Skip to content
Welcome / Blog Archive / Wessels Insolventierecht / Page 3

Wessels Insolventierecht

2023-film07

Zevende van acht korte films over de serie ‘Wessels Insolventierecht’. Bob Wessels spreekt in deze zevende film met Gert-Jan Boon over de overdracht van het auteurschap naar een groep van auteurs en de toekomst van de serie: boek of database? Deze zevende film verschijnt op vrijdag 21 april 2023. De achtste en laatste film wordt op 28 april gepubliceerd. Rechts… Read More »2023-film07

2023-film06 Aansluiting Wessels Insolventierecht op de praktijk

In deze zesde van acht korte films over de serie ‘Wessels Insolventierecht’ bespreek ik met Gert-Jan Boon de vraag naar de invloed van de rechtspraktijk en mijn lezers op mijn werk. Een auteurs moet, ook voor vakliteratuur, actief contact met lezers zoeken. Deze zesde film verschijnt op vrijdag 14 april 2023. Daarna elke vrijdag een nieuwe film. De achtste en… Read More »2023-film06 Aansluiting Wessels Insolventierecht op de praktijk

2023-film05 Bronnen van Wessels Insolventierecht

Welkom bij alweer de 5e film van een serie van acht korte films over de serie ‘Wessels Insolventierecht’. In deze film wordt het gesprek met Gert-Jan Boon voorgezet onder meer over het bijeenbrengen van jurisprudentie, juridische bronnen, de hoeveelheid uitzoekwerk, over de indelingen volgens LJN en ECLI, de overgangswetgeving, verouderde terminologie en de belangstelling voor de serie. Deze vijfde film… Read More »2023-film05 Bronnen van Wessels Insolventierecht

2023-film04 Internationaal insolventierecht

Nummer 4 van acht korte films over de serie ‘Wessels Insolventierecht’. In deze film wordt het gesprek met Gert-Jan Boon voorgezet onder meer over nieuwe inzichten tijdens het herschrijven van de serie Wessels Insolventierecht, internationale ontwikkelingen (die voor mij aanvingen met een bijeenkomst in Toronto in 1995), en ook het belang van soft law: communication en cooperation projecten, inclusief het… Read More »2023-film04 Internationaal insolventierecht

2023-film03 Ontwikkelingen insolventierecht

Al weer de derde van acht korte films over de serie ‘Wessels Insolventierecht’. In deze episode spreek ik met Gert-Jan Boon over de volgende onderwerpen: minder formalisme, ervaringen als partner bij EY (Ernst & Young), het belang van een meer pragmatische benadering, het recht als een tool voor ondernemers en hun adviseurs om mee te werken, de nieuwe inzichten van:… Read More »2023-film03 Ontwikkelingen insolventierecht

2023-film02 Aanpak serie Wessels Insolventierecht

Tweede van acht korte films over de serie ‘Wessels Insolventierecht’. In deze film spreek ik met Gert-Jan Boon over de onderwerpen: Nieuwe inzichten: van faillissementsrecht tot insolventierecht, gewijzigd vermogensrecht, belang van de lagere rechtspraak, de belangrijke rol van curatoren, de lagere rechtspraak en procedurele regels van de arrondissementsrechtbanken. de waarde van de serie ‘Wessels Insolventierecht’ voor de praktijk, schuldsanering, structuur… Read More »2023-film02 Aanpak serie Wessels Insolventierecht

2023-film01 Aanloop naar serie Wessels Insolventierecht

Eerste van acht korte films over de serie ‘Wessels Insolventierecht’. Na ruim 20 jaar heb ik het auteurschap van de serie Wessels Insolventierecht najaar 2022 aan anderen overgedragen, zie https://bobwessels.nl/blog/2023-03-bob-wessels-blikt-terug-in-acht-filmpjes/. Met ingang van vrijdag 10 maart 2023 verschijnt elke vrijdag een nieuwe film. De achtste en laatste film wordt op 28 april gepubliceerd. Rechts onderin in het beeld van een… Read More »2023-film01 Aanloop naar serie Wessels Insolventierecht

2023-03 Bob Wessels blikt terug in acht filmpjes

Het auteurschap van de serie Wessels Insolventierecht heb ik najaar 2022 aan anderen overgedragen. Zie https://bobwessels.nl/blog/2022-09-doc1-serie-wessels-insolventierecht-behouden-vaart/ De gehele 10-delige serie heb ik vanaf 1998 in vijf opvolgende drukken verzorgd. Ik blik in acht korte filmpjes terug. In de gehele serie is de rode lijn: van enge faillissementsprocedure naar ruime vermogensrechtelijke benadering, het belang van lagere rechtspraak, van papier naar internet,… Read More »2023-03 Bob Wessels blikt terug in acht filmpjes

2023-03-doc1 Independent territorial insolvency proceedings

Opening independent territorial insolvency proceedings prior to any main insolvency proceedings is the second part of highlighting independent territorial insolvency proceedings under the EU Insolvency Regulation (recast) (EIR 2015). The first part was published in May 2022 and related to the rather exceptional case where territorial insolvency proceedings were opened prior to the opening of main insolvency proceedings (Article 3(4)… Read More »2023-03-doc1 Independent territorial insolvency proceedings

2023-02-doc1 Russia sanctions impacting insolvencies

I wil discuss how Russia sanctions have permeated a Dutch insolvency and I will make a case for a pan-European approach towards the impact of public law measures on insolvency law. ATB case. The case at hand concerns Amsterdam Trade Bank NV (ATB), which operates out of the Netherlands and has 23,000 private account holders. The bank has Russian connections… Read More »2023-02-doc1 Russia sanctions impacting insolvencies