Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / 2016-09-doc2 Dordt’s genootschap Diversa sed Una 200 jaar

2016-09-doc2 Dordt’s genootschap Diversa sed Una 200 jaar

Divers Dordrecht – uniek boek van 200-jarig genootschap Diversa sed Una. In 1816 kwam een achttal vooraanstaande Dordtenaren bijeen in Koffiehuis Gutteling, een pand gelegen aan wat nu het Scheffersplein heet. Zij hebben toen het Literaire Genootschap ‘Diversa sed Una’ opgericht. Nu, 200 jaar later, bestaat dat genootschap – dat uit ten hoogste vijfentwintig leden bestaat – nog steeds. De leden komen zes keer per jaar in de wintermaanden, altijd op de tweede dinsdagavond van de maand, bij elkaar; zo wil haar Wet en het toepasselijk reglement het.

Het veertigste lustrum is met de bijzondere bundel ‘Divers Dordrecht’, verhalen over de stad, kracht bijgezet. Het eerste exemplaar is op donderdag 1 september met veel genoegen door de burgemeester van Dordrecht, Arno Brok, in ontvangst genomen. Voor een kort beeldverslag zie www.rtvdordrecht.nl. En over haar geschiedenis, zie www.geheugenvannederland.nl.

Van het genootschap schrijven zestien auteurs in hun eigen stijl en met het aanbrengen van eigen accenten over de historie van Diversa sed Una, de Lenghenhof, De Munt, de vroegere geldmarkt in de stad, ontwikkelingen in het beroeps- en nijverheidsonderwijs in Dordrecht en de zeer oude ontwikkelingsgeschiedenis van het gymnasiale onderwijs, en over: Teekengenootschap Pictura, rechtspreken, geneeskunde, poëzie en literatuur, ontwikkeling in het bouwen in de stad, karaktertrekken van Dordtenaren en de orgels in de Grote Kerk, dit alles voorzien van vele tientallen foto’s. De onderwerpen vormen een fraaie afspiegeling van het rijke, gevarieerde karakter van Dordrecht. Het boek ‘Divers Dordrecht’ laat zien dat de naam Diversa sed Una, ‘Verschillend maar Eén’, nog steeds actueel is.

Zelf schreef ik (inderdaad een niet-juridische stuk) over twee fraaie glas-in-lood ramen in de Dordtse Grote Kerk. Zie de bijlage: Divers Dordrecht – bijdrage Bob Wessels pdf

Divers Dordrecht. Verhalen over de stad
Redactie: Theun Okkerse en Bob Wessels
Prijs: € 19, 95
Verkrijgbaar bij: Boekhandel De Nieuwe Bengel (Vriesestraat 35 Dordrecht, www.debengelonline.nl)

U kunt het voor deze prijs (inclusief verzendkosten) ook bij mij bestellen. Stuur e-mail aan info@bobwessels.nl.