Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / Page 10

Nederlands

2017-11-doc3 Wetgever, regel internationaal insolventierecht!

Dit is een oproep aan het Ministerie van Justitie & Veiligheid om een duidelijk stelsel van regels voor internationaal insolventierecht te ontwerpen, in zaken die niet door de Insolventieverordening worden beheerst. Nederland is een open economie, maar heeft op het terrein van niet door de EU Insolventieverordening beheerste verhoudingen, een onduidelijk stelsel, dat onaanvaardbare leemten laat in de bescherming van… Read More »2017-11-doc3 Wetgever, regel internationaal insolventierecht!

2017-10-doc6 Polak-Pannevis, Insolventierecht, 14e druk, 2017

De laatste 20 jaar verscheen van het boek Polak/Pannevis, Insolventierecht, om de 3 jaar een nieuwe druk. In september 2017 verscheen de 14e druk van het boek dat tot 2011 de titel ‘Faillissementsrecht’ had. Voorwaar een prestatie van formaat. De titel van het boek is wel, maar de opzet is niet gewijzigd. Dus wordt de gehele stof aan de hand… Read More »2017-10-doc6 Polak-Pannevis, Insolventierecht, 14e druk, 2017

2017-09-doc8 Rechtsmacht rechter in faillissementszaken

De algemene benadering in zaken van burgerlijk procesrecht voor woonplaatskwesties, waarmee wordt aangesloten bij het woonplaatsbegrip in het personen- en familierecht dient ook voor het insolventieprocesrecht te gelden. Dat is de eerste van de vier conclusies die ik trek uit een korte analyse van de regeling van de rechtsmacht van de rechter in faillissementszaken. Faillietverklaring geschiedt door de rechtbank van… Read More »2017-09-doc8 Rechtsmacht rechter in faillissementszaken

2017-07-doc8 Naar een stille curatele voor zorginstellingen II

Het Commentaar van de hoofdredactie van het Financiële Dagblad in het FD van vandaag, vrijdag 28 juli, kent de titel ‘Benoem geheime manager in zorg’. Het slot ervan werpt de vraag op of het maatschappelijk belang van de zorg niet zo groot is dat toezichthouders in de zorg de bevoegdheid moeten krijgen ‘… een stille bewindvoerder aan te stellen, zoals… Read More »2017-07-doc8 Naar een stille curatele voor zorginstellingen II

2017-07-doc7 Naar een stille curatele voor zorginstellingen in financiële problemen

De curator behartigt in het stelsel van de Faillissementswet in de eerste plaats de belangen van de schuldeisers. Daarbij moet hij of zij óók rekening houden met belangen van maatschappelijke aard. Schept deze regel, die alleen steunt op rechtspraak, voldoende waarborg voor het cruciale belang van het tijdig waarborgen van de continuïteit van de zorg en het recht van de… Read More »2017-07-doc7 Naar een stille curatele voor zorginstellingen in financiële problemen

2017-04-doc8 Zesde druk boek Algemene voorwaarden verschenen

Het boek ‘Algemene voorwaarden’, dat vandaag verschijnt, is uitgegroeid tot het meest omvattende werk over algemene voorwaarden in Nederland. De eerste druk dateert van dertig jaar geleden (!); de huidige zesde druk is qua omvang meer dan vijf keer zo omvangrijk (ruim 900 pagina’s), maar dat komt natuurlijk ook omdat een tiental auteurs branche-specifieke bijdragen hebben geschreven, bijvoorbeeld over algemene… Read More »2017-04-doc8 Zesde druk boek Algemene voorwaarden verschenen

2017-02-doc3 Policy Brief CPB – wat moet je ermee?

Een ‘Policy Brief’ met ‘vier stappen naar efficiënte insolventiewetgeving’ werd medio januari door het Centraal Planbureau (CPB) gepubliceerd, zie www.cpb.nl/publicatie. Op de omslag van het advies van deze belangrijke economische adviseur van regering en parlement staat de kern van het voorstel: verstevig positie management; beperk recht schuldeisers. Er zijn diverse redenen om kritisch naar de gepresenteerde opties ter verbetering van… Read More »2017-02-doc3 Policy Brief CPB – wat moet je ermee?

2017-01-doc1 Per 1.3.17 nieuwe Algemene Bankvoorwaarden

In Nederland worden door banken al sinds 1965 Algemene bankvoorwaarden gebruikt, maar pas vanaf 1988 zijn deze het resultaat van tweezijdig overleg tussen (de rechtsvoorganger van) de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Consumentenbond. Zij gelden als tweezijdige voorwaarden, dus opgesteld met een goedkeurend stempel van de Consumentenbond. Evaluaties van de bankvoorwaarden door de NVB en de Consumentenbond vinden… Read More »2017-01-doc1 Per 1.3.17 nieuwe Algemene Bankvoorwaarden

2016-11-doc9 Voorzitter RvA Stichting Digitrage

Persbericht: Bob Wessels Nieuwe Voorzitter Raad van Advies Stichting Digitrage. Prof. mr. Bob Wessels (1949) is per 1 november 2016 benoemd tot voorzitter van de Raad van Advies van DigiTrage. Bob Wessels is juridisch adviseur en arbiter. Hij was ruim 25 jaar raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag en 20 jaar lid/voorzitter van de vaste Geschillencommissie Achmea. Voor zijn emeritaat… Read More »2016-11-doc9 Voorzitter RvA Stichting Digitrage

2016-11-doc2 Serie Wessels Insolventierecht 4e druk compleet?

“Chapeau! Hiermee is de 4e druk van dit unieke handboek nu compleet!” Dit schreef Paul van Appeven in zijn maandelijkse nieuwsbrief met boekaankondigingen. Deze uitvoerige en overzichtelijke nieuwsbrief wordt aan klanten  rondgestuurd en verschijnt enkele dagen daarna op www.jurilogie.nl. Jurilogie (het geschreven woord over het recht) schreef de aangehaalde zin naar aanleiding van het verschijnen van Wessels Insolventierecht I, het… Read More »2016-11-doc2 Serie Wessels Insolventierecht 4e druk compleet?