Skip to content
Welcome / Blog Archive / Book Review / 2023-01-doc4 Tekst & Commentaar Insolventierecht, 13e druk, 2022

2023-01-doc4 Tekst & Commentaar Insolventierecht, 13e druk, 2022

De trouwe compagnon van menig jurist werkzaam in het insolventierecht verscheen weer eind 2022: Tekst & Commentaar Insolventierecht, in een 13e druk, wederom onder redactie van J.L.M. Groenewegen (CMS, Amsterdam) en F.M.J. Verstijlen (hoogleraar Groningen). De presentatie is bekend: wettekst geordend per wetsartikel, commentaar bij afzonderlijke onderdelen c.q. leden van het wetsartikel, bondige verwijzingen naar parlementaire geschiedenis en rechtspraak, soms ook literatuur, gevolgd door Bijlagen met aanverwante wetgeving, een invoerings- of overgangswet, in praktijk gebruikte procesregels e.d.
Ook de huidige 13e druk van T&C Insolventierecht volgt dit stramien en biedt teksten en commentaren naar de stand van zaken op 1 september 2022. De grote bulk van wijzigingen in de wetgeving van de laatste vijf jaar (Wet modernisering faillissementsprocedure; vernieuwde Insolventieverordening (2015/848), WHOA per 1 januari 2021 e.d.) was in de vorige druk al verwerkt. De Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie, die op 1 januari 2023 in werking is getreden, kon niet meer worden meegenomen. Bij het WHOA onderdeel zijn onder kopjes ‘Komend recht’ de belangrijkste implementatiewijzigingen toegelicht. De Bijlagen (Recofa-richtlijnen, Praktijkregels, een achttal soft law regelingen bij de wsnp) zijn ook ververst. Bij deze – als ook bij de Bijlagen Europees recht – wordt soms naar een website verwezen. Natuurlijk spaart dat ruimte, maar het is onhandig voor degene die niet online aan een document zit te werken. De omvang van de bundel is met een kleine 10% toegenomen. Uitgevers gaan dan altijd knorren en de redactie wordt er dan vaak op aangesproken om ruimte te vinden. Ik heb een suggestie: wat is nu nog het nut is van 80 pagina’s met het Virgós/Schmit rapport?

Voorop staat dat met deze 13e druk de praktijk wederom kan steunen op een actueel bijgewerkt in de praktijk goed bruikbaar commentaar op het Nederlandse insolventierecht. De uitgave biedt ‘een eerste oriëntatie op de betekening van de Faillissementswet’ (etc.), schrijft de uitgever op de binnenzijde van het omslag. De redacteuren zouden de uitgevers aan de jas moeten trekken, omdat zij weten wat de gebruikers óók weten, dat Tekst & Commentaar Insolventierecht méér biedt.

J.L.M. Groenewegen en F.M.J. Verstijlen (red.), Tekst & Commentaar Insolventierecht, 13e druk, Deventer: Wolters Kluwer 2022, ISBN 9789013166453.

Noot: dit boek ontving ik kosteloos van de uitgever met het verzoek om het aan te kondigen of te bespreken op mijn blog op www.bobwessels.nl.