Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / 2018-11-doc10 Buren Scriptieprijs 2018

2018-11-doc10 Buren Scriptieprijs 2018

Het advocatenkantoor Buren (Den Haag, Amsterdam) heeft de Scriptieprijs voor Insolventierecht 2018 ingesteld. De jury bestond uit Erik de Kloe, UD insolventierecht aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, Martijn Vermeeren, insolventiespecialist en partner van het kantoor Buren en ikzelf.

Op donderdag 22 november is de prijs uitgereikt nadat de kandidaten kort hun conclusies hadden gepresenteerd. Er waren 4 scripties geselecteerd. De eerste is van Noëlle van Steenoven, met de titel De Wet versterking positie curator, in het bijzonder de fraudesignalerende rol van de curator zoals sinds 1 juli 2017 in de Faillissementswet is gecodificeerd. Noëlle van Steenoven is aan de Universiteit Leiden afgestudeerd. Zij kon op 22 november 2018 niet aanwezig zijn. De tweede is van Mike Smeets en gaat over het thema fraudebestrijding in het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht en dat in het licht van het nemo-tenetur beginsel, het beginsel dat een persoon tegen wie strafvervolging is ingesteld het recht heeft om niet te worden gedwongen tegen zichzelf te getuigen of een bekentenis af te leggen. Deze scriptie is aan de Universiteit Maastricht afgerond. De twee andere genomineerden waren Ramon Vastmans, met de scriptie over de rechtspositie van de licentienemer bij faillissement van de licentiegever, en dit in het licht van de Amerikaanse wetgeving op dit punt, en Steffie van den Bosch met De pre-pack in de Nederlandse praktijk: Een empirisch onderzoek vanuit economisch perspectief. De eerste is aan de Radboud Universiteit in Nijmegen afgerond, de tweede aan de Tilburg University.

De door de jury geselecteerde scriptie kiest het telkens belangrijker wordende thema van het licentiëren van IP-rechten tot onderwerp. De auteur ontwikkelt een heldere, brede vraagstelling, etaleert een brede kennis over het onderwerp, biedt een diepgaande behandeling van wetgeving, rechtspraak en literatuur en hoe deze worstelen met het vermogensrechtelijk inkaderen van een licentie. En met de rechtspositie van de licentienemer ten opzichte van de curator in geval van faillissement en de positie van een licentienemer nadat de curator het desbetreffende IE-recht aan een derde heeft verkocht. Met behulp van een analytische en kritische bespreking van het Amerikaanse recht op dit punt komt de auteur met enkele bruikbare voorstellen tot verbetering van de Nederlandse wetgeving.

De winnaar van de Buren Scriptiepirjs Insolventierecht (en een cheque van 500 euro) is Ramon Vastmans (nu advocaat bij Blenheim). Een eervolle vermelding is gegeven aan de scriptie van Steffie van den Bosch (nu PhD Ondernemingsrecht, Tilburg University). De scripties worden op de site van Buren gepubliceerd. Die van Vastmans wordt, enigszins geactualiseerd, uitgegeven door Celcus juridische uitgeverij.