Welcome / Blog / Blog Archive

Blog Archive

2021-01-doc4 Sdu Commentaar Insolventierecht, editie 2021

Een multimediale publicatie is een jaarlijks geactualiseerde boekuitgave in combinatie met online beschikbaarheid van haar teksten en online doorverwijzingen. Deze geschiedt naar in house Sdu bronnen en relevante externe websites. Deze karakteristiek komt uit het voorwoord van ‘Sdu Commentaar Insolventierecht’, editie 2021. Deze teksten worden online doorlopend bijgewerkt en achterliggende jurisprudentie of Kamerstukken zijn online aan de commentaren gekoppeld en… Read More »2021-01-doc4 Sdu Commentaar Insolventierecht, editie 2021

2021-01-doc3 Belang(en)rijk burgerlijk recht

Het boek ‘Belangenrijk burgerlijk recht’ (met ‘en’ cursief) is een deel in de reeks Jonge Meesters. Na een inleiding van de redacteuren bevat het tien opstellen van masterstudenten van Erasmus School of Law. Met het schrijven daarvan hebben zij een master Privaatrecht of master Aansprakelijkheid en Verzekering afgerond. Het thema van het boek stelt centraal de vraag hoe het gewone… Read More »2021-01-doc3 Belang(en)rijk burgerlijk recht

2021-01-doc2 Tekst & Commentaar Insolventierecht 2020

Een nieuwe editie van Tekst & Commentaar Insolventierecht 2020 viel afgelopen week bij mij in de bus. Dit deel (onder redactie van Groenewegen en Verstijlen) uit de T&C serie is niet zo bekend als de rode edities in de serie (strafrecht; strafvordering). Deze worden bij TV-nieuwsuitzendingen uit zittingszalen van rechtbanken periodiek in beeld gebracht. In de insolventiepraktijk wordt T&C Insolventierecht… Read More »2021-01-doc2 Tekst & Commentaar Insolventierecht 2020

2021-01-doc1 Corporate Bankruptcy Law – Research Handboook

Research Handbook on Corporate Bankruptcy Law, published in 2020, brings together leading experts on the law and economics of corporate bankruptcy. The handbook is edited by Barry Adler (New York Law School), the contributors are all American and after a foreword and an introduction, 15 chapters follow. The scope of bankruptcy The Foreword is from éminance grise, Douglas G. Baird,… Read More »2021-01-doc1 Corporate Bankruptcy Law – Research Handboook

2020-12-doc4 New books on European Insolvency Regulation (Recast) 2015/848

Notes accompanying bobwessels vlogs (on air 23 December 2020 and on YouTube https://youtu.be/PCbih6pC1KM). First generation commentaries Reinhard Bork and Renato Mangano, European Cross-border Insolvency Law, Oxford University Press 2016 Gabriel Moss, Ian F. Fletcher and Stuart Isaacs (eds.), The EU Regulation on Insolvency Proceedings, 3rd. ed. Oxford University Press 2016 Both reviewed by me, see European Company Law (no. 4,… Read More »2020-12-doc4 New books on European Insolvency Regulation (Recast) 2015/848

2020-12-doc3 Insolvency Close-out Netting – Leiden PhD of Ms B. Muscat

Insolvency Close-out netting. A Comparative Study of English, French and US Laws in a Global Perspective is the full title of a PhD defended by Bernadette Muscat early December 2020 at the University of Leiden. Her supervisors have been professor Matthias Haentjens (financial law) and myself (emeritus international insolvency law). Muscat’s research considers the development of the concept of insolvency… Read More »2020-12-doc3 Insolvency Close-out Netting – Leiden PhD of Ms B. Muscat

2020-12-doc2 Over de negatieve boedel

De laatste mogelijkheid om commentaar op ontwerp-teksten te geven. Zie https://bobwessels.nl/blog/2020-11-doc3-bijdragen-aan-vereffening-van-de-boedel-wessels-insolventierecht-vii-2021/. Dit keer wederom het fenomeen boedelschulden, dat ik in mijn serie vooral behandel in het deel over de vereffening van de faillissementsboedel. Zie nader de tekst hieronder. Deze komt uit de bewerking voor de 5e druk van Deel VII uit Wessels Insolventierecht, Vereffening van de boedel. Reacties graag voor… Read More »2020-12-doc2 Over de negatieve boedel

2020-12-doc1 Bork – Corporate Insolvency Law 2020

In a new book, titled Corporate Insolvency Law, the author prof. Reinhard Bork presents, as its subtitle indicates, a comparative textbook.  It deals with the key topics of corporate insolvency law in a comparative way, using the laws of the UK, the USA, Germany and France as examples. Its chosen down to earth approach differs from his well-known Principles of… Read More »2020-12-doc1 Bork – Corporate Insolvency Law 2020

2020-11-doc6 Boedelschulden krachtens de wet

Het fenomeen boedelschulden is alom tegenwoordig in een faillissement. Het wordt in mijn serie vooral behandeld in het deel over de vereffening van de faillissementsboedel. Deze keer en eind deze week plaats ik de laatste uitnodigingen om een stuk ontwerp-teskt van commentaar te voorzien, zie https://bobwessels.nl/blog/2020-11-doc3-bijdragen-aan-vereffening-van-de-boedel-wessels-insolventierecht-vii-2021/. In beide gevallen gaat het over boedelschulden. Zie nader de tekst hieronder. Deze komt… Read More »2020-11-doc6 Boedelschulden krachtens de wet

2020-11-doc5 Vereffening faillissementsboedel: rol rechter-commissaris

Dit is de derde uitnodiging om een stuk ontwerp-tekt van commentaar te voorzien, zie https://bobwessels.nl/blog/2020-11-doc3-bijdragen-aan-vereffening-van-de-boedel-wessels-insolventierecht-vii-2021/. Op de eerdere posts mocht ik al enkele reacties ontvangen, waaronder twee die erg bruikbaar zijn. Deze keer aandacht voor een onderdeel uit de vereffeningsproblematiek, namelijk de wijze van verkoop. Zie nader de tekst hieronder. Deze komt uit de bewerking voor de 5e druk van… Read More »2020-11-doc5 Vereffening faillissementsboedel: rol rechter-commissaris