Welcome / Blog Archive / Wessels Insolventierecht

Wessels Insolventierecht

2020-04-doc1 Three stept to get out of the Insolvency Valley II

Inspired by joint reflection within the board of the Conference on European Restructuring and Insolvency Law (CERIL), www.ceril.eu, and based on similar considerations and recommendations made on Friday, 20 March 2020 (see http://www.ceril.eu / news / ceril-executive-statement-2020-1-on-covid-19-and-insolvency-legislation /), I posted on 25 March 2020 my blog, in Dutch (https://bobwessels.nl/blog/2020-03-doc4-drie-stappen-om-uit-het-insolventie-dal-te-komen/, in which I proposed a three-step solution for the Netherlands to… Read More »2020-04-doc1 Three stept to get out of the Insolvency Valley II

2020-03-doc4 Drie stappen om uit het insolventie-dal te komen

Geïnspireerd door gezamenlijk nadenken binnen het bestuur van de Conference on European Restructuring and Insolvency Law (CERIL), www.ceril.eu, en gebaseerd op vergelijkbare overwegingen en aanbevelingen op vrijdag 20 maart 2020 gedaan (zie http://www.ceril.eu/news/ceril-executive-statement-2020-1-on-covid-19-and-insolvency-legislation/) stel ik voor Nederland een drie-traps oplossing voor: 1 De wetgever kondigt een algemeen landelijk schuldenmoratorium af 2 Introductie van een tijdelijke regeling van zelfbewind voor bedrijven… Read More »2020-03-doc4 Drie stappen om uit het insolventie-dal te komen

2020-03-doc2 ‘Bar date’ voor indiening vorderingen

Voor de vijfde en laatste keer een kans om commentaar te geven op conceptteksten die ik momenteel schrijf voor de 5e druk van Wessels Insolventierecht V (Verificatie van schuldvorderingen). Zie voor de idee daarachter mijn blog 2020-02-doc3. Ik hoop het manuscript tweede helft maart 2020 naar de bureauredactie van Wolters Kluwer te kunnen sturen. Reacties graag voor mijn bar date… Read More »2020-03-doc2 ‘Bar date’ voor indiening vorderingen

2020-03-doc1 Over de nadere verificatievergadering

Geïnteresseerden zijn wederom uitgenodigd commentaar te geven op conceptteksten die ik momenteel schrijf voor de 5e druk van Wessels Insolventierecht V (Verificatie van schuldvorderingen). Zie voor de idee daarachter mijn blog 2020-02-doc3. Ik hoop het manuscript tweede helft maart 2020 naar de bureauredactie van Wolters Kluwer te kunnen sturen. Reacties graag binnen een week naar: info@bobwessels.nl. Hierbij de concepttekst: [5075]… Read More »2020-03-doc1 Over de nadere verificatievergadering

2020-02-doc9 Kennisgeving aan crediteuren inz. verificatie

Met verwijzing naar mijn blog 2020-02-doc3 roep ik wederom geïnteresseerden op commentaar te geven op conceptteksten die ik momenteel schrijf voor de 5e druk van Wessels Insolventierecht V (Verificatie van schuldvorderingen). Ik hoop het manuscript tweede helft maart naar de bureauredactie van Wolters Kluwer te kunnen sturen. Reacties graag binnen een week naar: info@bobwessels.nl. Hierbij de concepttekst: [5055] Kennisgeving door… Read More »2020-02-doc9 Kennisgeving aan crediteuren inz. verificatie

2020-02-doc8 Variaties van vorderingen geverifieerd

Eerder in februari op dit blog nodigde ik commentaar uit op teksten die ik in concept gereed heb voor de 5e druk van het boek Wessels Insolventierecht V (Verificatie van schuldvorderingen). Evenals vorige keer graag reacties naar info@bobwessels.nl, bij voorkeur binnen een week. Ik ben van plan medio maart 2020 de hele tekst naar Wolters Kluwer te sturen. […..] [5016c]… Read More »2020-02-doc8 Variaties van vorderingen geverifieerd

2020-02-doc7 In re Strugeon – a new step of UK court in cross-border insolvency?

Last month, an interesting desicion was published of the High Court of Justice (Judge Briggs) of England and Wales. The court presents a significant development in cross-border insolvency law. The case is In Re Sturgeon Central Asia Balanced Fund Ltd (in liquidation) [2019] EWHC 1215 (Ch). The court held (among many other things) that solvent proceedings cannot be recognised under… Read More »2020-02-doc7 In re Strugeon – a new step of UK court in cross-border insolvency?

2020-02-doc6 Over Wessels Insolventierecht … en Dordrecht

Op https://bobwessels.nl/blog/2020-02-doc3-verificatie-van-vorderingen-nieuw-deel-v-op-komst/ plaatste ik vorige week een oproep om bij te dragen aan de serie Wessels Insolventierecht, 5e druk. De bewerking van de Delen in de serie verloopt vrij vlot. Dat geldt ook voor de samenwerking met de per afzonderlijk Deel aangetrokken medewerker, die vanaf de 6e druk (dus waarschijnlijk vanaf begin 2022) de hoofdauteur van een Deel van de… Read More »2020-02-doc6 Over Wessels Insolventierecht … en Dordrecht

2020-02-doc4 Akkoord of vereenvoudigd afwikkelen?

In mijn blog 2020-02-doc3 riep ik geïnteresseerden op commentaar te geven op conceptteksten die ik momenteel schrijf voor de 5e druk van Wessels Insolventierecht V (Verificatie van schuldvorderingen). Ik hoop het manuscript tweede helft maart naar de bureauredactie van Wolters Kluwer te kunnen sturen. Reacties graag binnen een week naar: info@bobwessels.nl. Hierbij de concepttekst: […] [5273] Procedure. De wet bevat… Read More »2020-02-doc4 Akkoord of vereenvoudigd afwikkelen?

2020-02-doc3 Verificatie van vorderingen – nieuw Deel V op komst

Met deze oproep om bij te dragen aan de serie Wessels Insolventierecht, 5e druk, pak ik in 2020 de draad weer op. De laatste keer had de oproep voor reacties betrekking op Wessels Insolventierecht IV. Daarop heb ik commentaren ontvangen op zeven in de maand oktober 2019 beschikbaar gestelde ontwerpteksten. Hiervan noem ik in het bijzonder de reacties van mr.… Read More »2020-02-doc3 Verificatie van vorderingen – nieuw Deel V op komst