Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / 2016-08-doc7 Bijzondere overeenkomsten, 4e druk, 2016

2016-08-doc7 Bijzondere overeenkomsten, 4e druk, 2016

‘Bijzondere overeenkomsten’, 4e druk, staat op punt van verschijnen. Deze uitgave is gewijd aan een groot aantal bijzondere overeenkomsten zoals geregeld in boek 7 BW en verschijnt in de Studiereeks Burgerlijk recht. Deze 4e druk, die 10 jaar na de eerste druk verschijnt, staat nu onder redactie van prof. H. Schelhaas, prof. A.J. Verheij en mijzelf. Zij verschijnt als boek alsook in een on-line versie.

Naar inhoud is het een volledig geactualiseerde bewerking, waarin de wetswijzigingen, de rechtspraak en de literatuur van de afgelopen drie jaren zijn verwerkt. Goede, gedetailleerde overzichten dus van overeenkomsten als de koop, de financiëlezekerheidsovereenkomst, huur en pacht, opdracht, lastgeving, agentuur, bemiddeling, de reisovereenkomst, geneeskundige behandelingsovereenkomst, betalingstransacties, bewaarneming, aanneming van werk en de personenvennootschap.

Tot slot aandacht voor de vaststellingsovereenkomst, de borgtocht en de verzekeringsovereenkomst, de relatief nieuwe consumentenkredietovereenkomst en – nieuw in deze druk – de overeenkomst van pandbelening. Het accent bij de behandeling van deze overeenkomsten ligt op de onderwerpen die een aanvulling op of een verbijzondering ten opzichte van het algemene vermogens- en contractenrecht vormen, zoals specifieke regels die gelden bij totstandkoming, hoofdverplichtingen en bijkomende verplichtingen van partijen, bijzonderheden bij de niet nakoming of ontbinding of speciale regels ten aanzien van beëindiging van deze overeenkomsten.

Meer info via www.wolterskluwer.nl/shop/