Welcome / Blog Archive / Nederlands / Page 3

Nederlands

2018-05-doc3 Start bewerking serie Wessels Insolventierecht

Enige tijd geleden ben ik gestart met de bewerking en actualisering van alle tien delen in de serie Wessels Insolventierecht. Dat wordt dan de 5e druk van de serie. Deo volente, hoop ik deze tussen 2018 en 2022 te voltooien. Na bijna 20 jaar was het tijd om enkele bescheiden wijzigingen door te voeren. Ik noem kort: versterking privaatrechtelijke inbedding,… Read More »2018-05-doc3 Start bewerking serie Wessels Insolventierecht

2017-12-doc7 Kan de professie het zich wijzigende insolventierecht volgen?

In die beschouwing concludeer ik: Het zijn niet alleen de insolventieprocedures van de lidstaten die zijn of worden hervormd door de toegenomen focus op de redding van bedrijven. Er zijn ook veranderingen gaande met betrekking tot de personen die betrokken zijn bij deze procedure. Traditioneel zijn deze personen of instanties in veel Europese landen in insolventieprocedures: de rechtbank, de insolventiebeoefenaars… Read More »2017-12-doc7 Kan de professie het zich wijzigende insolventierecht volgen?

2017-12-doc1 Hoge Raad moet niet naar conclusie PG verwijzen

Met cassatie-advocaat M.E. Bruning was ik enkele dagen geleden in discussie over de reikwijdte van HR 1 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3054 (zie: rechtspraak.nl/uitspraak). Bruning spreekt van een nieuwe vorm van onderbouwing van rechtsoordelen in cassatie met verwijzingen naar uitspraken van andere hoogste rechtscolleges (‘judicial dialogue’) en hij geeft aan dat de Hoge Raad nu ook expliciet verwijst ‘… naar voor de… Read More »2017-12-doc1 Hoge Raad moet niet naar conclusie PG verwijzen

2017-11-doc3 Wetgever, regel internationaal insolventierecht!

Dit is een oproep aan het Ministerie van Justitie & Veiligheid om een duidelijk stelsel van regels voor internationaal insolventierecht te ontwerpen, in zaken die niet door de Insolventieverordening worden beheerst. Nederland is een open economie, maar heeft op het terrein van niet door de EU Insolventieverordening beheerste verhoudingen, een onduidelijk stelsel, dat onaanvaardbare leemten laat in de bescherming van… Read More »2017-11-doc3 Wetgever, regel internationaal insolventierecht!

2017-10-doc6 Polak-Pannevis, Insolventierecht, 14e druk, 2017

De laatste 20 jaar verscheen van het boek Polak/Pannevis, Insolventierecht, om de 3 jaar een nieuwe druk. In september 2017 verscheen de 14e druk van het boek dat tot 2011 de titel ‘Faillissementsrecht’ had. Voorwaar een prestatie van formaat. De titel van het boek is wel, maar de opzet is niet gewijzigd. Dus wordt de gehele stof aan de hand… Read More »2017-10-doc6 Polak-Pannevis, Insolventierecht, 14e druk, 2017

2017-09-doc8 Rechtsmacht rechter in faillissementszaken

De algemene benadering in zaken van burgerlijk procesrecht voor woonplaatskwesties, waarmee wordt aangesloten bij het woonplaatsbegrip in het personen- en familierecht dient ook voor het insolventieprocesrecht te gelden. Dat is de eerste van de vier conclusies die ik trek uit een korte analyse van de regeling van de rechtsmacht van de rechter in faillissementszaken. Faillietverklaring geschiedt door de rechtbank van… Read More »2017-09-doc8 Rechtsmacht rechter in faillissementszaken

2017-07-doc8 Naar een stille curatele voor zorginstellingen II

Het Commentaar van de hoofdredactie van het Financiële Dagblad in het FD van vandaag, vrijdag 28 juli, kent de titel ‘Benoem geheime manager in zorg’. Het slot ervan werpt de vraag op of het maatschappelijk belang van de zorg niet zo groot is dat toezichthouders in de zorg de bevoegdheid moeten krijgen ‘… een stille bewindvoerder aan te stellen, zoals… Read More »2017-07-doc8 Naar een stille curatele voor zorginstellingen II

2017-07-doc7 Naar een stille curatele voor zorginstellingen in financiële problemen

De curator behartigt in het stelsel van de Faillissementswet in de eerste plaats de belangen van de schuldeisers. Daarbij moet hij of zij óók rekening houden met belangen van maatschappelijke aard. Schept deze regel, die alleen steunt op rechtspraak, voldoende waarborg voor het cruciale belang van het tijdig waarborgen van de continuïteit van de zorg en het recht van de… Read More »2017-07-doc7 Naar een stille curatele voor zorginstellingen in financiële problemen

2017-04-doc8 Zesde druk boek Algemene voorwaarden verschenen

Het boek ‘Algemene voorwaarden’, dat vandaag verschijnt, is uitgegroeid tot het meest omvattende werk over algemene voorwaarden in Nederland. De eerste druk dateert van dertig jaar geleden (!); de huidige zesde druk is qua omvang meer dan vijf keer zo omvangrijk (ruim 900 pagina’s), maar dat komt natuurlijk ook omdat een tiental auteurs branche-specifieke bijdragen hebben geschreven, bijvoorbeeld over algemene… Read More »2017-04-doc8 Zesde druk boek Algemene voorwaarden verschenen

2017-02-doc3 Policy Brief CPB – wat moet je ermee?

Een ‘Policy Brief’ met ‘vier stappen naar efficiënte insolventiewetgeving’ werd medio januari door het Centraal Planbureau (CPB) gepubliceerd, zie www.cpb.nl/publicatie. Op de omslag van het advies van deze belangrijke economische adviseur van regering en parlement staat de kern van het voorstel: verstevig positie management; beperk recht schuldeisers. Er zijn diverse redenen om kritisch naar de gepresenteerde opties ter verbetering van… Read More »2017-02-doc3 Policy Brief CPB – wat moet je ermee?