Welcome / archives for 2019

2019

2019-12-doc2 Looking for Rembrandt on Dutch TV

Early this year I reported the transmission on English TV of the documentary ‘Looking for Rembrandt‘. It contains a programma, with three separate films of 60 minutes, see blog/2019-03-doc13-looking-for-rembrandt. The third programme contains some lines of an interview I gave (in September 2018) regarding Rembrandt’s financial troubles. Simply because it only came to my attention just a few days ago,… Read More »2019-12-doc2 Looking for Rembrandt on Dutch TV

2019-12-doc1 Compendium Financieel Recht

Het onlangs verschenen boek Compendium Financieel Recht beoogt een handleiding te zijn bij de eerste bestudering van het financiële toezichtsrecht. De redacteuren zijn alle drie hoogleraar Financieel recht, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Dit compendium, waarvan de tekst in juli 2019 is afgesloten, is opgezet als eerste kennismaking. Het is geschreven voor studenten die dit vak volgen – dat… Read More »2019-12-doc1 Compendium Financieel Recht

2019-11-doc6 Bestuursverbod en openbare registratie

Al ruim drie jaar kan een bestuurder van een rechtspersoon die in faillissement fraudeert of die zich schuldig heeft gemaakt aan wanbestuur in de aanloop naar een faillissement langs civielrechtelijke weg een zogenoemd bestuursverbod worden opgelegd. In een artikel dat binnenkort in Tijdschrift voor Openbaar Bestuur (TvOB) verschijnt, bespreek ik de kernpunten van de wettelijke regeling art. 106a-106e Faillissementswet: wie… Read More »2019-11-doc6 Bestuursverbod en openbare registratie

2019-11-doc5 Insolvency and ethics

In June 2019, INSOL International released under the banner “Towards 2021” its Ethical Principles for Insolvency Professionals. These principles are the result of work carried out by a working group of a forward-looking task force chaired and they are intended to serve as general guidance on a set of common issues affecting insolvency professionals. Members of INSOL International are actively… Read More »2019-11-doc5 Insolvency and ethics

2019-11-doc2 Global restructuring Syncreon Group B.V. (cont’d)

In August, I discussed a part of the global restructuring of the Dutch Syncreon Group. See blog/2019-08-doc1-scheme-of-arrangement-does-english-court-has-jurisdiction-re-dutch-b-v. In the subsequent blog (2019-08-doc2a), I gave some detail about the query who is to decided that someone is a ‘foreign representative’? The blog 2019-08-doc1 ended with: ‘To be continued’. Indeed, one can follow the (envisaged) global restructuing nearly virtualy. The respective scheme… Read More »2019-11-doc2 Global restructuring Syncreon Group B.V. (cont’d)

2019-11-doc1 Biblioteca Capitolare Verona

For an international insolvency research project I was invatied to Verona. The group of researchers (from Spain, Germany, Italy and the UK) found some time to visit the Capitolare Library of Verona. It’s a famous institution, dating back to the fifth century A.D. and known for the antiquity and preciousness of its manuscripts. It makes the claim of being the… Read More »2019-11-doc1 Biblioteca Capitolare Verona

2019-10-doc10 Improving the role of courts in quality and effectiveness

Below, conclusion and recommendations, to be published as contribution to the ACURIA project, which aims to identify legal and procedural strategies, blockages and best practices in the field of undertakings’ insolvency and restructuring law that can be replicated or prevented in different legal and judicial systems, therefore enabling courts to provide a more accurate and fair response. The project is… Read More »2019-10-doc10 Improving the role of courts in quality and effectiveness

2019-10-doc3 – Iets bijdragen aan serie Wessels Insolventierecht?

Met deze oproep om bij te dragen aan de serie Wessels Insolventierecht, 5e druk, pak ik de draad weer op. De laatste keer had de oproep voor reacties betrekking op Wessels Insolventierecht III. Het boek is in de zomer van 2019 verschenen (blog/2019-06-doc3-nieuwe-druk-wessels-insolventierecht-iii-5e-druk-2019), met input onder meer van een ervaren curator en een Vleemse PhD-researcher. Deze maand is de ontwerp-tekst… Read More »2019-10-doc3 – Iets bijdragen aan serie Wessels Insolventierecht?

2019-10-doc2 R.I.P. Rembrandt – 4 October 1669

All aspects of the life and work of Rembrandt (1606-1669) have been celebrated this year. At least twenty exhibitions have been organised in the Netherlands as well as in many other museums and galleries in the world. It was a golden year for new books and TV programmes, such as ‘Looking for Rembrandt’ (BBC 4, April 2019; blog/2019-03-doc13-looking-for-rembrandt) and September/October… Read More »2019-10-doc2 R.I.P. Rembrandt – 4 October 1669

2019-09-doc1 Boek Bijzondere bijeenkomsten 5e druk 2019

Onlangs verscheen de 5e druk van Bijzondere overeenkomsten. Het is deel 6 in de Studiereeks Burgerlijk Recht. Het boek staat onder redactie van prof. N.H. Schelhaas en prof. A.J. Verheij, verbonden aan de universiteiten van respectievelijk Rotterdam en Groningen. Het is een studieboek dat al 15 jaar verschijnt en gewijd is aan een aantal bijzondere overeenkomsten zoals geregeld in boek… Read More »2019-09-doc1 Boek Bijzondere bijeenkomsten 5e druk 2019