Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / 2024-05-doc1 In memoriam mr. Arnoud Noordam

2024-05-doc1 In memoriam mr. Arnoud Noordam

Bedroefd heb ik kennisgenomen van het overlijden van mijn voormalig promovendus Arnoud Noordam. Arnoud was ruim dertig jaar advocaat in Amsterdam, waarvan sedert 1995 met zijn eigen kantoor. Hij overleed afgelopen woensdag op 58-jarige leeftijd aan een kwaadaardige aandoening.

Arnoud Noordam was een kei in de theorie en de praktijk van de minnelijke en wettelijke schuldsanering. Zijn dissertatie ‘Schuldsanering en goede trouw’ verdedigde hij in 2007 met verve aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was mijn laatste VU-promovendus. Arnoud was gegrepen door de eerste ervaringen met de wettelijke regeling van de schuldsanering, had wel een fulltimebaan in de advocatuur, maar hij wilde – naast een beginnend gezinsleven – promoveren. De fascinatie voor het thema was zijn belangrijkste drijfveer.

Zijn passie voor het onderwerp bracht hem ertoe ‘schuldsanering’ breed te behandelen: rechtshistorische wortels, sociaal-juridische context, interessante rechtsvergelijking en een grondige analyse van de rechtspraak. Een rechter die het boek besprak duidde het aan als ‘De Bosatlas van de schuldsanering’. Noordam hield een pleidooi voor het schrappen van de goedetrouw-toets als toelatingscriterium voor de schuldsaneringsregeling. Iemand die zich houdt aan de principes van goed schuldenaarschap moet tot de regeling worden toegelaten. Na ommekomst van de saneringstermijn komt hem of haar de schone lei toe. Dat is geen gunst, maar een recht. Zijn dissertatie werkte hij om tot een handelseditie onder de titel ‘WSNP en goede trouw’, serie Recht en Praktijk (Kluwer), 2008.

Al twee jaar vóór zijn promotie had hij de behoefte om eigen ideeën en praktijkoplossingen op het brede terrein van de minnelijke en wettelijke schuldsanering te toetsen en te bediscussiëren. Hij deelde voorlopige resultaten van zijn onderzoek met rechters in verschillende plaatsen (gedurende interne opleidingen) en gedurende PAO-cursussen. Hij schreef erover in diverse gerenommeerde tijdschriften. Na zijn promotie bleef hij zeer actief op zijn favoriete aandachtsgebied. Hij gaf ontelbare lezingen en cursussen en was medeoprichter en mederedacteur van het blad WSNP Periodiek dat van 2010 tot eind 2021 verscheen. Hij was enkele jaren betrokken bij de kwaliteitszorg van de NVVK (Vereniging voor financiële schuldhulpverlening), onder zijn eindredactie verscheen in 2013 in de serie Recht en Praktijk Insolventierecht (Wolters Kluwer) de bundel ‘Schuldsanering (ex-) ondernemers’ en hij was medewerker van SDU Commentaar Insolventierecht.

Met al zijn bijdragen heeft Arnoud Noordam de rechtswetenschap en de rechtspraktijk zeer aan hem verplicht. Mijn medeleven gaat uit naar zijn vrouw Laura en zoon Ruben.