Skip to content
Welcome / Blog Archive / Book Review / 2023-06-doc4 Sdu Commentaar Insolventierecht, editie 2023

2023-06-doc4 Sdu Commentaar Insolventierecht, editie 2023

Het Sdu Commentaar Insolventierecht behoort met Wolters Kluwer’s Tekst & Commentaar Insolventierecht tot het praktijkgereedschap van ieder die zich met het insolventierecht bezighoudt. De tekst van de nieuwste editie van Sdu Commentaar Insolventierecht is op 1 januari 2023 afgesloten. T&C Commentaar Insolventierecht kent als redactionele afsluitdatum september 2022. Ik besprak de laatste editie begin dit jaar, zie  https://bobwessels.nl/blog/2023-01-doc4-tekst-commentaar-insolventierecht-13e-druk-2022/

Opbouw boek. Sdu Commentaar Insolventierecht is een multimediale publicatie, in dit geval een jaarlijks geactualiseerde boekuitgave in combinatie met online beschikbaarheid van haar teksten en online doorverwijzingen. Deze geschiedt naar in house Sdu bronnen en relevante externe websites, aldus het Voorwoord. Het Sdu Commentaar Insolventierecht (een boek met bijna 1600 pagina’s) heeft, als ik het goed zie, de helft van haar redactie vernieuwd. Er zijn ruim 30 auteurs/redacteuren aan verbonden. Ik heb alleen van het boek, niet van de multimediale doorverwijzingen kennis kunnen nemen. Sdu Commentaar Insolventierecht kent, ook in de editie 2023, eenzelfde strakke opbouw: wettekst geordend per wetsartikel, commentaar bij afzonderlijke onderdelen c.q. leden van het wetsartikel, een sectie ‘jurisprudentie’ en een sectie ‘literatuurverwijzing’. Procesreglementen en Recofa-richtlijnen zijn niet meer opgenomen. Iemand die de tekst online raadpleegt kan via hyperlinks doorklikken. Aanpalende rechtsterreinen worden gecoverd: de Invorderingswet en materiële belastingwetten en bepalingen van strafrecht en strafvordering. De meest recente wetswijziging is die over de WHOA. Het commentaar is vrij kort (70 pagina’s), met geselecteerde literatuurverwijzingen en korte vermelding van rechtspraak. Daarbij komt het tweede halfjaar van 2022 er bekaaid vanaf. Verwijzingen naar voor de herstructureringspraktijk rijke van materiaal voorziene Herstructurering & Recovery online (HERO) ontbreken, zie https://www.online-hero.nl/.

Rechtspraak en literatuur. Het gebruik van rechtspraak en literatuur blijft ook in deze editie wisselend. Misschien is in directe vindbaarheid bij online gebruik beter voorzien. In diverse commentaren is de rechtspraak goed verzorgd, ook die naar lagere rechtspraak. Ik denk aan de onderdelen over de zekerheidsrechten en de WSNP. Soms is zij zeer uitvoerig, met letterlijke aanhaling van rechtsoverwegingen, soms is zij (erg) terughoudend, soms staat zij in de hoofdtekst van het commentaar, soms in voetnoten.  Zonder zin lijken mij verwijzingen naar literatuurbronnen met alleen de naam van de auteur en de titel van het boek, zonder pagina-vermelding.

Redactie. Er blijft werkt voor de redactie. Het doordenken van het concept ‘multimediaal’ leidt er in mijn opvatting toe dat gebruikers een hoger verwachtingspatroon van de bruikbaarheid en actualiteit van de beschikbare informatie hebben in vergelijking met een ‘gewoon boek’. Het multimediale product stelt ertoe in staat dat gebruikers continue verzekerd zijn van een actueel, doorlopend bijgewerkt en ge-hyperlinked commentaar op het Nederlandse insolventierecht. Deze verwachting zou in het boek, een schriftelijke weergave op een peildatum, ten volle moeten doorklinken.

M.L.D. Akkaya, Y. Diamant, M.A.J.G. Janssen, A.M. Mennens,  A.J. Tekstra en P.M. Veder (red.), Sdu Commentaar Insolventierecht, Editie 2023. ISBN 978-90-12-40887-5.

Noot: dit boek ontving ik kosteloos van de uitgever met het verzoek om het aan te kondigen of te bespreken op mijn blog op www.bobwessels.nl.