Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / 2019-10-doc3 – Iets bijdragen aan serie Wessels Insolventierecht?

2019-10-doc3 – Iets bijdragen aan serie Wessels Insolventierecht?

Met deze oproep om bij te dragen aan de serie Wessels Insolventierecht, 5e druk, pak ik de draad weer op. De laatste keer had de oproep voor reacties betrekking op Wessels Insolventierecht III. Het boek is in de zomer van 2019 verschenen (blog/2019-06-doc3-nieuwe-druk-wessels-insolventierecht-iii-5e-druk-2019), met input onder meer van een ervaren curator en een Vleemse PhD-researcher.

Deze maand is de ontwerp-tekst van Deel IV aan de beurt. Met de bewerking en actualisering van alle tien delen in de serie hoop ik, deo volente, in 2022 gereed te zijn. Als achtergrond: 20 jaar na de start van de eerste druk van de gehele serie was het tijd om enkele bescheiden wijzigingen door te voeren. Ik noem kort: versterking van het insolventierecht met accenturing van haar privaatrechtelijke inbedding, verscherping van de procesrechtelijke signatuur van het insolventieprocesrecht en, naast uiteraard de behandeling van het positieve insolventierecht, ook aandacht voor nagenoeg vaststaande komende Nederlandse wetgeving en Europese ontwikkelingen. Ook nieuw is de instelling van een hoofdredactie (waarin mr dr B. Engberts, raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden en voormalig voorzitter recofa, en prof. mr. T.T. van Zanten, cassatie-advocaat Wijn & Stael Utrecht en hoogleraar Overeenkomst en zekerheid RU Groningen).

Zin om iets bij te dragen? In de 4e druk van Deel X in de serie (Wessels International Insolvency Law Part II), welk deel in het najaar van 2017 verscheen, heb ik een nieuw element aan mijn schrijfproces toegevoegd door te communiceren met personen die actief zijn op het gebied van Europese herstructurering en insolventie. Via mijn blog (www.bobwessels.nl) en via LinkedIn heb ik conceptteksten van Part II gepubliceerd met de uitnodiging aan degenen die geïnteresseerd zijn op het desbetreffende onderwerp betrekking hebbende literatuur, uitspraken of praktijkervaringen te sturen of commentaar te leveren op deze teksten. In het voorjaar van 2017 heb ik in een periode van vier maanden acht keer een uitnodiging gepost.

Een incentive om op deze wijze bij te dragen aan het ‘live’-debat over mijn ontwerp-teksten is de zekerheid dat (i) substantiële bijdragen worden erkend door de namen van de betrokken auteurs te vermelden en dat (ii) in geselecteerde gevallen de gemailde reacties kunnen worden aangehaald in de tekst, samen met de erkenning van de auteur. De toen uit ongeveer dertig landen ontvangen reacties, beschrijvingen van praktijkgevallen, literatuurbronnen en zelfs de ontwerptekst van een proefschrift waren de rijke vrucht van het toen geïntroduceerde ‘deliberate public participatory drafting process’ dat mij goed bevallen is. Om deze reden is in overleg met uitgever Wolters Kluwer besloten dit voor de 5e druk van de serie ook toe te passen. Voor de tot heden verschenen delen Wessels Insolventierecht I, II en III heb ik diverse bijdragen en commentaren ontvangen.

Soms wordt miniteus een ontwerp-tekst van commentaar voorzien, vaak ook een praktijkgeval nader uiteengezet of een andere zienswijze gepresenteerd. De inhoud van de reacties op een oproep leveren op punten aanvullingen of verbeteringen van mijn tekst op; natuurlijk zijn enkele personen, die essentiële inbreng hebben gehad, in het Woord Vooraf voor hun bijdragen bedankt. Belangstelling? Vanaf heden tot eind oktober 2019 rond ik de tekst voor de 5e druk van Deel IV af. Graag reactie binnen een week na plaatsing. Onderwerpen in Deel IV (‘Bestuur en beheer na faillietverklaring’) zijn, kortweg: rol rechter-commissaris, horen van getuigen en deskundigen, beschikkingen van de r-c en de rechtsmiddelen ertegen, positie en aansprakelijkheid curator, diens rol bij fraudesignalering, rol schuldeiserscommissie, gijzeling, binnentreden in een woning, inlichtingen- en medewerkingsplichten jegens curator en rechter, en het civielrechtelijk bestuursverbod.

Hou mijn blog in de gaten en reageer via: info@bobwessels.nl. Alvast dank!