Welcome / archives for 2018

2018

2018-12-doc5 ELI project Business Rescue in Insolvency Law – Slowly closing the curtains

With prof. Stephan Madaus, and assisted by Gert-Jan Boon, LL.M MSc, now a PhD in Leiden, we delivered in September 2017 the ELI Report on Business Rescue in Insolvency. See blog/2017-09-doc3-eli-business-rescue-report-published. As from the moment of the spark of the first ideas until now (closing our research files) we worked for 5,5 years. Including members of committees and boards within… Read More »2018-12-doc5 ELI project Business Rescue in Insolvency Law – Slowly closing the curtains

2018-12-doc3 Lezing: het failllissement van Rembrandt

Zie uit naar het verzorgen van de Dieslezing voor het Dispuut voor Romeins recht en Europese rechtsgeschiedenis Philips van Leyden b.p., verbonden aan de Leiden Law School. Datum: woensdag 12 december 2018. Onderwerp: het faillissement van Rembrandt. Bijeenkomst: KOG, Steenschuur 25, Leiden. Programma: Borrel: 17.30u (B025); Lezing: 18.30u (B035). Organisatie via Maarten Klink, Praeses van Philips van Leyden b.p. Info… Read More »2018-12-doc3 Lezing: het failllissement van Rembrandt

2018-12-doc2 WSNP 20 jaar. Waar staan we?

De WSNP bestaat deze maand 20 jaar. Het kwartaalblad WSNP Periodiek besteedt er een themanummer aan. Ik schreef over ‘Schuldsaneringsrecht een functioneel rechtsgebied?, in: WSNP Periodiek, jrg. 9, december 2018, nr. 4, pp. 29-35. Het slot van die bijdrage laat ik hier volgen: Waar staan we? ‘Nederland heeft een van de hoogste schuldquoten van Europa, ruim 800 000 huishoudens, inclusief… Read More »2018-12-doc2 WSNP 20 jaar. Waar staan we?

2018-12-doc1 Compendium Beslag- en executierecht: een handboek

Onlangs verscheen het Compendium Beslag- en executierecht. Het is een zeer uitvoerige, bijna 1000 pagina’s tellende bundel, met 56 artikelen en een voorafgaande ‘Visie op rechtshandhaving’, geschreven door in totaal ongeveer 70 auteurs uit praktijk en wetenschap. De redacteuren van het Compendium Beslag- en executierecht, S.J.W. van der Putten, gerechtsdeurwaarder, en M.R van Zanten, advocaat, beide uit Amsterdam, vonden aanleiding… Read More »2018-12-doc1 Compendium Beslag- en executierecht: een handboek

2018-11-doc11 Oxford Principles of European Union Law

When I was a young law student in Amsterdam, in the early 70s of last century, ‘European Community Law’, as it was called then, was an optional course. The very far away subject was followed by some 10 students. It intrigued me because there seemed to be a new organisation to achieve a common economic market for the six Western-European… Read More »2018-11-doc11 Oxford Principles of European Union Law

2018-11-doc10 Buren Scriptieprijs 2018

Het advocatenkantoor Buren (Den Haag, Amsterdam) heeft de Scriptieprijs voor Insolventierecht 2018 ingesteld. De jury bestond uit Erik de Kloe, UD insolventierecht aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, Martijn Vermeeren, insolventiespecialist en partner van het kantoor Buren en ikzelf. Op donderdag 22 november is de prijs uitgereikt nadat de kandidaten kort hun conclusies hadden gepresenteerd. Er waren 4 scripties geselecteerd.… Read More »2018-11-doc10 Buren Scriptieprijs 2018

2018-11-doc3 Insolventierecht is geel

Deze maand (november 2018) is het eerste deel van mijn serie Wessels Insolventierecht verschenen. Het meest in het oog springend is haar kleur. Dat is in het jargon: Kluwer insolventie-geel. De vorige drukken presenteerden zich wat rustiger: saai, maar degelijk groen/grijs, latere drukken bordeauxrood of paarsblauw. Met het nieuwe licht, ook een nieuw geluid. De vijfde druk van Deel I… Read More »2018-11-doc3 Insolventierecht is geel

2018-11-doc1 Over verhaal, uitwinning en rangorde

Van Boom, hoogleraar civiel recht aan de Universiteit Leiden, schreef een heldere stidiepocket over kernpunten in het Nederlandse materieel beslag- en faillissementsrecht. Centraal staan de leerstukken van verhaal, uitwinning en rangorde. Na een korte inleiding volgen hoofdstukken over rangorde, hoofdlijnen van verhaalsbeslag, bijzonderheden daarvan, faillissement en beslag, de positie van de fiscus en benadeling in verhaalsmogelijkheden. Het zijn onderwerpen die… Read More »2018-11-doc1 Over verhaal, uitwinning en rangorde

2018-10-doc1 Wessels Insolventierecht I 5e druk 2018 verschenen

Wessels Insolventierecht I, Faillietverklaring, 5e druk, 2018 is net verschenen! In mei 2018 kondigde ik op mijn blog de start van de bewerking van de gehele serie aan, zie blog/2018-05-doc3-start-bewerking-serie-wessels-insolventierecht. Voor trouwe gebruikers meld ik dat er lichte wijzigingen in de opzet van de serie zijn doorgevoerd: een hechtere verankering in het burgerlijk procesrecht en het vermogensrecht, een ruimer uitzicht… Read More »2018-10-doc1 Wessels Insolventierecht I 5e druk 2018 verschenen

2018-09-doc6 Rechtbank Rotterdam volgt mijn opvatting uit Insolventierecht Deel III

In een recente zaak ligt bij de rechtbank Rotterdam de vraag voor of het mogelijk is om de vordering op grond van art. 47 Fw te verrekenen met een op art. 39 Fw gebaseerde boedelschuld (een ‘post-faillissementsvordering’). De vraag die de rechtbank moet beantwoorden is of de rechtsregel uit Kuijsters/Gaalman q.q. (HR 30 september 1994, NJ 1995/626) ook op die… Read More »2018-09-doc6 Rechtbank Rotterdam volgt mijn opvatting uit Insolventierecht Deel III