Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / Page 2

Nederlands

2023-film01 Aanloop naar serie Wessels Insolventierecht

Eerste van acht korte films over de serie ‘Wessels Insolventierecht’. Na ruim 20 jaar heb ik het auteurschap van de serie Wessels Insolventierecht najaar 2022 aan anderen overgedragen, zie https://bobwessels.nl/blog/2023-03-bob-wessels-blikt-terug-in-acht-filmpjes/. Met ingang van vrijdag 10 maart 2023 verschijnt elke vrijdag een nieuwe film. De achtste en laatste film wordt op 28 april gepubliceerd. Rechts onderin in het beeld van een… Read More »2023-film01 Aanloop naar serie Wessels Insolventierecht

2023-03 Bob Wessels blikt terug in acht filmpjes

Het auteurschap van de serie Wessels Insolventierecht heb ik najaar 2022 aan anderen overgedragen. Zie https://bobwessels.nl/blog/2022-09-doc1-serie-wessels-insolventierecht-behouden-vaart/ De gehele 10-delige serie heb ik vanaf 1998 in vijf opvolgende drukken verzorgd. Ik blik in acht korte filmpjes terug. In de gehele serie is de rode lijn: van enge faillissementsprocedure naar ruime vermogensrechtelijke benadering, het belang van lagere rechtspraak, van papier naar internet,… Read More »2023-03 Bob Wessels blikt terug in acht filmpjes

2023-01-doc7 Taak van de herstuctureringsdeskundige (2)

Uit doel en stelsel van de Tweede afdeling van Titel IV Fw is de taak kerntaak van de  herstructureringsdeskundige af te leiden: om een akkoord aan te bieden aan (een deel van) de schuldeisers en aandeelhouders dat voor homologatie in aanmerking komt. De reikwijdte van zijn taak wordt mede bepaald door een tiental rechten en bevoegdheden, die in de Tweede… Read More »2023-01-doc7 Taak van de herstuctureringsdeskundige (2)

2023-01-doc6 Taak van de herstructureringsdeskundige (1)

Wettelijke taak. Anders dan voor de faillissementscurator (art. 68) en de bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (art. 316) kent de Faillissementswet voor de herstructureringsdeskundige geen specifieke taakomschrijving. Zijn taak moet worden afgeleid uit het doel en het stelsel van de Tweede afdeling van Titel IV van de wet. Voorop staat dat gebaseerd op art. 371 lid 1 de herstructureringsdeskundige… Read More »2023-01-doc6 Taak van de herstructureringsdeskundige (1)

2023-01-doc5 Ars Aequi teksteditie Insolventierecht 2023

Bij de studie van het insolventierecht is het handig alle relevante regelgeving bij elkaar te hebben. Relevant in het bijzonder, om naast typisch insolventierecht (vooral de Faillissementswet) ook andere regelgeving op het gebied van het insolventierecht onder handbereik te hebben. De ‘dikke’ wettenbundels van Wolters Kluwer en SDU missen details die een masterstudent nodig heeft. Die andere regelgeving is in… Read More »2023-01-doc5 Ars Aequi teksteditie Insolventierecht 2023

2023-01-doc4 Tekst & Commentaar Insolventierecht, 13e druk, 2022

De trouwe compagnon van menig jurist werkzaam in het insolventierecht verscheen weer eind 2022: Tekst & Commentaar Insolventierecht, in een 13e druk, wederom onder redactie van J.L.M. Groenewegen (CMS, Amsterdam) en F.M.J. Verstijlen (hoogleraar Groningen). De presentatie is bekend: wettekst geordend per wetsartikel, commentaar bij afzonderlijke onderdelen c.q. leden van het wetsartikel, bondige verwijzingen naar parlementaire geschiedenis en rechtspraak, soms… Read More »2023-01-doc4 Tekst & Commentaar Insolventierecht, 13e druk, 2022

2022-09-doc1 Serie Wessels Insolventierecht – behouden vaart!

Na ruim twintig jaar neem ik afscheid als auteur van de serie Wessels Insolventierecht. De serie bestaat uit 10 delen die sedert 1999 zijn verschenen, momenteel (nagenoeg afgerond) in een vijfde druk. In overleg met de uitgever van de serie (Wolters Kluwer, Paul Bänziger) is in 2018 met het oog op een soepele overdracht naar een nieuwe generatie auteurs een… Read More »2022-09-doc1 Serie Wessels Insolventierecht – behouden vaart!

2022-08-doc1 Wibier’s Compendium 2e druk

In juli 2022 verscheen de tweede druk van ‘Compendium van het Nederlands faillissementsrecht’ van de hand van prof. R.M. Wibier. In 13 kloeke hoofdstukken wordt het onderwerp door Tilburgse hoogleraar systematisch en vrij uitvoerig doorgenomen. Nederlands faillissementsrecht. Ook de surseance van betaling komt aan bod (zij het beknopt), natuurlijk ook de per 1 januari 2021 ingevoerde regeling van de homologatie… Read More »2022-08-doc1 Wibier’s Compendium 2e druk

2022-03-doc2 Polak-Pannevis, Insolventierecht, 15e druk, 2022

Vijf jaar na de vorige editie verschijnt de nieuwe herziene 15e druk van N.J. Polak Insolventierecht, bewerkt door N.B. Pannevis. De vorige druk besprak ik destijds, zie https://bobwessels.nl/blog/2017-10-doc6-polak-pannevis-insolventierecht-14e-druk-2017/. Het boek is natuurlijk een welkome oude bekende in de insolventierechtelijke literatuur; de eerste druk verscheen bijna 50 jaar geleden. De behandeling heeft tot kern de gehele Faillissementswet aan de hand van… Read More »2022-03-doc2 Polak-Pannevis, Insolventierecht, 15e druk, 2022