Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / 2016-08-doc4 Van der Feltz I en II kosteloos downloaden

2016-08-doc4 Van der Feltz I en II kosteloos downloaden

De geschiedenis van de Faillissementswet speelt vaak nog een rol bij uitleg van de wet. Van der Feltz I en II zijn de aanduidingen van de boeken ‘Geschiedenis van de Wet op het Faillissement en de Surséance van Betaling, bewerkt door G. W. van der Feltz.

De boeken zijn oorspronkelijk uitgegeven door Ervan F. Bohn, Haarlem, 1896 respectievelijk 1897, en zijn door prof. Kortmann en mr Faber in hun oorspronkelijke vorm in 1994 bezorgd als een van de eerste delen in de Nijmeegse serie Onderneming en recht (uitgave W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle), delen 2-I en 2-II.

Kennelijk met een knipoog naar Boom Juridische uitgevers c.q. de bezorgers mrs Hummelen en Breeman van dezelfde delen enkele maanden geleden (zie Heruitgave Parlementaire Geschiedenis van de Faillissementswet) hebben Kortmann en Faber uitgever Wolters Kluwer bereid gevonden tot een heruitgave van de delen 2-I en 2-II, met twee verschillen: (i) een 2016 jasje, en (ii) kosteloos op internet.

Zie de webshop van Wolters Kluwer: Geschiedenis van de Faillissementswet 2-I en Geschiedenis van de Faillissementswet 2-II.