Welcome / Blog Archive / Nederlands / Page 4

Nederlands

2020-06-doc1 Akkoord-vreemde bepalingen rechtsgeldig?

Voor de laatste keer de uitnodiging om een stuk ontwerp-tekt van commentaar te voorzien. Zij komt uit de bewerking voor de 5e druk van Deel VI uit Wessels Insolventierecht, over het faillissementsakkoord. Ten vervolge op een eerdere oproep (zie www.bobwessels.nl/blog/2020-05-doc2-bijdragen-aan-het-akkoord-wessels-insolventierecht-vi-2020/) is dit de vijfde, en laatste keer dat ik een uitnodiging rondstuur. Reacties graag voor 6 juni a.s. naar: info@bobwessels.nl.… Read More »2020-06-doc1 Akkoord-vreemde bepalingen rechtsgeldig?

2020-05-doc9 Paritas creditorum – hard and fast rule?

Weer een stukje ontwerptekst. Zij komt uit de bewerking voor de 5e druk van Deel VI uit Wessels Insolventierecht, over het faillissementsakkoord. Ten vervolge op een eerdere oproep (zie www.bobwessels.nl/blog/2020-05-doc2-bijdragen-aan-het-akkoord-wessels-insolventierecht-vi-2020/) is dit de vierde keer deze maand dat ik een uitnodiging rondstuur. Ik wil het manuscript in de eerste week juni 2020 naar de bureauredactie van Wolters Kluwer sturen. Reacties… Read More »2020-05-doc9 Paritas creditorum – hard and fast rule?

2020-05-doc8 Alles over verificatie van vorderingen!

Een nieuwe druk van Wessels Insolventierecht V 2020 (Verificatie van schuldvorderingen) is verschenen, de 5e druk. Evenals bij de andere delen in de serie staat een commentaar op de Faillissementswet centraal, in dit Deel V een commentaar op art. 108-137 Fw. Zo passeren de revue een uitleg van de betekenis en het doel van de verificatie, de schuldvorderingen die in… Read More »2020-05-doc8 Alles over verificatie van vorderingen!

2020-05-doc7 Homologatie akkoord – nakoming voldoende gewaarborgd?

Het vrijgeven van ontwerpteksten van de bewerking van delen in de serie Insolventierecht zet ik voort met een tweede onderdeel van de regeling van de homologatieregeling van het faillissementsakkoord. Zie voor mijn eerste oproep https://bobwessels.nl/blog/2020-05-doc6-homologatie-akkoord-baten-hoger-dan-akkoordsom/. Wederom kijk ik uit naar commentaren (zie https://bobwessels.nl/blog/2020-05-doc2-bijdragen-aan-het-akkoord-wessels-insolventierecht-vi-2020/) op conceptteksten die ik momenteel schrijf voor de 5e druk van Wessels Insolventierecht VI (Het akkoord). Ik… Read More »2020-05-doc7 Homologatie akkoord – nakoming voldoende gewaarborgd?

2020-05-doc6 Homologatie akkoord – baten hoger dan akkoordsom

Terwijl morgen (14 mei 2020) in de Tweede Kamer over de volgende stap over de Whoa wordt beslist, gaat het nadenken over het gewone faillissementsakkoord verder. Wederom kijk ik uit naar commentaren (zie https://bobwessels.nl/blog/2020-05-doc2-bijdragen-aan-het-akkoord-wessels-insolventierecht-vi-2020/) op conceptteksten die ik momenteel schrijf voor de 5e druk van Wessels Insolventierecht VI (Het akkoord). Ik hoop het manuscript in de eerste week juni 2020… Read More »2020-05-doc6 Homologatie akkoord – baten hoger dan akkoordsom

2020-05-doc4 Faillissementsakkoord als ware het aangenomen

Vorige week riep ik geïnteresseerden op (zie https://bobwessels.nl/blog/2020-05-doc2-bijdragen-aan-het-akkoord-wessels-insolventierecht-vi-2020/) commentaar te geven op conceptteksten die ik momenteel schrijf voor de 5e druk van Wessels Insolventierecht VI (Het akkoord). Ik hoop het manuscript in de eerste week juni 2020 naar de bureauredactie van Wolters Kluwer te kunnen sturen. Reacties graag voor het eind van de maand naar: info@bobwessels.nl. Hierbij de concepttekst: +++… Read More »2020-05-doc4 Faillissementsakkoord als ware het aangenomen

2020-05-doc2 Bijdragen aan Het akkoord (Wessels Insolventierecht VI 2020)?

Met de 5e druk van alle delen in de serie Wessels Insolventierecht ben ik in het eerste kwartaal van 2018 gestart. Deel IV (bestuur en beheer na faillietverklaring) verscheen begin dit jaar en in juni 2020 verwacht ik dat Deel V (Verificatie van schuldvorderingen) in de boekwinkel zal liggen. Momenteel ben ik de uit 2014 daterende teksten van Deel VI… Read More »2020-05-doc2 Bijdragen aan Het akkoord (Wessels Insolventierecht VI 2020)?

2020-03-doc4 Drie stappen om uit het insolventie-dal te komen

Geïnspireerd door gezamenlijk nadenken binnen het bestuur van de Conference on European Restructuring and Insolvency Law (CERIL), www.ceril.eu, en gebaseerd op vergelijkbare overwegingen en aanbevelingen op vrijdag 20 maart 2020 gedaan (zie http://www.ceril.eu/news/ceril-executive-statement-2020-1-on-covid-19-and-insolvency-legislation/) stel ik voor Nederland een drie-traps oplossing voor: 1 De wetgever kondigt een algemeen landelijk schuldenmoratorium af 2 Introductie van een tijdelijke regeling van zelfbewind voor bedrijven… Read More »2020-03-doc4 Drie stappen om uit het insolventie-dal te komen

2020-03-doc2 ‘Bar date’ voor indiening vorderingen

Voor de vijfde en laatste keer een kans om commentaar te geven op conceptteksten die ik momenteel schrijf voor de 5e druk van Wessels Insolventierecht V (Verificatie van schuldvorderingen). Zie voor de idee daarachter mijn blog 2020-02-doc3. Ik hoop het manuscript tweede helft maart 2020 naar de bureauredactie van Wolters Kluwer te kunnen sturen. Reacties graag voor mijn bar date… Read More »2020-03-doc2 ‘Bar date’ voor indiening vorderingen

2020-03-doc1 Over de nadere verificatievergadering

Geïnteresseerden zijn wederom uitgenodigd commentaar te geven op conceptteksten die ik momenteel schrijf voor de 5e druk van Wessels Insolventierecht V (Verificatie van schuldvorderingen). Zie voor de idee daarachter mijn blog 2020-02-doc3. Ik hoop het manuscript tweede helft maart 2020 naar de bureauredactie van Wolters Kluwer te kunnen sturen. Reacties graag binnen een week naar: info@bobwessels.nl. Hierbij de concepttekst: [5075]… Read More »2020-03-doc1 Over de nadere verificatievergadering