Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / Page 9

Nederlands

2017-07-doc8 Naar een stille curatele voor zorginstellingen II

Het Commentaar van de hoofdredactie van het Financiële Dagblad in het FD van vandaag, vrijdag 28 juli, kent de titel ‘Benoem geheime manager in zorg’. Het slot ervan werpt de vraag op of het maatschappelijk belang van de zorg niet zo groot is dat toezichthouders in de zorg de bevoegdheid moeten krijgen ‘… een stille bewindvoerder aan te stellen, zoals… Read More »2017-07-doc8 Naar een stille curatele voor zorginstellingen II

2017-07-doc7 Naar een stille curatele voor zorginstellingen in financiële problemen

De curator behartigt in het stelsel van de Faillissementswet in de eerste plaats de belangen van de schuldeisers. Daarbij moet hij of zij óók rekening houden met belangen van maatschappelijke aard. Schept deze regel, die alleen steunt op rechtspraak, voldoende waarborg voor het cruciale belang van het tijdig waarborgen van de continuïteit van de zorg en het recht van de… Read More »2017-07-doc7 Naar een stille curatele voor zorginstellingen in financiële problemen

2017-04-doc8 Zesde druk boek Algemene voorwaarden verschenen

Het boek ‘Algemene voorwaarden’, dat vandaag verschijnt, is uitgegroeid tot het meest omvattende werk over algemene voorwaarden in Nederland. De eerste druk dateert van dertig jaar geleden (!); de huidige zesde druk is qua omvang meer dan vijf keer zo omvangrijk (ruim 900 pagina’s), maar dat komt natuurlijk ook omdat een tiental auteurs branche-specifieke bijdragen hebben geschreven, bijvoorbeeld over algemene… Read More »2017-04-doc8 Zesde druk boek Algemene voorwaarden verschenen

2017-02-doc3 Policy Brief CPB – wat moet je ermee?

Een ‘Policy Brief’ met ‘vier stappen naar efficiënte insolventiewetgeving’ werd medio januari door het Centraal Planbureau (CPB) gepubliceerd, zie www.cpb.nl/publicatie. Op de omslag van het advies van deze belangrijke economische adviseur van regering en parlement staat de kern van het voorstel: verstevig positie management; beperk recht schuldeisers. Er zijn diverse redenen om kritisch naar de gepresenteerde opties ter verbetering van… Read More »2017-02-doc3 Policy Brief CPB – wat moet je ermee?

2017-01-doc1 Per 1.3.17 nieuwe Algemene Bankvoorwaarden

In Nederland worden door banken al sinds 1965 Algemene bankvoorwaarden gebruikt, maar pas vanaf 1988 zijn deze het resultaat van tweezijdig overleg tussen (de rechtsvoorganger van) de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Consumentenbond. Zij gelden als tweezijdige voorwaarden, dus opgesteld met een goedkeurend stempel van de Consumentenbond. Evaluaties van de bankvoorwaarden door de NVB en de Consumentenbond vinden… Read More »2017-01-doc1 Per 1.3.17 nieuwe Algemene Bankvoorwaarden

2016-11-doc9 Voorzitter RvA Stichting Digitrage

Persbericht: Bob Wessels Nieuwe Voorzitter Raad van Advies Stichting Digitrage. Prof. mr. Bob Wessels (1949) is per 1 november 2016 benoemd tot voorzitter van de Raad van Advies van DigiTrage. Bob Wessels is juridisch adviseur en arbiter. Hij was ruim 25 jaar raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag en 20 jaar lid/voorzitter van de vaste Geschillencommissie Achmea. Voor zijn emeritaat… Read More »2016-11-doc9 Voorzitter RvA Stichting Digitrage

2016-11-doc2 Serie Wessels Insolventierecht 4e druk compleet?

“Chapeau! Hiermee is de 4e druk van dit unieke handboek nu compleet!” Dit schreef Paul van Appeven in zijn maandelijkse nieuwsbrief met boekaankondigingen. Deze uitvoerige en overzichtelijke nieuwsbrief wordt aan klanten  rondgestuurd en verschijnt enkele dagen daarna op www.jurilogie.nl. Jurilogie (het geschreven woord over het recht) schreef de aangehaalde zin naar aanleiding van het verschijnen van Wessels Insolventierecht I, het… Read More »2016-11-doc2 Serie Wessels Insolventierecht 4e druk compleet?

2016-09-doc10 Raadsheer-plv Hof Den Haag; enkele herinneringen

Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag; enkele herinneringen, door Bob Wessels, professor emeritus Internationaal insolventierecht Universiteit van Leiden; Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag (1988-2016) ‘Shall we meet at 9 a.m. in front of the hotel?’, vroeg ik begin dit jaar aan een bevriende Italiaanse rechter. We waren uitgenodigd om the spreken over communicatie en samenwerking tussen rechters die in verschillende landen moeten oordelen… Read More »2016-09-doc10 Raadsheer-plv Hof Den Haag; enkele herinneringen

2016-09-doc2 Dordt’s genootschap Diversa sed Una 200 jaar

Divers Dordrecht – uniek boek van 200-jarig genootschap Diversa sed Una. In 1816 kwam een achttal vooraanstaande Dordtenaren bijeen in Koffiehuis Gutteling, een pand gelegen aan wat nu het Scheffersplein heet. Zij hebben toen het Literaire Genootschap ‘Diversa sed Una’ opgericht. Nu, 200 jaar later, bestaat dat genootschap – dat uit ten hoogste vijfentwintig leden bestaat – nog steeds. De… Read More »2016-09-doc2 Dordt’s genootschap Diversa sed Una 200 jaar

2016-08-doc7 Bijzondere overeenkomsten, 4e druk, 2016

‘Bijzondere overeenkomsten’, 4e druk, staat op punt van verschijnen. Deze uitgave is gewijd aan een groot aantal bijzondere overeenkomsten zoals geregeld in boek 7 BW en verschijnt in de Studiereeks Burgerlijk recht. Deze 4e druk, die 10 jaar na de eerste druk verschijnt, staat nu onder redactie van prof. H. Schelhaas, prof. A.J. Verheij en mijzelf. Zij verschijnt als boek… Read More »2016-08-doc7 Bijzondere overeenkomsten, 4e druk, 2016