Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / 2021-07-doc2 Meeschrijven met Wessels IX 5e druk – Schuldsanering?

2021-07-doc2 Meeschrijven met Wessels IX 5e druk – Schuldsanering?

Wederom een uitnodiging om bij te dragen aan de serie Wessels Insolventierecht, 5e druk. De komende weken is de ontwerp-tekst van Deel IX, Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, aan de beurt. De huidige 4e druk is van 2017, dus een kleine 4 jaar aan materiaal (wetswijzigingen, rechtspraak, etc) wordt verwerkt. Ik ben al ver op streek en verwacht eind juli het aangepaste manuscript naar uitgever Wolters Kluwer te kunnen sturen. Met de bewerking en actualisering van alle tien delen in de serie hoop ik, deo volente, in 2022 gereed te zijn. Deel X bestaat uit Part I en Part II, International insolvency law, zie nader https://bobwessels.nl/blog/2021-02-doc3-my-book-on-international-insolvency-law/

Meedoen?
Zin om iets bij te dragen? In de 4e druk van Deel X Part II heb ik een nieuw element aan mijn schrijfproces toegevoegd door te communiceren met personen die actief zijn op het gebied van Europese herstructurering en insolventie. Via mijn blog (www.bobwessels.nl) en via LinkedIn heb ik conceptteksten van Part II gepubliceerd met de uitnodiging aan degenen die geïnteresseerd zijn op het desbetreffende onderwerp betrekking hebbende literatuur, uitspraken of praktijkervaringen te sturen of commentaar te leveren op deze teksten. In het voorjaar van 2017 heb ik in een periode van vier maanden acht keer een uitnodiging gepost.

What’s in it for me?
Een incentive om op deze wijze bij te dragen aan het ‘live’-debat over mijn ontwerp-teksten is de zekerheid dat (i) substantiële bijdragen worden erkend door de namen van de betrokken auteurs te vermelden en dat (ii) in geselecteerde gevallen de gemailde reacties kunnen worden aangehaald in de tekst, samen met de erkenning van de auteur. De toen, in 2017, uit ongeveer dertig landen ontvangen reacties, beschrijvingen van praktijkgevallen, literatuurbronnen en zelfs de ontwerptekst van een proefschrift waren de rijke vrucht van het geïntroduceerde ‘deliberate public participatory drafting process’ dat mij goed bevallen is. Om deze reden is in overleg met uitgever Wolters Kluwer besloten dit voor de 5e druk van de serie ook toe te passen. Voor de tot heden verschenen delen heb ik diverse bijdragen en commentaren ontvangen. Soms wordt minutieus een ontwerp-tekst van commentaar voorzien, vaak ook een praktijkgeval nader uiteengezet of een andere zienswijze gepresenteerd. De inhoud van de reacties op een oproep leveren op punten aanvullingen of verbeteringen van mijn tekst op; natuurlijk zijn enkele personen, die essentiële inbreng hebben gehad, in het Woord vooraf genoemd en voor hun bijdragen bedankt.
Belangstelling? Vanaf heden tot 24 juli 2021 rond ik de tekst voor de 5e druk van Deel IX af. Hou mijn blog in de gaten en reageer via: info@bobwessels.nl. Alvast dank!