Welcome / Blog / Blog Archive

Blog Archive

2020-09-doc5 Nieuwe druk van Het akkoord

Deze week verscheen Wessels Insolventierecht VI, 5e druk, 2020. Hierin staat het akkoord in faillissement centraal. Het boek bevat een commentaar op art. 138-172 Faillissementswet, de wettelijke regeling van het faillissementsakkoord. Doordat nagenoeg alle bepalingen van overeenkomstige toepassing zijn bij het akkoord in de surseance van betaling en een groot aantal van overeenkomstige toepassing zijn bij het akkoord in de… Read More »2020-09-doc5 Nieuwe druk van Het akkoord

2020-09-doc4 Book launch of Rescue of Business in Insolvency Law

Law reform in the field of insolvency and restructuring law has been an issue for decades. The aftermath of the current pandemic will probably further accelerate legislative action in many jurisdictions. Oxford University Press recently has published the edited volume based on the European Law Institute’s (ELI) project ‘Rescue of Business in Insolvency Law’. The project ran from 2013 to… Read More »2020-09-doc4 Book launch of Rescue of Business in Insolvency Law

2020-09-doc1 Strengthening role of judges in restructuring

The role of judges in restructuring and insolvency proceedings has been of particular interest to the EU legislator in recent years. It is in matters of insolvency and restructuring that a court and its judges have to fulfil a set of five criteria: (a) a general understanding of business management (so as not to assume managerial tasks), (b) understanding what… Read More »2020-09-doc1 Strengthening role of judges in restructuring

2020-08-doc1 Erfrecht en insolventierecht in rechtsvergelijkend perspectief

Liefhebbers van rechtsvergelijkend erfrecht en insolventierecht wijs ik graag op de recent gepubliceerde, in 2018 verdedigde studie van Friederike Dorn, Das Ausschlagungsrecht in der Insolvenz. Rechtsvergleichende Reformüberlegungen unter Berücksichtigung des französischen und niederländischen Rechts, Mohr Siebeck 2020. Zij heeft kritiek of de wijze waarop het Duitse recht omgaat met het keuzerecht van een insolvente schuldenaar. Deze kan dat recht nagenoeg… Read More »2020-08-doc1 Erfrecht en insolventierecht in rechtsvergelijkend perspectief

2020-07-doc4 Making sense of business failure

During the last decade, in Dutch Law Schools, in the field of private law (including corporate and insolvency law), gradually an emphasis has been placed on empirical legal studies. Traditionally, the nature of the study of law is rather descriptive (what is the law?) and normative (what should it be?). Empirical legal science mainly concerns the consequences of the application… Read More »2020-07-doc4 Making sense of business failure

2020-07-doc3 Lagere rechtspraak in de serie Insolventierecht

Een uitspraak van een lagere rechter is vooral van belang voor de betrokken partijen (en hun raadslieden). Lagere rechtspraak heeft soms ook rechtsvormende betekenis. Kort daarover Giessen, Rechtsvorming in het privaatrecht, Mon. BW nr. A3 2020/2 en 15. Deze auteur richt zich vooral op de uitspraken van de Hoge Raad en invloed van de advocatuur, in het bijzonder de cassatiebalie.… Read More »2020-07-doc3 Lagere rechtspraak in de serie Insolventierecht

2020-07-doc2 Kabinetsidee: naar een maatschappelijke BV, de BVM

De ministerraad heeft 10 juli 2020 ingestemd met een idee van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat waarin de introductie van de zogenoemde maatschappelijke BV wordt aangekondigd (wellicht kortweg: BVM). Voorgesteld wordt te komen tot een aparte juridische erkenning voor maatschappelijke ondernemers, die maatschappelijke vraagstukken voor onder meer energie en klimaat, arbeidsparticipatie, zorg, onderwijs en veiligheid aanpakken. Dergelijke… Read More »2020-07-doc2 Kabinetsidee: naar een maatschappelijke BV, de BVM

2020-07-doc1 Jet Airways Insolvency Protocol

Once a pioneer of Indian aviation, Jet Airways (India) (Jet Airways) completely ceased its flight operations on 17 April 2019, attracting international concern. Legal hardship started for the debt-laden airline on 21 May 2019 when the Dutch Noord-Holland District Court placed the company, which had an establishment at Amsterdam Schiphol airport and its corporate seat in Mumbai, into bankruptcy (faillissement).… Read More »2020-07-doc1 Jet Airways Insolvency Protocol