Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / Page 2

Nederlands

2023-01-doc6 Taak van de herstructureringsdeskundige (1)

Wettelijke taak. Anders dan voor de faillissementscurator (art. 68) en de bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (art. 316) kent de Faillissementswet voor de herstructureringsdeskundige geen specifieke taakomschrijving. Zijn taak moet worden afgeleid uit het doel en het stelsel van de Tweede afdeling van Titel IV van de wet. Voorop staat dat gebaseerd op art. 371 lid 1 de herstructureringsdeskundige… Read More »2023-01-doc6 Taak van de herstructureringsdeskundige (1)

2023-01-doc5 Ars Aequi teksteditie Insolventierecht 2023

Bij de studie van het insolventierecht is het handig alle relevante regelgeving bij elkaar te hebben. Relevant in het bijzonder, om naast typisch insolventierecht (vooral de Faillissementswet) ook andere regelgeving op het gebied van het insolventierecht onder handbereik te hebben. De ‘dikke’ wettenbundels van Wolters Kluwer en SDU missen details die een masterstudent nodig heeft. Die andere regelgeving is in… Read More »2023-01-doc5 Ars Aequi teksteditie Insolventierecht 2023

2023-01-doc4 Tekst & Commentaar Insolventierecht, 13e druk, 2022

De trouwe compagnon van menig jurist werkzaam in het insolventierecht verscheen weer eind 2022: Tekst & Commentaar Insolventierecht, in een 13e druk, wederom onder redactie van J.L.M. Groenewegen (CMS, Amsterdam) en F.M.J. Verstijlen (hoogleraar Groningen). De presentatie is bekend: wettekst geordend per wetsartikel, commentaar bij afzonderlijke onderdelen c.q. leden van het wetsartikel, bondige verwijzingen naar parlementaire geschiedenis en rechtspraak, soms… Read More »2023-01-doc4 Tekst & Commentaar Insolventierecht, 13e druk, 2022

2022-09-doc1 Serie Wessels Insolventierecht – behouden vaart!

Na ruim twintig jaar neem ik afscheid als auteur van de serie Wessels Insolventierecht. De serie bestaat uit 10 delen die sedert 1999 zijn verschenen, momenteel (nagenoeg afgerond) in een vijfde druk. In overleg met de uitgever van de serie (Wolters Kluwer, Paul Bänziger) is in 2018 met het oog op een soepele overdracht naar een nieuwe generatie auteurs een… Read More »2022-09-doc1 Serie Wessels Insolventierecht – behouden vaart!

2022-08-doc1 Wibier’s Compendium 2e druk

In juli 2022 verscheen de tweede druk van ‘Compendium van het Nederlands faillissementsrecht’ van de hand van prof. R.M. Wibier. In 13 kloeke hoofdstukken wordt het onderwerp door Tilburgse hoogleraar systematisch en vrij uitvoerig doorgenomen. Nederlands faillissementsrecht. Ook de surseance van betaling komt aan bod (zij het beknopt), natuurlijk ook de per 1 januari 2021 ingevoerde regeling van de homologatie… Read More »2022-08-doc1 Wibier’s Compendium 2e druk

2022-03-doc2 Polak-Pannevis, Insolventierecht, 15e druk, 2022

Vijf jaar na de vorige editie verschijnt de nieuwe herziene 15e druk van N.J. Polak Insolventierecht, bewerkt door N.B. Pannevis. De vorige druk besprak ik destijds, zie https://bobwessels.nl/blog/2017-10-doc6-polak-pannevis-insolventierecht-14e-druk-2017/. Het boek is natuurlijk een welkome oude bekende in de insolventierechtelijke literatuur; de eerste druk verscheen bijna 50 jaar geleden. De behandeling heeft tot kern de gehele Faillissementswet aan de hand van… Read More »2022-03-doc2 Polak-Pannevis, Insolventierecht, 15e druk, 2022

2022-01-doc4 Handboek IPR

Het Nederlandse internationaal privaatrecht kent haar kernregeling in Boek 10 BW. Daarnaast bestaat een palet aan relevante regelingen. Deze zijn nationaal, bijvoorbeeld in het Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), maar vooral internationaal, zoals een verscheidenheid aan EU-verordeningen, ‘Haagse’ IPR-verdragen en zo meer. De onderlinge verhouding van deze rechtsinstrumenten is een complex vraagstuk. Hun temporele, materiële, formele en soms overgangsrechtelijke toepassingsgebied… Read More »2022-01-doc4 Handboek IPR

2022-01-doc1 Publiek privaatrecht

De serie Jonge Meesters bevat elk jaar het resultaat van onderling afgestemde scripties van studenten aan de Erasmus School of Law. Het is alweer de 14e jaargang van deze serie van studenten die de master Aansprakelijkheid en Verzekering hebben afgerond. Dit keer schrijven de tien jonge meesters (waarvan er twee 30+ zijn) rond het thema ‘Publiek privaatrecht’, met als ondertitel:… Read More »2022-01-doc1 Publiek privaatrecht

2021-09-doc2 Aanbieding eerste exemplaar WHOA-bundel aan minister Dekker

Op 15 september 2021 heb ik namens de redactie van de Serie Recht en Praktijk Insolventierecht (uitgever Wolters Kluwer) het eerste exemplaar van het boek ‘WHOA van wet naar recht’ uitgereikt aan de heer Drs. S. Dekker, Minister voor Rechtsbescherming. Hieronder de tekst die ik, samengevat, uitsprak: Excellentie, De boekenserie Recht en Praktijk Insolventierecht staat onder redactie van mr. dr.… Read More »2021-09-doc2 Aanbieding eerste exemplaar WHOA-bundel aan minister Dekker