Skip to content
Welcome / Blog Archive / Wessels Insolventierecht / Page 15

Wessels Insolventierecht

2016-02-doc11 4th ed. Int’l Insolvency Law Part I

Wessels International Insolvency Law Part I. Global Perspectives on Cross-Border Insolvency Law, 4th ed., 2015, is one of my latest books. Take a peek view at its contents in this flyer: folder-insolvencylaw-a4.pdf For ordering it (for non-Dutch persons) send an e-mail to marc.ten.buuren@wolterskluwer.com, and mention Company name and contact person, Billing and shipping address, Number of copies requested, If applicable: payment reference, and VAT number. For those… Read More »2016-02-doc11 4th ed. Int’l Insolvency Law Part I

2016-01-doc6 Wessels International Insolvency Law Part I

On 13 January 2016, in Brussels, I presented my latest book: Wessels International Insolvency Law Part I. Global Perspectives on Cross-Border Insolvency Law, 4th ed., 2015, to professor Michael Veder (left hand side), Chairman of the Netherlands Association of Comparative and International Insolvency Law. Wessels International Insolvency Law is known as an authoritive and practical guide on the law of… Read More »2016-01-doc6 Wessels International Insolvency Law Part I

2015-09-doc17 Wessels Insolventierecht III aangehaald door rechtbank Noord-Nederland

Op dit blog heb ik vaker vermeld dat in de Nederlandse rechtspraak verwijzingen naar rechtsliteratuur zelden voorkomen. Ik mag overigens niet klagen. Dit jaar voor de tweede keer vond ik een dergelijke verwijzing, zie Rb. Noord-Nederland 9 september 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:4239. In deze zaak moet de rechtbank zich erover uitspreken of aan een van de vereisten voor het toepassen van de… Read More »2015-09-doc17 Wessels Insolventierecht III aangehaald door rechtbank Noord-Nederland