Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / 2020-05-doc8 Alles over verificatie van vorderingen!

2020-05-doc8 Alles over verificatie van vorderingen!

Een nieuwe druk van Wessels Insolventierecht V 2020 (Verificatie van schuldvorderingen) is verschenen, de 5e druk. Evenals bij de andere delen in de serie staat een commentaar op de Faillissementswet centraal, in dit Deel V een commentaar op art. 108-137 Fw. Zo passeren de revue een uitleg van de betekenis en het doel van de verificatie, de schuldvorderingen die in een faillissement kunnen worden geverifieerd, en die welke niet behoeven te worden geverifieerd. Bijzondere aandacht krijgen belastingen en premievorderingen. Verder wordt systematisch de voorbereiding van een verificatievergadering en de gang van zaken op zo’n vergadering behandeld, alsmede de vraagstukken die samenhangen met de erkenning en betwisting van vorderingen en de renvooiprocedure. Alle met ingang van 1 januari 2019 geldende regels uit de Wet modernisering faillissementsprocedure zijn natuurlijk verwerkt en toegelicht, waaronder de vooral in de internationale praktijk belangrijke invoering van een ‘bar date’. Doordat talloze bepalingen van overeenkomstige toepassing zijn bij de verificatie van vorderingen gedurende de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen en binnen de surseance van betaling wordt ook daaraan aandacht gegeven. Alle relevante rechtspraak en literatuur verschenen na de vorige druk (2014) is verwerkt. Deel V is bijgewerkt tot eind februari 2020. Dat maakt dit boek natuurlijk tot een uiterst actuele uitgave. Voor uitgeversinformatie, zie https://www.wolterskluwer.nl/shop/boek/verificatie-van-schuldvorderingen/NPVFCSCHU-BI20001/