Skip to content
Welcome / Blog Archive / Book Review / 2018-12-doc1 Compendium Beslag- en executierecht: een handboek

2018-12-doc1 Compendium Beslag- en executierecht: een handboek

Onlangs verscheen het Compendium Beslag- en executierecht. Het is een zeer uitvoerige, bijna 1000 pagina’s tellende bundel, met 56 artikelen en een voorafgaande ‘Visie op rechtshandhaving’, geschreven door in totaal ongeveer 70 auteurs uit praktijk en wetenschap. De redacteuren van het Compendium Beslag- en executierecht, S.J.W. van der Putten, gerechtsdeurwaarder, en M.R van Zanten, advocaat, beide uit Amsterdam, vonden aanleiding om de bundel op te zetten in het kielzog van het consultatie wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht.

De rode draad in het boek is een kritisch commentaar op het tamelijk beperkte voorstel, suggesties voor wat er wel/ook in zou moeten staan, en meer algemeen op de tekortkomingen van het huidige recht inzake beslag en executie. Na Van der Putten’s mooie Visie op rechtshandhaving, kent de bundel gegroepeerde artikelen onder de kopjes Algemene beschouwingen, de deurwaarder, exploiten, executoriale titels, beslag en executie (het merendeel), cumulatie en verdeling, executie van overheidsvorderingen, en ‘internationaal’. Ik stip uit dit scala aan onderwerpen slechts een enkel punt aan, mijn eigen belangstelling volgend.

Instructief zijn bijdragen over vooropleiding en positie van de deurwaarder en beginselen van rechtsherstel, zijn/haar rol daarbij, in het bijzonder de toegevoegde waarde van een deurwaarder en de-escalatie. Ook over diverse soorten van beslag en international standaarden bij beslag- en executierecht en het verkrijgen van informatie zijn de stukken lezenswaardig. Dat geldt ook voor een bijdrage over executoriale titels in het licht van de incassopraktijk en diverse vormen van beslag, de rol van de rechter daarbij of de dwangsom. Het zijn alle inzichtelijke artikelen, vaak met benodigde diepgang, die praktijkjuristen en wetenschappers een behoorlijke kijk geven op het beschikbare recht en de uitvoeringspraktijk. Ik noem ook onderwerpen als het binnentreden door justitie, beslag op contact geld, op waardevolle kunst, op domeinnamen en bitcoins, of beslag in het erfrecht en het faillissementsrecht. Zowel praktijk en wetenschap kunnen met deze bijdragen hun voordeel doen.

Ook verdienen aandacht onderwerpen als de executie ten aanzien van aandelen, via veiling van roerende zaken via internet, de formele gang van zaken bij ontruiming of grensoverschrijdend (conservatoir) beslag. Ik complimenteer de redacteuren met hun keuze en de wijze waarop zij, over-all, auteurs tot kwalitatief prima bijdragen heeft weten aan te zetten, waardoor een waar handboek is ontstaan voor rechtsbeoefenaren van het brede beslag- en executierecht. Inderdaad, een handboek, want haar inhoud is meer dan een (voor juristen een beetje beladen ‘klaper-achtige’ begrip van) compendium.

S.J.W. van der Putten en M.R. van Zanten (red.), Compendium Beslag- en executierecht, Den Haag: Sdu 2018.

Nadere informatie: www.sdu.nl/compendium-beslag-en-executierecht.html

NB: dit boek heb ik kosteloos ontvangen van de uitgever met het verzoek om het aan te kondigen of te bespreken op mijn blog op www.bobwessels.nl.