Welcome / Blog Archive

Blog Archive

2020-02-doc9 Kennisgeving aan crediteuren inz. verificatie

Met verwijzing naar mijn blog 2020-02-doc3 roep ik wederom geïnteresseerden op commentaar te geven op conceptteksten die ik momenteel schrijf voor de 5e druk van Wessels Insolventierecht V (Verificatie van schuldvorderingen). Ik hoop het manuscript tweede helft maart naar de bureauredactie van Wolters Kluwer te kunnen sturen. Reacties graag binnen een week naar: info@bobwessels.nl. Hierbij de concepttekst: [5055] Kennisgeving door… Read More »2020-02-doc9 Kennisgeving aan crediteuren inz. verificatie

2020-02-doc8 Variaties van vorderingen geverifieerd

Eerder in februari op dit blog nodigde ik commentaar uit op teksten die ik in concept gereed heb voor de 5e druk van het boek Wessels Insolventierecht V (Verificatie van schuldvorderingen). Evenals vorige keer graag reacties naar info@bobwessels.nl, bij voorkeur binnen een week. Ik ben van plan medio maart 2020 de hele tekst naar Wolters Kluwer te sturen. […..] [5016c]… Read More »2020-02-doc8 Variaties van vorderingen geverifieerd

2020-02-doc7 In re Strugeon – a new step of UK court in cross-border insolvency?

Last month, an interesting desicion was published of the High Court of Justice (Judge Briggs) of England and Wales. The court presents a significant development in cross-border insolvency law. The case is In Re Sturgeon Central Asia Balanced Fund Ltd (in liquidation) [2019] EWHC 1215 (Ch). The court held (among many other things) that solvent proceedings cannot be recognised under… Read More »2020-02-doc7 In re Strugeon – a new step of UK court in cross-border insolvency?

2020-02-doc6 Over Wessels Insolventierecht … en Dordrecht

Op https://bobwessels.nl/blog/2020-02-doc3-verificatie-van-vorderingen-nieuw-deel-v-op-komst/ plaatste ik vorige week een oproep om bij te dragen aan de serie Wessels Insolventierecht, 5e druk. De bewerking van de Delen in de serie verloopt vrij vlot. Dat geldt ook voor de samenwerking met de per afzonderlijk Deel aangetrokken medewerker, die vanaf de 6e druk (dus waarschijnlijk vanaf begin 2022) de hoofdauteur van een Deel van de… Read More »2020-02-doc6 Over Wessels Insolventierecht … en Dordrecht

2020-02-doc4 Akkoord of vereenvoudigd afwikkelen?

In mijn blog 2020-02-doc3 riep ik geïnteresseerden op commentaar te geven op conceptteksten die ik momenteel schrijf voor de 5e druk van Wessels Insolventierecht V (Verificatie van schuldvorderingen). Ik hoop het manuscript tweede helft maart naar de bureauredactie van Wolters Kluwer te kunnen sturen. Reacties graag binnen een week naar: info@bobwessels.nl. Hierbij de concepttekst: […] [5273] Procedure. De wet bevat… Read More »2020-02-doc4 Akkoord of vereenvoudigd afwikkelen?

2020-02-doc3 Verificatie van vorderingen – nieuw Deel V op komst

Met deze oproep om bij te dragen aan de serie Wessels Insolventierecht, 5e druk, pak ik in 2020 de draad weer op. De laatste keer had de oproep voor reacties betrekking op Wessels Insolventierecht IV. Daarop heb ik commentaren ontvangen op zeven in de maand oktober 2019 beschikbaar gestelde ontwerpteksten. Hiervan noem ik in het bijzonder de reacties van mr.… Read More »2020-02-doc3 Verificatie van vorderingen – nieuw Deel V op komst

2020-02-doc2 Creating a reliable cross-border insolvency system after Brexit

Recognition and enforcement of civil judgments is an important tool in effective and reliable cross-border business. The guillotine-effect of Brexit would result in an uncertain, unpredictable, costly and undignified commercial battle without such a tool. A first sign for looking for providing certainty on which country’s courts may hear a civil or commercial cross-border dispute and that ensures that the… Read More »2020-02-doc2 Creating a reliable cross-border insolvency system after Brexit

2020-01-doc6 Vennootschapsrechtelijke fusie of splitsing paulianeus?

In een recente blogpost is door Frederik De Leo (PhD-researcher Leuven) de laatste ontwikkeling gesignaleerd met betrekking tot de vraag of een schuldeiser die geconfronteerd wordt met een fusie of splitsing van een vennootschap met een beweerdelijk frauduleus oogmerk deze fusie / splitsing met de actio pauliana kan vernietigen (niet-tegenwerpelijk kan laten verklaren). Naar Belgisch recht is dat mogelijk, maar… Read More »2020-01-doc6 Vennootschapsrechtelijke fusie of splitsing paulianeus?

2020-01-doc5 Finding your way to the Insolvency Law Collection

A few years after my retirement from the Leiden University in 2014, I donated the larger part of my books, reports and other data on international insolvency law to a Dutch legal foundation carrying my name (‘Stichting Bob Wessels Insolvency Law Collection’, BWILC). The statutory object of the foundation is to promote the interest and knowledge of international and comparative… Read More »2020-01-doc5 Finding your way to the Insolvency Law Collection