Skip to content
Welcome / Blog Archive / Book Review / 2023-12-doc2 Persoonlijk privaatrecht

2023-12-doc2 Persoonlijk privaatrecht

De privaatrechtelijke masters van de Erasmus School of Law verrassen elk jaar weer. Al weer het zestiende deel van de serie Jonge Meesters bevat elk jaar het resultaat van onderling afgestemde scripties van afgestudeerden. Vorig jaar lag de focus op “Publiek privaatrecht”, met tien bijdragen over publieke doelen en belangen in privaatrechtelijke verhoudingen. Ik gaf een korte impressie van dit deel op mijn blog, https://bobwessels.nl/blog/2022-01-doc1-publiek-privaatrecht/ Het onlangs verschenen deel in het Scriptieboek Jonge Meesters 2023 stelt wederom het privaatrecht centraal. Allen de context is gewijzigd. Het privaatrecht richt zich op de rechtsverhoudingen tussen particulieren (natuurlijke personen; rechtspersonen). Het stelt specifieke individuele situaties en behoeften centraal. Maar hoe “persoonlijk” is het privaatrecht nu eigenlijk? Houdt het privaatrecht voldoende rekening met de (rechts)personen voor wie het is bedoeld? Moet het op bepaalde punten wellicht ‘persoonlijker’ worden? Of zijn de personen die het privaatrecht beoogt te beschermen (soms) juist gebaat bij een ‘onpersoonlijkere’ benadering? Na een korte inleiding van de redacteuren gaan de twaalf (voormalige studenten, nu) jonge meesters op verschillende aspecten van “persoonlijk” privaatrecht in. Vooral gericht op de toekomst trof mij interesante bijdragen over het intregreren van “duurzaamheid” in de bancaire zorgplicht, de mogelijkheid om het ecosysteem van de Waddenzee te beschermen ald rechtspersoon met eigen rechten (met vergelijk van Spaans recht), de privaatrechtelijke hobbeld naar circulair bouwen (met vergelijk van Frans recht), de indringendheid van “witwas” poortwachterfunctie van banken. Het “persoonlijkheids” adagium wordt door de auteurs ook belicht vanuit onderwerpen als oneerlijke handelspraktijken, de overeenkomst van draagmoedershchap en vanuit het procesrecht. Voor de goed uitgewerkte, te nadenken stemmende en kritisch refelcterende bijdragen raadplege men deze fraie bindel. J.G.C.M. Galle e.a., persoonlijk privaatrecht. Over de rol van personen en hun belangen in het privaatrecht. Boom juridisch Den Haag, 2023. ISBN 978 94 6212 871 2 Noot: dit boek ontving ik kosteloos van de Erasmus School of Law.