Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / Page 12

Nederlands

2016-04-doc9 WPNR – rubriek Privaatrecht Actueel

Ontwikkelingen in Nederland, Engeland en Frankrijk, waarbij de rechter zich presenteert als gespecialiseerde dienstverlener, voorshands poogt marktonzekerheden weg te nemen dan wel specialist is in complexe (insolventie)zaken. Verschenen in WPNR van 16 april j.l. [ontwerp-kopij; definitieve stuk verscheen in WPNR 7103 (2016), 16 april 2016] RECHTSPRAAK ZOEKT MARKTSPECIALISATIE Prof. mr B.Wessels Emeritus hoogleraar internationaal insolventierecht Universiteit Leiden; Exteral Scientific Fellow… Read More »2016-04-doc9 WPNR – rubriek Privaatrecht Actueel

2015-09-doc17 Wessels Insolventierecht III aangehaald door rechtbank Noord-Nederland

Op dit blog heb ik vaker vermeld dat in de Nederlandse rechtspraak verwijzingen naar rechtsliteratuur zelden voorkomen. Ik mag overigens niet klagen. Dit jaar voor de tweede keer vond ik een dergelijke verwijzing, zie Rb. Noord-Nederland 9 september 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:4239. In deze zaak moet de rechtbank zich erover uitspreken of aan een van de vereisten voor het toepassen van de… Read More »2015-09-doc17 Wessels Insolventierecht III aangehaald door rechtbank Noord-Nederland