Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / 2020-02-doc6 Over Wessels Insolventierecht … en Dordrecht

2020-02-doc6 Over Wessels Insolventierecht … en Dordrecht

Op https://bobwessels.nl/blog/2020-02-doc3-verificatie-van-vorderingen-nieuw-deel-v-op-komst/ plaatste ik vorige week een oproep om bij te dragen aan de serie Wessels Insolventierecht, 5e druk. De bewerking van de Delen in de serie verloopt vrij vlot. Dat geldt ook voor de samenwerking met de per afzonderlijk Deel aangetrokken medewerker, die vanaf de 6e druk (dus waarschijnlijk vanaf begin 2022) de hoofdauteur van een Deel van de serie wordt. De in 2018 ingestelde hoofdredactie van de serie (waarin mr dr B. Engberts, raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden en voormalig voorzitter recofa, en prof. mr. T.T. van Zanten, cassatie-advocaat Wijn & Stael Utrecht en hoogleraar Overeenkomst en zekerheid RU Groningen) zal binnenkort de bewerkers van de Delen in de serie bekendmaken.

Bij het doornemen en actualiseren van de tekst van elk afzonderlijk Deel vraag ik via mijn blog: zin om iets bij te dragen? Daarmee ben ik in 2017 voor mijn Engels-talige delen in de serie begonnen. Het toen in gang gezette ‘deliberate public participatory drafting process’ is mij goed bevallen. Het leverde tot nu toe soms minitieus commentaar op een ontwerp-tekst op, maar ook behoorde tot de oogst ongepubliceerde rechtspraak, in bewerking zijnde artikelen, zelfs de volledige tekst van een binnenkort te verdedigen proefschrift en de uitleg hoe de rechtspraak in individuele kwesties richtlijnen toepast.

Een incentive om bij te dragen aan het ‘live’-debat over mijn ontwerp-teksten is de zekerheid dat (i) substantiële bijdragen worden erkend door de namen van de betrokken auteurs te vermelden en dat (ii) in geselecteerde gevallen de gemailde reacties kunnen worden aangehaald in de tekst, samen met de erkenning van de auteur.
Graag reactie binnen een week na plaatsing van een blog via: info@bobwessels.nl. Alvast dank! Over enkele dagen volgt mijn tweede oproep met een concept-tekst vaan Deel V.

Niet alleen de serie gaat voort, ook uitgever Wolters Kluwer. Met Henk Verbeek, ‘mijn’ uitgever van de serie, heb ik ruim tien jaar uitstekend samengewerkt. Terugkijkend zien we dat we zo’n dertig boeken (vooral herdrukken) hebben tot stand gebracht. Hij kent inmiddels diverse restaurants in Dordrecht en ik verwacht hem ook in zijn nieuwe gepensioneerde status hier in Dordrecht. Wellicht dit jaar al omdat Dordrecht 800 jaar stadsrechten heeft? Van dit evenement is nu ook zijn opvolger, Paul Bänziger, op de hoogte. Hij was onlangs in Dordrecht (en in restaurant De Crimp) en we hebben onder meer zitten bomen over het via elektronische technieken van Wolters Kluwer verder, meer periodiek bekend maken van de serie: updates? blogs? signaleringen? vlogs? gebruikersforum? Wilt u dat we nadenken over wat u als gebruiker op dit punt zou wensen, dan horen we dat graag.