Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / 2016-11-doc2 Serie Wessels Insolventierecht 4e druk compleet?

2016-11-doc2 Serie Wessels Insolventierecht 4e druk compleet?

“Chapeau! Hiermee is de 4e druk van dit unieke handboek nu compleet!” Dit schreef Paul van Appeven in zijn maandelijkse nieuwsbrief met boekaankondigingen. Deze uitvoerige en overzichtelijke nieuwsbrief wordt aan klanten  rondgestuurd en verschijnt enkele dagen daarna op www.jurilogie.nl.

Jurilogie (het geschreven woord over het recht) schreef de aangehaalde zin naar aanleiding van het verschijnen van Wessels Insolventierecht I, het deel over Faillietverklaring, twee weken geleden. De ‘chapeau!’ zet ik met plezier op, maar ik wil trouwe lezers/gebruikers van de serie niet op het verkeerde been zien staan: de 4e druk is nog niet compleet.

Stukje historie: de eerste druk van deze tiendelige serie verscheen tussen 1999 en 2003. Haar wortels liggen in een degelijk, maar oud werk, het boek ‘Faillissement en Surseance van betaling’, onderdeel van mr. M. Polak’s Handboek van het Nederlandse Handels- en Faillissementsrecht, eerste druk 1910, waarvan in 1972 de laatste, 7e druk verscheen in de bewerking van mr. N.J. Polak. De tweede druk van de serie Wessels Insolventierecht verscheen tussen 2006 en 2009, de derde druk van alle delen tussen 2010 en 2012, met de huidige vierde druk heb ik begin 2013 een aanvang gemaakt en sindsdien zijn 8 delen verschenen (Delen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII). Deel X richt zich op internationaal insolventierecht.

In overleg met de uitgever is in 2015 besloten om Deel X in twee afzonderlijke boeken te splitsen, het eerste boek International Insolvency Law. Part I Global Perspectives on Cross-Border Insolvency Law is in December 2015 is verschenen. Aan het tweede boek, International Insolvency Law. Part II European Insolvency Law, werk ik momenteel. De kopij hoop ik in het 2e kwartaal 2017 naar de uitgever (Wolters Kluwer) te sturen, waarna ik het laatste deel, Deel IX Schuldsanering natuurlijke personen, in het laatste kwartaal van 2017 hoop af te ronden.

Bij het uitkomen daarvan is inderdaad de 4e druk compleet. Ik hoop natuurlijk dat Paul me dan nog een keer een hoedje geeft.