Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / 2020-07-doc2 Kabinetsidee: naar een maatschappelijke BV, de BVM

2020-07-doc2 Kabinetsidee: naar een maatschappelijke BV, de BVM

De ministerraad heeft 10 juli 2020 ingestemd met een idee van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat waarin de introductie van de zogenoemde maatschappelijke BV wordt aangekondigd (wellicht kortweg: BVM). Voorgesteld wordt te komen tot een aparte juridische erkenning voor maatschappelijke ondernemers, die maatschappelijke vraagstukken voor onder meer energie en klimaat, arbeidsparticipatie, zorg, onderwijs en veiligheid aanpakken. Dergelijke ondernemers krijgen juridische herkenning en erkenning alsook actieve begeleiding vanuit het kabinet bij wet- en regelgeving, kennisdeling en het verkrijgen van financiering. In het najaar vindt een consultatie plaats. Zie
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/nieuws/2020/07/10/kabinet-aparte-juridische-erkenning-en-actieve-ondersteuning-voor-maatschappelijk-ondernemerschap. Wordt ook aan een aanpassing van het insolventierecht gedacht? Zal niet bovenaan het lijstje staan, maar ‘what comes up, will go down’. Ik meest even aan dik twaalf jaar geleden denken, het voornemen (toen ook van het CDA afkomstig) tot introductie van een ‘maatschappelijke onderneming’. Na 20 jaar hoogleraarschap aan de VU Amsterdam nam ik afscheid en sprak een rede uit die nog oproepbaar is, zie https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/2336159/2008+februari+Wessels+afscheidsrede+VU.pdf. Daar gaf ik enkele kwesties aan die een afzonderlijke insolventierechtelijke regeling verdienen. Lastige materie, die wel niet aan het buiten beeld geraken van het idee toen zullen hebben bijgedragen. Hoe dat zij, ter lering voor beleids- en wetsmakers.