Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / 2023-film01 Aanloop naar serie Wessels Insolventierecht

2023-film01 Aanloop naar serie Wessels Insolventierecht

Eerste van acht korte films over de serie ‘Wessels Insolventierecht’. Na ruim 20 jaar heb ik het auteurschap van de serie Wessels Insolventierecht najaar 2022 aan anderen overgedragen, zie https://bobwessels.nl/blog/2023-03-bob-wessels-blikt-terug-in-acht-filmpjes/. Met ingang van vrijdag 10 maart 2023 verschijnt elke vrijdag een nieuwe film. De achtste en laatste film wordt op 28 april gepubliceerd. Rechts onderin in het beeld van een film kunt u zich abonneren.

In alle acht films is een gedeelte van een interview opgenomen van Gert-Jan Boon (Universiteit Leiden) en mij opgenomen. In deze eerste film (zie onder) zijn de vragen onder meer: hoe werd 40 jaar geleden over het faillissementsrecht geschreven? Enkele van mijn publicaties in de jaren 80. Hoe was de relatie tussen het faillissementsrecht met het zich toen wijzigende burgerlijk recht, in het (nieuwe) Burgerlijk Wetboek van 1992? Wanneer en waarom werd ‘Insolventierecht’ een nieuw begrip? Hoe klinken wijzigende maatschappelijke opvattingen door in het insolventierecht van die tijd? Wie gaf ooit opdracht voor het schrijven van het eerste boek, gebaseerd op Polak’s handboek over faillissement uit 1972?

Meer over mijn activiteiten en publicaties, zie: https://www.linkedin.com/in/bobwessels https://bobwessels.nl/publications

Alle boeken inclusief de in 2022 verschenen International Insolvency Law, Part I en Part II uit de serie Wessels Insolventierecht zijn verkrijgbaar via de Wolters Kluwer webshop: https://shop.wolterskluwer.nl/search/?q=wessels%20insolventierecht

Productie films: Jan Wind van laatjekennen.nl: https://www.laatjekennen.nl en https://www.linkedin.com/in/janwind-videomaker. Mail: jan@laatjekennen.nl. Bel: 0611294001