Welcome / Blog Archive / Nederlands / Page 6

Nederlands

2019-11-doc6 Bestuursverbod en openbare registratie

Al ruim drie jaar kan een bestuurder van een rechtspersoon die in faillissement fraudeert of die zich schuldig heeft gemaakt aan wanbestuur in de aanloop naar een faillissement langs civielrechtelijke weg een zogenoemd bestuursverbod worden opgelegd. In een artikel dat binnenkort in Tijdschrift voor Openbaar Bestuur (TvOB) verschijnt, bespreek ik de kernpunten van de wettelijke regeling art. 106a-106e Faillissementswet: wie… Read More »2019-11-doc6 Bestuursverbod en openbare registratie

2019-10-doc3 – Iets bijdragen aan serie Wessels Insolventierecht?

Met deze oproep om bij te dragen aan de serie Wessels Insolventierecht, 5e druk, pak ik de draad weer op. De laatste keer had de oproep voor reacties betrekking op Wessels Insolventierecht III. Het boek is in de zomer van 2019 verschenen (blog/2019-06-doc3-nieuwe-druk-wessels-insolventierecht-iii-5e-druk-2019), met input onder meer van een ervaren curator en een Vleemse PhD-researcher. Deze maand is de ontwerp-tekst… Read More »2019-10-doc3 – Iets bijdragen aan serie Wessels Insolventierecht?

2019-09-doc1 Boek Bijzondere bijeenkomsten 5e druk 2019

Onlangs verscheen de 5e druk van Bijzondere overeenkomsten. Het is deel 6 in de Studiereeks Burgerlijk Recht. Het boek staat onder redactie van prof. N.H. Schelhaas en prof. A.J. Verheij, verbonden aan de universiteiten van respectievelijk Rotterdam en Groningen. Het is een studieboek dat al 15 jaar verschijnt en gewijd is aan een aantal bijzondere overeenkomsten zoals geregeld in boek… Read More »2019-09-doc1 Boek Bijzondere bijeenkomsten 5e druk 2019

2019-06-doc3 Nieuwe druk Wessels Insolventierecht III (5e druk, 2019)

Nearly 500 pages for the most recent edition of my book Wessels Insolventierecht III 2019! Insolventierecht (Insolvency law) is a 10-volume Dutch series, which I started 20 years ago, in 1999. Presently, all the books cover over 3500 pages, analysing and commenting all typical insolvency queries Dutch courts and literature are dealing with. Last year I made a begin with… Read More »2019-06-doc3 Nieuwe druk Wessels Insolventierecht III (5e druk, 2019)

2019-05-doc3 Rembrandt (1606-1669) en het civiele recht

Op 24 mei 2019 vindt in Leiden het congres van Suum Cuique plaats, met het thema ‘Kunst en Recht’. Suum Cuique is de mastervereniging voor Civiel Recht van de Universiteit Leiden. Programma: 12.45 Inloop 13.00 Welkom door dagvoorzitter, professor Egbert Koops 13.30 – 14.15 mr. Paul Russell (Russell Advocaten) – aspecten van de kunst & recht praktijk 14:15 – 15:00… Read More »2019-05-doc3 Rembrandt (1606-1669) en het civiele recht

2019-05-doc1 Tekst & Commentaar Insolventierecht 2019

Tekst & Commentaar Insolventierecht verscheen begin dit jaar, in een 11e druk, thans onder redactie van J.L.M. Groenewegen (CMS, Amsterdam) en F.M.J. Verstijlen (hoogleraar Groningen). Dit deel is één van de momenteel omstreeks dertig delen tellende reeks aan T&C’s, in allerlei kleuren en op nagenoeg alle vakgebieden, die op de bureau van de praktijkjurist niet meer zijn weg te denken.… Read More »2019-05-doc1 Tekst & Commentaar Insolventierecht 2019

2019-02-doc3 Wessels Insolventierecht II 5e druk 2019 verschenen

No less than 602 pages the most recent edition of my book Wessels Insolventierecht II 2019 is offering. Insolventierecht (Insolvency law) is a 10-volume Dutch series, which I started 20 years ago, in 1999. All the books result in over 3500 pages, covering about all typical insolvency queries Dutch courts and literature are dealing with. Last year I made a… Read More »2019-02-doc3 Wessels Insolventierecht II 5e druk 2019 verschenen

2019-02-doc1 Schuldsaneringsrecht hoog op de agenda!

Het 20 jarig bestaan van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen vierde het blad WSNP Periodiek met een jubileumnummer (jaargang 9, nr. 4, december 2018). Ik stelde de vraag ‘Schuldsaneringsrecht een functioneel rechtsgebied?”, met – vanuit het perspectief van de rechtswetenschap – een sombere conclusie, en suggesties voor structurele verbetering: [……..] ‘Kijk ik vanuit rechtswetenschappelijke optiek naar het terrein van het… Read More »2019-02-doc1 Schuldsaneringsrecht hoog op de agenda!

2018-12-doc3 Lezing: het failllissement van Rembrandt

Zie uit naar het verzorgen van de Dieslezing voor het Dispuut voor Romeins recht en Europese rechtsgeschiedenis Philips van Leyden b.p., verbonden aan de Leiden Law School. Datum: woensdag 12 december 2018. Onderwerp: het faillissement van Rembrandt. Bijeenkomst: KOG, Steenschuur 25, Leiden. Programma: Borrel: 17.30u (B025); Lezing: 18.30u (B035). Organisatie via Maarten Klink, Praeses van Philips van Leyden b.p. Info… Read More »2018-12-doc3 Lezing: het failllissement van Rembrandt

2018-12-doc2 WSNP 20 jaar. Waar staan we?

De WSNP bestaat deze maand 20 jaar. Het kwartaalblad WSNP Periodiek besteedt er een themanummer aan. Ik schreef over ‘Schuldsaneringsrecht een functioneel rechtsgebied?, in: WSNP Periodiek, jrg. 9, december 2018, nr. 4, pp. 29-35. Het slot van die bijdrage laat ik hier volgen: Waar staan we? ‘Nederland heeft een van de hoogste schuldquoten van Europa, ruim 800 000 huishoudens, inclusief… Read More »2018-12-doc2 WSNP 20 jaar. Waar staan we?