Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / 2020-05-doc2 Bijdragen aan Het akkoord (Wessels Insolventierecht VI 2020)?

2020-05-doc2 Bijdragen aan Het akkoord (Wessels Insolventierecht VI 2020)?

Met de 5e druk van alle delen in de serie Wessels Insolventierecht ben ik in het eerste kwartaal van 2018 gestart. Deel IV (bestuur en beheer na faillietverklaring) verscheen begin dit jaar en in juni 2020 verwacht ik dat Deel V (Verificatie van schuldvorderingen) in de boekwinkel zal liggen. Momenteel ben ik de uit 2014 daterende teksten van Deel VI (Het akkoord) aan het herzien. Eerder gaf ik aan (https://bobwessels.nl/blog/2018-05-doc3-start-bewerking-serie-wessels-insolventierecht/) dat ik hoop de actualisering van alle tien delen in de serie in 2022 te voltooien.

Na bijna 20 jaar was het bij de start van de 5e druk tijd om enkele bescheiden wijzigingen door te voeren. Ik noem kort: versterking privaatrechtelijke inbedding, verscherping procesrechtelijke signatuur en naast aandacht voor het positieve insolventierecht ook nagenoeg vaststaande komende Nederlandse wetgeving en Europese ontwikkelingen laten doorklinken.

Nieuw is ook het ‘deliberate public participatory drafting process’, het initiatief om lezers/gebruikers van mijn teksten bij de herziening ervan te betrekken. In de 4e druk van Deel X in de serie (Wessels International Insolvency Law Part II), welk deel in het najaar van 2017 verscheen, heb ik een nieuw element aan het schrijfproces toegevoegd door te communiceren met personen die actief zijn op het gebied van Europese herstructurering en insolventie. Via mijn blog (www.bobwessels.nl) en via LinkedIn heb ik conceptteksten van Part II gepubliceerd met de uitnodiging aan degenen die geïnteresseerd zijn op het desbetreffende onderwerp betrekking hebbende literatuur, uitspraken of praktijkervaringen te sturen of commentaar te leveren op deze teksten. In het voorjaar van 2017 heb ik in een periode van vier maanden acht keer een uitnodiging gepost. Een incentive om op deze wijze bij te dragen aan het ‘live’-debat over mijn teksten is de zekerheid dat (i) substantiële bijdragen worden erkend door de namen van de betrokken auteurs te vermelden en dat (ii) in geselecteerde gevallen de gemailde reacties kunnen worden aangehaald in de tekst, samen met de erkenning van de auteur. De toen uit ongeveer dertig landen ontvangen reacties, beschrijvingen van praktijkgevallen, literatuurbronnen en zelfs de ontwerptekst van een proefschrift waren de rijke vrucht van het toen geïntroduceerde schrijfproces dat mij goed bevallen is. Ik pas het ook op de 5e druk van de hele serie toe. Vanaf de eerste week mei 2020 kunt u drie of vier keer conceptteksten voor Het akkoord verwachten. Ik wil de tekst 1 juni 2020 naar de uitgever sturen, dus reacties graag voor die datum naar info@bobwessels.nl.