Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / 2016-11-doc9 Voorzitter RvA Stichting Digitrage

2016-11-doc9 Voorzitter RvA Stichting Digitrage

Persbericht: Bob Wessels Nieuwe Voorzitter Raad van Advies Stichting Digitrage.

Prof. mr. Bob Wessels (1949) is per 1 november 2016 benoemd tot voorzitter van de Raad van Advies van DigiTrage. Bob Wessels is juridisch adviseur en arbiter. Hij was ruim 25 jaar raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag en 20 jaar lid/voorzitter van de vaste Geschillencommissie Achmea. Voor zijn emeritaat in 2014 was Wessels 25 jaar hoogleraar (Internationaal Insolventierecht, Universiteit Leiden 2007-2014, burgerlijk recht en handelsrecht, Vrije Universiteit Amsterdam 1988-2008). Hij heeft vele publicaties en onderzoeken op zijn naam staan, nationaal en internationaal. Sinds 2010 is hij Expert counsel van de Europese Commissie op het terrein van insolventievraagstukken. Hij is ook External Scientific Fellow bij het Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law.

Wessels volgt prof. mr. Bert van Schaick op. De bestuursvoorzitter van DigiTrage, mr. Gijs Poorter zegt: “Bob Wessels brengt een schat aan ervaring en expertise mee om deze belangrijke positie in te vullen. Hij is een betrokken en inspirerend jurist die met humor en passie onze jonge organisatie verder kan vormgeven. Een waardig opvolger van Bert van Schaick die wij veel dank voor zijn rol bij onze start verschuldigd zijn.”

Wessels: ‘Ik zie ernaar uit om met mijn collega’s in het bestuur en de Raad van toezicht van Digitrage te adviseren op het terrein van wat wij als de kernwaarden van geschillenbeslechting zien. En ook hoe deze in de telkens meer van belang wordende wereld van elektronische informatie- en communicatie kunnen worden gewaarborgd’, stelt Wessels.

Noot voor de redactie: foto Bob Wessels is te downloaden via www.digitrage.nl

Profiel DigiTrage De stichting DigiTrage is in 2014 gestart met het aanbieden van digitale arbitrage voor incassozaken. De combinatie van een online procedure en arbitragewetgeving maakt het mogelijk om betalingsgeschillen laagdrempelig op te lossen tegen minder kosten. Met haar arbiters realiseert DigiTrage met recht een alternatief voor de overheidsrechter. Voor vragen en interviews kunt u contact opnemen met het secretariaat van DigiTrage, via mail secretariaat@digitrage.nl of telefoon 088- 0505400.