Welcome / Blog / Blog Archive

Blog Archive

2022-01-doc4 Handboek IPR

Het Nederlandse internationaal privaatrecht kent haar kernregeling in Boek 10 BW. Daarnaast bestaat een palet aan relevante regelingen. Deze zijn nationaal, bijvoorbeeld in het Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), maar vooral internationaal, zoals een verscheidenheid aan EU-verordeningen, ‘Haagse’ IPR-verdragen en zo meer. De onderlinge verhouding van deze rechtsinstrumenten is een complex vraagstuk. Hun temporele, materiële, formele en soms overgangsrechtelijke toepassingsgebied… Read More »2022-01-doc4 Handboek IPR

2022-01-doc3 How are the Dutch doing with cross-border insolvency law?

During the last four weeks I received several references and comments on my draft-texts for 5th edition of Wessels International Insolvency Law Part I. For my descriptions of cross-border insolvency law, your views and comments were sought for India, Brazil, Australia and China. Below I am looking in my own, Dutch, mirror. Your input (cases, literature, views) will contribute to… Read More »2022-01-doc3 How are the Dutch doing with cross-border insolvency law?

2022-01-doc2 Cross-border insolvency law in PR of China

The last few weeks I have asked your input on several country’s status re cross-border insolvency law. Your views and comments were sought for India, Brazil and Australia. This time it’s China.  Your input (cases, literature, views) will contribute to the draft text for the 5th edition of Wessels International Insolvency Law Part I. Many thanks for the improvement of… Read More »2022-01-doc2 Cross-border insolvency law in PR of China

2022-01-doc1 Publiek privaatrecht

De serie Jonge Meesters bevat elk jaar het resultaat van onderling afgestemde scripties van studenten aan de Erasmus School of Law. Het is alweer de 14e jaargang van deze serie van studenten die de master Aansprakelijkheid en Verzekering hebben afgerond. Dit keer schrijven de tien jonge meesters (waarvan er twee 30+ zijn) rond het thema ‘Publiek privaatrecht’, met als ondertitel:… Read More »2022-01-doc1 Publiek privaatrecht

2021-12-doc11 Judicial cross-border cooperation goes digital!

On the first of December the European Commission published a proposal for a Regulation by the European parliament and the Council ‘… on the digitalisation of judicial cooperation and access to justice in cross-border civil, commercial and criminal matters, and amending certain acts in the field of judicial cooperation’. See COM(2021) 759 final. One of the many acts is the… Read More »2021-12-doc11 Judicial cross-border cooperation goes digital!

2021-12-doc9 Dordrecht history – Part III

The last two weeks you have seen/heard my answer to the question: What does Dordrecht mean to you? And how would you imagine the feeling of your city? In the fourth quarter of 2021, in Dordrecht, the Netherlands, 36 artists were asked these same questions, to which they have responded with their works of art. Subsequently, their works were exhibited.… Read More »2021-12-doc9 Dordrecht history – Part III

2021-12-doc8 Cross-border insolvency law in Australia

Having asked your input for India and Brazil, this week your comment is sought for Australia. Your input (cases, literature, views) will contribute to the draft text for the 5th edition of Wessels International Insolvency Law Part I. Many thanks for the improvement of the text of my forthcoming book. As noted earlier, providing input is based on the idea… Read More »2021-12-doc8 Cross-border insolvency law in Australia