Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / 2021-06-doc2 Nieuwe druk Surseance van betaling verschenen

2021-06-doc2 Nieuwe druk Surseance van betaling verschenen

In de derde week van juni 2021 verscheen Wessels Insolventierecht VIII 2021 over de surseance van betaling. Het is de 5e druk met natuurlijk als kernonderwerp een commentaar op de regeling van de art. 214-283 Faillissementswet. Een korte glimp van de inhoud:

Behandeld worden het doel van de surseance en de procedure tot surseance-verlening. Voorts wordt ingegaan op de gevolgen van de surseance en de gronden tot intrekking ervan, met inbegrip van de mogelijke overgang naar faillissement dan wel naar de schuldsaneringsregeling. Daarna komen aan de orde de bijzonderheden inzake doel en inhoud van een (dwang)akkoord, de totstandkoming van een ontwerp-akkoord, de homologatie ervan, en de rechtsgevolgen van een gehomologeerd dan wel geweigerd akkoord. Deel VIII wordt afgesloten met enkele bijzondere onderwerpen, waaronder de wettelijke regeling van de surseance met 5000 of meer schuldeisers. Alle relevante rechtspraak en literatuur verschenen na de vorige druk (2014) is verwerkt. Om die reden wordt ook de internationale werking van de surseance van betaling uitgewerkt (de Oi Brasil zaak). De meest recente literatuur en rechtspraak zijn bijgewerkt tot eind februari 2021.

B. Wessels, Surseance van betaling, Wessels Insolventierecht, Deel VIII, 5e druk, Deventer: Wolters Kluwer, m.m.v. C.M. Harmsen, 2021, LI + 284 pp. ISBN 978 90 13 159493.

Zie: https://shop.wolterskluwer.nl/Surseance-van-betaling-sNPSURBELG/