Welcome / Blog Archive / Book Review

Book Review

2022-03-doc2 Polak-Pannevis, Insolventierecht, 15e druk, 2022

Vijf jaar na de vorige editie verschijnt de nieuwe herziene 15e druk van N.J. Polak Insolventierecht, bewerkt door N.B. Pannevis. De vorige druk besprak ik destijds, zie https://bobwessels.nl/blog/2017-10-doc6-polak-pannevis-insolventierecht-14e-druk-2017/. Het boek is natuurlijk een welkome oude bekende in de insolventierechtelijke literatuur; de eerste druk verscheen bijna 50 jaar geleden. De behandeling heeft tot kern de gehele Faillissementswet aan de hand van… Read More »2022-03-doc2 Polak-Pannevis, Insolventierecht, 15e druk, 2022

2022-01-doc5 Twenty years EU determined cross-border insolvency law!

The European Union aims to harmonize the laws of the Member States regarding insolvency and restructuring. It also intends to facilitate the functioning of insolvency proceedings across the Union. The first step the EU took was to provide for a system regulating cross-border insolvency. This year will celebrate the 20th birthday of EU regulated cross-border insolvency law. The original European… Read More »2022-01-doc5 Twenty years EU determined cross-border insolvency law!

2022-01-doc4 Handboek IPR

Het Nederlandse internationaal privaatrecht kent haar kernregeling in Boek 10 BW. Daarnaast bestaat een palet aan relevante regelingen. Deze zijn nationaal, bijvoorbeeld in het Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), maar vooral internationaal, zoals een verscheidenheid aan EU-verordeningen, ‘Haagse’ IPR-verdragen en zo meer. De onderlinge verhouding van deze rechtsinstrumenten is een complex vraagstuk. Hun temporele, materiële, formele en soms overgangsrechtelijke toepassingsgebied… Read More »2022-01-doc4 Handboek IPR

2022-01-doc1 Publiek privaatrecht

De serie Jonge Meesters bevat elk jaar het resultaat van onderling afgestemde scripties van studenten aan de Erasmus School of Law. Het is alweer de 14e jaargang van deze serie van studenten die de master Aansprakelijkheid en Verzekering hebben afgerond. Dit keer schrijven de tien jonge meesters (waarvan er twee 30+ zijn) rond het thema ‘Publiek privaatrecht’, met als ondertitel:… Read More »2022-01-doc1 Publiek privaatrecht

2021-06-doc4 Insolventierecht – 10e druk Huizink

Vorige maand verscheen de 10e druk van het boek ‘Insolventierecht’ van de hand van mr Huizink, hoogleraar em. VU Amsterdam. Het boek bestaat al lange tijd. Uit welk jaar de eerste druk stamt wordt niet aangegeven, maar volgens mee gaat het al twee decennia mee. Het is een bondige (ca. 160 pagina’s) bespreking van het gehele insolventierecht, besproken aan de… Read More »2021-06-doc4 Insolventierecht – 10e druk Huizink

2021-06-doc1 Business, PIL and EU

The book Business and private international law in the EU, shortly reviewed here, is an introductory textbook for students interested in cross-border business activities. In some circles the theme of private international law (PIL) is also referred to as international private law or conflicts of laws. The publication (some 150 pages with a short index) consists of seven chapters, in… Read More »2021-06-doc1 Business, PIL and EU

2021-04-doc2 Multinational Enterprises and the Law – 3rd ed. by Muchlinski

Recently, the third edition of Multinational Enterprises and the Law was published. It is the seminal work of Peter T. Muchlinski, Emeritus Professor in International Commercial Law at the School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London. The first edition was published more than a quarter of a century ago – in 1995 (Wiley-Blackwell, 648 pages), the second… Read More »2021-04-doc2 Multinational Enterprises and the Law – 3rd ed. by Muchlinski

2021-03-doc5 First book on European preventive restructuring

In 2011, in a European publication, I wrote ‘The H-word is out!’. Certain words in conversation (between insolvency experts) were surely not to be used 10 years ago. One of them was, indeed, ‘harmonisation’. There were zillion obstacles against the idea that insolvency national legal systems can be harmonised. It was a typically political Pavlov reaction. Harmonisation of insolvency laws… Read More »2021-03-doc5 First book on European preventive restructuring