Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / Page 9

Nederlands

2017-02-doc3 Policy Brief CPB – wat moet je ermee?

Een ‘Policy Brief’ met ‘vier stappen naar efficiënte insolventiewetgeving’ werd medio januari door het Centraal Planbureau (CPB) gepubliceerd, zie www.cpb.nl/publicatie. Op de omslag van het advies van deze belangrijke economische adviseur van regering en parlement staat de kern van het voorstel: verstevig positie management; beperk recht schuldeisers. Er zijn diverse redenen om kritisch naar de gepresenteerde opties ter verbetering van… Read More »2017-02-doc3 Policy Brief CPB – wat moet je ermee?

2017-01-doc1 Per 1.3.17 nieuwe Algemene Bankvoorwaarden

In Nederland worden door banken al sinds 1965 Algemene bankvoorwaarden gebruikt, maar pas vanaf 1988 zijn deze het resultaat van tweezijdig overleg tussen (de rechtsvoorganger van) de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Consumentenbond. Zij gelden als tweezijdige voorwaarden, dus opgesteld met een goedkeurend stempel van de Consumentenbond. Evaluaties van de bankvoorwaarden door de NVB en de Consumentenbond vinden… Read More »2017-01-doc1 Per 1.3.17 nieuwe Algemene Bankvoorwaarden

2016-11-doc9 Voorzitter RvA Stichting Digitrage

Persbericht: Bob Wessels Nieuwe Voorzitter Raad van Advies Stichting Digitrage. Prof. mr. Bob Wessels (1949) is per 1 november 2016 benoemd tot voorzitter van de Raad van Advies van DigiTrage. Bob Wessels is juridisch adviseur en arbiter. Hij was ruim 25 jaar raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag en 20 jaar lid/voorzitter van de vaste Geschillencommissie Achmea. Voor zijn emeritaat… Read More »2016-11-doc9 Voorzitter RvA Stichting Digitrage

2016-11-doc2 Serie Wessels Insolventierecht 4e druk compleet?

“Chapeau! Hiermee is de 4e druk van dit unieke handboek nu compleet!” Dit schreef Paul van Appeven in zijn maandelijkse nieuwsbrief met boekaankondigingen. Deze uitvoerige en overzichtelijke nieuwsbrief wordt aan klanten  rondgestuurd en verschijnt enkele dagen daarna op www.jurilogie.nl. Jurilogie (het geschreven woord over het recht) schreef de aangehaalde zin naar aanleiding van het verschijnen van Wessels Insolventierecht I, het… Read More »2016-11-doc2 Serie Wessels Insolventierecht 4e druk compleet?

2016-09-doc10 Raadsheer-plv Hof Den Haag; enkele herinneringen

Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag; enkele herinneringen, door Bob Wessels, professor emeritus Internationaal insolventierecht Universiteit van Leiden; Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag (1988-2016) ‘Shall we meet at 9 a.m. in front of the hotel?’, vroeg ik begin dit jaar aan een bevriende Italiaanse rechter. We waren uitgenodigd om the spreken over communicatie en samenwerking tussen rechters die in verschillende landen moeten oordelen… Read More »2016-09-doc10 Raadsheer-plv Hof Den Haag; enkele herinneringen

2016-09-doc2 Dordt’s genootschap Diversa sed Una 200 jaar

Divers Dordrecht – uniek boek van 200-jarig genootschap Diversa sed Una. In 1816 kwam een achttal vooraanstaande Dordtenaren bijeen in Koffiehuis Gutteling, een pand gelegen aan wat nu het Scheffersplein heet. Zij hebben toen het Literaire Genootschap ‘Diversa sed Una’ opgericht. Nu, 200 jaar later, bestaat dat genootschap – dat uit ten hoogste vijfentwintig leden bestaat – nog steeds. De… Read More »2016-09-doc2 Dordt’s genootschap Diversa sed Una 200 jaar

2016-08-doc7 Bijzondere overeenkomsten, 4e druk, 2016

‘Bijzondere overeenkomsten’, 4e druk, staat op punt van verschijnen. Deze uitgave is gewijd aan een groot aantal bijzondere overeenkomsten zoals geregeld in boek 7 BW en verschijnt in de Studiereeks Burgerlijk recht. Deze 4e druk, die 10 jaar na de eerste druk verschijnt, staat nu onder redactie van prof. H. Schelhaas, prof. A.J. Verheij en mijzelf. Zij verschijnt als boek… Read More »2016-08-doc7 Bijzondere overeenkomsten, 4e druk, 2016

2016-08-doc4 Van der Feltz I en II kosteloos downloaden

De geschiedenis van de Faillissementswet speelt vaak nog een rol bij uitleg van de wet. Van der Feltz I en II zijn de aanduidingen van de boeken ‘Geschiedenis van de Wet op het Faillissement en de Surséance van Betaling, bewerkt door G. W. van der Feltz. De boeken zijn oorspronkelijk uitgegeven door Ervan F. Bohn, Haarlem, 1896 respectievelijk 1897, en… Read More »2016-08-doc4 Van der Feltz I en II kosteloos downloaden

2016-04-doc9 WPNR – rubriek Privaatrecht Actueel

Ontwikkelingen in Nederland, Engeland en Frankrijk, waarbij de rechter zich presenteert als gespecialiseerde dienstverlener, voorshands poogt marktonzekerheden weg te nemen dan wel specialist is in complexe (insolventie)zaken. Verschenen in WPNR van 16 april j.l. [ontwerp-kopij; definitieve stuk verscheen in WPNR 7103 (2016), 16 april 2016] RECHTSPRAAK ZOEKT MARKTSPECIALISATIE Prof. mr B.Wessels Emeritus hoogleraar internationaal insolventierecht Universiteit Leiden; Exteral Scientific Fellow… Read More »2016-04-doc9 WPNR – rubriek Privaatrecht Actueel

2015-09-doc17 Wessels Insolventierecht III aangehaald door rechtbank Noord-Nederland

Op dit blog heb ik vaker vermeld dat in de Nederlandse rechtspraak verwijzingen naar rechtsliteratuur zelden voorkomen. Ik mag overigens niet klagen. Dit jaar voor de tweede keer vond ik een dergelijke verwijzing, zie Rb. Noord-Nederland 9 september 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:4239. In deze zaak moet de rechtbank zich erover uitspreken of aan een van de vereisten voor het toepassen van de… Read More »2015-09-doc17 Wessels Insolventierecht III aangehaald door rechtbank Noord-Nederland