Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / 2023-03 Bob Wessels blikt terug in acht filmpjes

2023-03 Bob Wessels blikt terug in acht filmpjes

Het auteurschap van de serie Wessels Insolventierecht heb ik najaar 2022 aan anderen overgedragen.
Zie https://bobwessels.nl/blog/2022-09-doc1-serie-wessels-insolventierecht-behouden-vaart/

De gehele 10-delige serie heb ik vanaf 1998 in vijf opvolgende drukken verzorgd. Ik blik in acht korte filmpjes terug. In de gehele serie is de rode lijn: van enge faillissementsprocedure naar ruime vermogensrechtelijke benadering, het belang van lagere rechtspraak, van papier naar internet, voortgaande Europanisering, van één dominante naar vier verschillende procedures, van faillissementsliquidatie naar corporate rescue en over de kleur van de nieuwe zesde druk.

De films verschijnen vanaf vrijdag 10 maar wekelijks elke vrijdag tot eind april. Zoek op http://www.youtube.com/@bobwesselsvlogs5978. Dit zijn de onderwerpen:

01 – Aanloop naar Wessels Insolventierecht
02 – Aanpak serie Wessels Insolventierecht
03 – Ontwikkelingen van Insolventierecht
04 – Internationaal Insolventierecht
05 – Bronnen van Wessels Insolventierecht
06 – Aansluiting serie Wessels Insolventierecht op praktijk
07 – Toekomst Wessels Insolventierecht
08 – Kleur serie Wessels Insolventierecht

Voor meer achtergrond van mijn leven als jurist sedert 1974, zie 2023-03 Korte terugblik