Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / Page 2

Nederlands

2023-film06 Aansluiting Wessels Insolventierecht op de praktijk

In deze zesde van acht korte films over de serie ‘Wessels Insolventierecht’ bespreek ik met Gert-Jan Boon de vraag naar de invloed van de rechtspraktijk en mijn lezers op mijn werk. Een auteurs moet, ook voor vakliteratuur, actief contact met lezers zoeken. Deze zesde film verschijnt op vrijdag 14 april 2023. Daarna elke vrijdag een nieuwe film. De achtste en… Read More »2023-film06 Aansluiting Wessels Insolventierecht op de praktijk

2023-film05 Bronnen van Wessels Insolventierecht

Welkom bij alweer de 5e film van een serie van acht korte films over de serie ‘Wessels Insolventierecht’. In deze film wordt het gesprek met Gert-Jan Boon voorgezet onder meer over het bijeenbrengen van jurisprudentie, juridische bronnen, de hoeveelheid uitzoekwerk, over de indelingen volgens LJN en ECLI, de overgangswetgeving, verouderde terminologie en de belangstelling voor de serie. Deze vijfde film… Read More »2023-film05 Bronnen van Wessels Insolventierecht

2023-film04 Internationaal insolventierecht

Nummer 4 van acht korte films over de serie ‘Wessels Insolventierecht’. In deze film wordt het gesprek met Gert-Jan Boon voorgezet onder meer over nieuwe inzichten tijdens het herschrijven van de serie Wessels Insolventierecht, internationale ontwikkelingen (die voor mij aanvingen met een bijeenkomst in Toronto in 1995), en ook het belang van soft law: communication en cooperation projecten, inclusief het… Read More »2023-film04 Internationaal insolventierecht

2023-film03 Ontwikkelingen insolventierecht

Al weer de derde van acht korte films over de serie ‘Wessels Insolventierecht’. In deze episode spreek ik met Gert-Jan Boon over de volgende onderwerpen: minder formalisme, ervaringen als partner bij EY (Ernst & Young), het belang van een meer pragmatische benadering, het recht als een tool voor ondernemers en hun adviseurs om mee te werken, de nieuwe inzichten van:… Read More »2023-film03 Ontwikkelingen insolventierecht

2023-film02 Aanpak serie Wessels Insolventierecht

Tweede van acht korte films over de serie ‘Wessels Insolventierecht’. In deze film spreek ik met Gert-Jan Boon over de onderwerpen: Nieuwe inzichten: van faillissementsrecht tot insolventierecht, gewijzigd vermogensrecht, belang van de lagere rechtspraak, de belangrijke rol van curatoren, de lagere rechtspraak en procedurele regels van de arrondissementsrechtbanken. de waarde van de serie ‘Wessels Insolventierecht’ voor de praktijk, schuldsanering, structuur… Read More »2023-film02 Aanpak serie Wessels Insolventierecht

2023-film01 Aanloop naar serie Wessels Insolventierecht

Eerste van acht korte films over de serie ‘Wessels Insolventierecht’. Na ruim 20 jaar heb ik het auteurschap van de serie Wessels Insolventierecht najaar 2022 aan anderen overgedragen, zie https://bobwessels.nl/blog/2023-03-bob-wessels-blikt-terug-in-acht-filmpjes/. Met ingang van vrijdag 10 maart 2023 verschijnt elke vrijdag een nieuwe film. De achtste en laatste film wordt op 28 april gepubliceerd. Rechts onderin in het beeld van een… Read More »2023-film01 Aanloop naar serie Wessels Insolventierecht

2023-03 Bob Wessels blikt terug in acht filmpjes

Het auteurschap van de serie Wessels Insolventierecht heb ik najaar 2022 aan anderen overgedragen. Zie https://bobwessels.nl/blog/2022-09-doc1-serie-wessels-insolventierecht-behouden-vaart/ De gehele 10-delige serie heb ik vanaf 1998 in vijf opvolgende drukken verzorgd. Ik blik in acht korte filmpjes terug. In de gehele serie is de rode lijn: van enge faillissementsprocedure naar ruime vermogensrechtelijke benadering, het belang van lagere rechtspraak, van papier naar internet,… Read More »2023-03 Bob Wessels blikt terug in acht filmpjes

2023-01-doc7 Taak van de herstuctureringsdeskundige (2)

Uit doel en stelsel van de Tweede afdeling van Titel IV Fw is de taak kerntaak van de  herstructureringsdeskundige af te leiden: om een akkoord aan te bieden aan (een deel van) de schuldeisers en aandeelhouders dat voor homologatie in aanmerking komt. De reikwijdte van zijn taak wordt mede bepaald door een tiental rechten en bevoegdheden, die in de Tweede… Read More »2023-01-doc7 Taak van de herstuctureringsdeskundige (2)

2023-01-doc6 Taak van de herstructureringsdeskundige (1)

Wettelijke taak. Anders dan voor de faillissementscurator (art. 68) en de bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (art. 316) kent de Faillissementswet voor de herstructureringsdeskundige geen specifieke taakomschrijving. Zijn taak moet worden afgeleid uit het doel en het stelsel van de Tweede afdeling van Titel IV van de wet. Voorop staat dat gebaseerd op art. 371 lid 1 de herstructureringsdeskundige… Read More »2023-01-doc6 Taak van de herstructureringsdeskundige (1)

2023-01-doc5 Ars Aequi teksteditie Insolventierecht 2023

Bij de studie van het insolventierecht is het handig alle relevante regelgeving bij elkaar te hebben. Relevant in het bijzonder, om naast typisch insolventierecht (vooral de Faillissementswet) ook andere regelgeving op het gebied van het insolventierecht onder handbereik te hebben. De ‘dikke’ wettenbundels van Wolters Kluwer en SDU missen details die een masterstudent nodig heeft. Die andere regelgeving is in… Read More »2023-01-doc5 Ars Aequi teksteditie Insolventierecht 2023