Skip to content
Welcome / Blog Archive / Book Review / 2021-01-doc3 Belang(en)rijk burgerlijk recht

2021-01-doc3 Belang(en)rijk burgerlijk recht

Het boek ‘Belangenrijk burgerlijk recht’ (met ‘en’ cursief) is een deel in de reeks Jonge Meesters. Na een inleiding van de redacteuren bevat het tien opstellen van masterstudenten van Erasmus School of Law. Met het schrijven daarvan hebben zij een master Privaatrecht of master Aansprakelijkheid en Verzekering afgerond. Het thema van het boek stelt centraal de vraag hoe het gewone burgerlijk recht omgaat met de belangen die achter de regels van het positieve recht verscholen liggen: welke belangen spelen een rol? Wie zijn de houders van deze belangen? Komen deze belangen voldoende aan bod in het burgerlijk recht? Hoe gaat het recht om met de groeiende rol van belangen die minder ‘eigen’ zijn aan het traditionele privaatrecht? En wat te doen bij botsende belangen?

Corona

En toen, tijdens het werk (in groepen), was daar plotseling ‘corona’. Bibliotheek moeilijk beschikbaar; studenten en begeleiders zijn op zichzelf aangewezen. Overleg alleen virtueel. Vooral voor jonge mensen maakt dat de dagen vrij eentonig en uniform. Maar zij moeten zich gesterkt weten door de interessante thema’s en oplossing die zij aandragen. Persoonlijk merk ik het grote voordeel van frequente omgang met masterstudenten aan nieuwe onderwerpen die onbevangen, maar degelijk bij de kop zijn gepakt.

Ontwikkeling burgerlijk recht

Ik geef als voorbeelden de rol van het burgerlijk recht bij het rechtsherstel voor afstandsmoeders (die in de jaren 70 door de overheid werden gestimuleerd om afstand van hun kind te doen), de rol bij financiële genoegdoening voor gedupeerden van ‘historisch onrecht’, maar bijvoorbeeld ook de bejegening van het burgerlijk recht van ‘zwijgcontracten’ in de medische zorg, privacy-schending, on-line misleiding van consumenten of bij ‘sharenting’, het verschijnsel dat ouders via sociale media foto’s en video’s van kinderen delen en de rol van het burgerlijk recht om mogelijke schade in de persoonlijke ontwikkeling van kinderen te adresseren.

Jonge masters

Niet alleen het geldende recht wordt beschreven; de auteurs staan ook stil bij de uitwerking daarvan in de praktijk en/of een (meer) wenselijke vormgeving ervan. Zoals de inleiding aangeeft: het burgerlijk recht wordt ontwikkeld en voortgestuwd door de belangen van rechtzoekenden, onder meer verder tot ontwikkeling gebracht door het werk van jonge masters.

S.D. Lindenbergh, F.M. Ruitenbeek – Bart en I. Tillema (red.), Belangenrijk burgerlijk recht,  Den Haag: Boom juridisch 2020. ISBN 978-94-6290-868-0.

Noot: dit boek ontving ik kosteloos van de uitgever met het verzoek om het aan te kondigen of te bespreken op mijn blog op www.bobwessels.nl.