Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / Page 3

Nederlands

2022-01-doc1 Publiek privaatrecht

De serie Jonge Meesters bevat elk jaar het resultaat van onderling afgestemde scripties van studenten aan de Erasmus School of Law. Het is alweer de 14e jaargang van deze serie van studenten die de master Aansprakelijkheid en Verzekering hebben afgerond. Dit keer schrijven de tien jonge meesters (waarvan er twee 30+ zijn) rond het thema ‘Publiek privaatrecht’, met als ondertitel:… Read More »2022-01-doc1 Publiek privaatrecht

2021-09-doc2 Aanbieding eerste exemplaar WHOA-bundel aan minister Dekker

Op 15 september 2021 heb ik namens de redactie van de Serie Recht en Praktijk Insolventierecht (uitgever Wolters Kluwer) het eerste exemplaar van het boek ‘WHOA van wet naar recht’ uitgereikt aan de heer Drs. S. Dekker, Minister voor Rechtsbescherming. Hieronder de tekst die ik, samengevat, uitsprak: Excellentie, De boekenserie Recht en Praktijk Insolventierecht staat onder redactie van mr. dr.… Read More »2021-09-doc2 Aanbieding eerste exemplaar WHOA-bundel aan minister Dekker

2021-07-doc9 Gedwongen schuldregeling en de kribbige crediteur

Dit is de laatste blog met de uitnodiging om met me mee te denken en input geven om zo bij te dragen aan de concept-tekst voor de 5e druk van Wessels Insolventierecht IX, Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. Voor de idee achter dit ‘deliberate public participatory drafting process’, zie https://bobwessels.nl/blog/2021-07-doc2-meeschrijven-met-wessels-ix-5e-druk-schuldsanering/. In deze vijfde blog aandacht voor de halsstarrige houding van een wettelijk… Read More »2021-07-doc9 Gedwongen schuldregeling en de kribbige crediteur

2021-08-doc8 WSNP – Perikelen bij de gedwongen schuldregeling

Deze week de laatste twee blogs, met de uitnodiging om met me mee te denken en input geven om zo bij te dragen aan de concept-tekst voor de 5e druk van Wessels Insolventierecht IX, Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. Voor de idee achter dit ‘deliberate public participatory drafting process’, zie https://bobwessels.nl/blog/2021-07-doc2-meeschrijven-met-wessels-ix-5e-druk-schuldsanering/. In deze vierde blog aandacht voor de gedwongen schuldregeling uit de… Read More »2021-08-doc8 WSNP – Perikelen bij de gedwongen schuldregeling

2021-07-doc7 Schuldsanering natuurlijke personen: Europese ontwikkelingen

Wilt u weer met me meedenken en input geven om zo bij te dragen aan de concept-tekst voor de 5e druk van Wessels Insolventierecht IX, Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen? Voor de idee achter dit ‘deliberate public participatory drafting process’, zie https://bobwessels.nl/blog/2021-07-doc2-meeschrijven-met-wessels-ix-5e-druk-schuldsanering/. In deze derde blog aandacht voor Europese ontwikkelingen. Ook commentaar op de onderstande ontwerp-tekst zie ik graag tegemoet voor zaterdag… Read More »2021-07-doc7 Schuldsanering natuurlijke personen: Europese ontwikkelingen

2021-07-doc5 WSNP en schuldhulpverlening via gemeenten

Enkele dagen gelden vroeg ik om uw input en zo bij te dragen aan de concept-tekst voor de 5e druk van Wessels Insolventierecht IX, Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. Zie https://bobwessels.nl/blog/2021-07-doc4-ontwikkelingen-regelgeving-schuldsanering-natuurlijke-personen/ en voor de idee achter dit ‘deliberate public participatory drafting process‘ https://bobwessels.nl/blog/2021-07-doc2-meeschrijven-met-wessels-ix-5e-druk-schuldsanering/. Ook commentaar op de onderstaande ontwerp-tekst zie ik graag tegemoet voor zaterdag 24 juli 2021 via: info@bobwessels.nl. De week… Read More »2021-07-doc5 WSNP en schuldhulpverlening via gemeenten

2021-07-doc4 Ontwikkelingen regelgeving schuldsanering natuurlijke personen

Voor deze eerste keer vraag ik uw input en zo bij te dragen aan de concept-tekst voor de 5e druk van Wessels Insolventierecht IX, Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. Zie voor de idee erachter https://bobwessels.nl/blog/2021-07-doc2-meeschrijven-met-wessels-ix-5e-druk-schuldsanering/. Commentaar op deze en volgende uitnodigingen (raadpleeg mijn blogs) zie ik graag tegemoet voor zaterdag 24 juli 2021 via: info@bobwessels.nl. De week erna hoop ik het manuscript… Read More »2021-07-doc4 Ontwikkelingen regelgeving schuldsanering natuurlijke personen

2021-07-doc2 Meeschrijven met Wessels IX 5e druk – Schuldsanering?

Wederom een uitnodiging om bij te dragen aan de serie Wessels Insolventierecht, 5e druk. De komende weken is de ontwerp-tekst van Deel IX, Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, aan de beurt. De huidige 4e druk is van 2017, dus een kleine 4 jaar aan materiaal (wetswijzigingen, rechtspraak, etc) wordt verwerkt. Ik ben al ver op streek en verwacht eind juli het aangepaste… Read More »2021-07-doc2 Meeschrijven met Wessels IX 5e druk – Schuldsanering?

2021-06-doc2 Nieuwe druk Surseance van betaling verschenen

In de derde week van juni 2021 verscheen Wessels Insolventierecht VIII 2021 over de surseance van betaling. Het is de 5e druk met natuurlijk als kernonderwerp een commentaar op de regeling van de art. 214-283 Faillissementswet. Een korte glimp van de inhoud: Behandeld worden het doel van de surseance en de procedure tot surseance-verlening. Voorts wordt ingegaan op de gevolgen… Read More »2021-06-doc2 Nieuwe druk Surseance van betaling verschenen

2021-04-doc3 Ongekend onrecht – waarom geen redelijkheid en billijkheid?

Ook een civielrechtelijk jurist zit tandenknarsend naar het ongekende onrecht in de toeslagenaffaire te kijken. Mijns inziens wordt een principieel beginsel van het gewone Nederlandse verbintenissenrecht (redelijkheid en billijkheid) over het hoofd gezien. In art. 26 Awir (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, dat voorkomt in Hoofdstuk 2 (‘Procedure bij uitvoering door belastingdienst/toeslagen’), Paragraaf 3 (‘Uitbetaling en terugvordering’)) staat: ‘Indien een herziening… Read More »2021-04-doc3 Ongekend onrecht – waarom geen redelijkheid en billijkheid?