Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / 2024-06-doc1 Wessels-Salah Insolventierecht XI – Boek over de WHOA verschijnt binnenkort

2024-06-doc1 Wessels-Salah Insolventierecht XI – Boek over de WHOA verschijnt binnenkort

In september 2024 verschijnt in de serie Wessels Insolventierecht een Deel XI met een volledig commentaar op de recente Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). De auteurs zijn prof. mr. B. Wessels, emeritus hoogleraar Internationaal insolventierecht, Universiteit Leiden en prof. mr. O. Salah, advocaat/partner Norton Rose Fulbright, Amsterdam; hoogleraar Global Finance & Restructuring Law, Tilburg University. Wessels-Salah Insolventierecht XI 2024 is Deel XI in de elfdelige serie Wessels Insolventierecht. Het boek heeft de titel ‘Buiten faillissement en surseance van betaling’ (opschrift Titel IV van de Faillissementswet) en bevat een systematische behandeling van de WHOA, zoals deze is opgenomen in de wet. In een volgende editie zal ruimte zijn voor de (toekomstige?) wetgeving over de pre-pack.

Centraal staan in het boek art. 369-387 uit de Faillissementswet. De regeling van de WHOA is op 1 januari 2021 ingevoerd en is in 2023 op een 30-tal plaatsen gewijzigd, door de Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie (Richtlijn 2017/1132). In Deel XI wordt in detail aandacht gegeven aan de vraag wie schuldenaar kunnen zijn, welke rechten van de WHOA zijn uitgesloten, de soorten procedures (besloten of openbare) en de rechtsmacht van de rechter. Daarnaast passeren de revue: de aanbieding van het akkoord, het akkoord in de context van een groep van vennootschappen, de herstructureringsdeskundige en de observator en hun taken. De positie van schuldeisers en aandeelhouders wordt uitvoerig belicht, naast de typische elementen uit de wettelijke regeling: wijziging of beëindiging van overeenkomsten, indeling en stemming in klassen, de positie van schuldeisers met zekerheidsrechten, de specifieke inhoud van een WHOA-akkoord, de afkoelingsperiode, rechterlijke beslissingen over belangrijke aspecten, voorziening ter bescherming van rechten van schuldeisers en aandeelhouders, en de stemming over en de homologatie van een WHOA-akkoord en haar gevolgen.

De vrij uitvoerige parlementaire geschiedenis is in de tekst verdisconteerd, evenals de meest recente Recofa-richtlijnen aanwijzen en aanstellen herstructureringsdeskundigen en observatoren en het Landelijke procesreglement WHOA-zaken rechtbanken.

Omstreeks 200 rechterlijke uitspraken worden becommentarieerd ter illustratie van de wetsbepalingen, terwijl op kernpunten de WHOA-evaluatie (december 2023) in de tekst is verwerkt.

Wessels-Salah Insolventierecht XI 2024 is geheel bij de tijd, een rijk gedocumenteerde gereedschapskist voor de praktijk en een bron voor verdere rechtsontwikkeling.

Volledige citeerwijze: B. Wessels & O. Salah, Wessels Insolventierecht. Deel XI. Buiten faillissement en surseance van betaling, Deventer: Wolters Kluwer 2024.
ISBN 978 90 13 17707 7 – Verwachte verschijningsdatum: september 2024.