Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / 2020-02-doc3 Verificatie van vorderingen – nieuw Deel V op komst

2020-02-doc3 Verificatie van vorderingen – nieuw Deel V op komst

Met deze oproep om bij te dragen aan de serie Wessels Insolventierecht, 5e druk, pak ik in 2020 de draad weer op. De laatste keer had de oproep voor reacties betrekking op Wessels Insolventierecht IV. Daarop heb ik commentaren ontvangen op zeven in de maand oktober 2019 beschikbaar gestelde ontwerpteksten. Hiervan noem ik in het bijzonder de reacties van mr. B.J. Engberts, raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden (over de praktijk bij inneming van het paspoort van de gefailleerde) en mr. M.R. van Zanten, advocaat in Amsterdam (over de reikwijdte beschikbaarstelling stukken door accountant van gefailleerde). Ik dank ieder die reageerde voor hun input. Deel IV staat voor verschijnen eind maart 2020.

De komende weken is de ontwerp-tekst voor de 5e druk van Deel V (verificatie van vorderingen) aan de beurt. Met de bewerking en actualisering van alle tien delen in de serie hoop ik, deo volente, in 2022 gereed te zijn. Als achtergrond: 20 jaar na de start van de eerste druk van de gehele serie was het tijd om enkele bescheiden wijzigingen door te voeren. Ik noem kort: versterking van het insolventierecht met accentuering van haar privaatrechtelijke inbedding, verscherping van de procesrechtelijke signatuur van het insolventieprocesrecht en, naast uiteraard de behandeling van het positieve insolventierecht, ook aandacht voor nagenoeg vaststaande komende Nederlandse wetgeving en Europese ontwikkelingen.

Ook nieuw is de instelling van een hoofdredactie (waarin mr dr B. Engberts, raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden en voormalig voorzitter recofa, en prof. mr. T.T. van Zanten, cassatie-advocaat Wijn & Stael Utrecht en hoogleraar Overeenkomst en zekerheid RU Groningen).

Zin om iets bij te dragen? Een incentive om bij te dragen aan het ‘live’-debat over mijn ontwerp-teksten is de zekerheid dat (i) substantiële bijdragen worden erkend door de namen van de betrokken auteurs te vermelden en dat (ii) in geselecteerde gevallen de gemailde reacties kunnen worden aangehaald in de tekst, samen met de erkenning van de auteur. Dit in 2017 voor mijn Engels-talige delen in de serie in gang gezette ‘deliberate public participatory drafting process’ is mij goed bevallen en om deze reden is in overleg met uitgever Wolters Kluwer besloten dit voor de 5e druk van de serie ook toe te passen.

Voor de tot heden verschenen delen Wessels Insolventierecht I tot en met IV heb ik diverse bijdragen en commentaren ontvangen. Soms wordt minitieus een ontwerp-tekst van commentaar voorzien, vaak ook een praktijkgeval nader uiteengezet of een andere zienswijze gepresenteerd. De inhoud van de reacties op een oproep leveren op punten aanvullingen of verbeteringen van mijn tekst op; natuurlijk zijn enkele personen, die essentiële inbreng hebben gehad, in het Woord Vooraf voor hun bijdragen bedankt. Belangstelling? Vanaf heden tot de tweede week maart 2020 rond ik de tekst voor de 5e druk van Deel V af. Graag reactie binnen een week na plaatsing van een blog via: info@bobwessels.nl. Alvast dank!