, Surseance van betaling. Zie voor de idee erachter https://bobwessels.nl/blog/2021-03-doc2-meedenken-met-surseance-van-betaling/. Commentaar op deze en eerdere uitnodigingen (raadpleeg mijn blogs) is nog mogelijk. Reacties graag voor woensdag 24 maart 2021 naar: info@bobwessels.nl. De week erna hoop ik het manuscript af te… Read More »2021-03-doc6 Bewindvoerder, enquête en surseance

2021-03-doc4 Samenloop surseance-verzoek en verzoek aanwijzing HD

Deze weken ben ik de tekst voor de 5e druk van Wessels Insolventierecht VIII, Surseance van betaling, aan het afronden. Hieronder de tweede uitnodiging om een stuk ontwerptekst van commentaar te voorzien. Zie voor de idee erachter https://bobwessels.nl/blog/2021-03-doc2-meedenken-met-surseance-van-betaling/. Commentaar op mijn eerste uitnodiging is nog mogelijk, zie https://bobwessels.nl/blog/2021-03-doc3-wetsontwikkelingen-surseance-van-betaling/. Reacties graag voor woensdag 24 maart 2021 naar: info@bobwessels.nl. De week erna… Read More »2021-03-doc4 Samenloop surseance-verzoek en verzoek aanwijzing HD