Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / 2017-04-doc8 Zesde druk boek Algemene voorwaarden verschenen

2017-04-doc8 Zesde druk boek Algemene voorwaarden verschenen

Het boek ‘Algemene voorwaarden’, dat vandaag verschijnt, is uitgegroeid tot het meest omvattende werk over algemene voorwaarden in Nederland. De eerste druk dateert van dertig jaar geleden (!); de huidige zesde druk is qua omvang meer dan vijf keer zo omvangrijk (ruim 900 pagina’s), maar dat komt natuurlijk ook omdat een tiental auteurs branche-specifieke bijdragen hebben geschreven, bijvoorbeeld over algemene voorwaarden in de huursector, energielevering, automatisering, verzekering en over de algemene bankvoorwaarden 2017.

Voor het eerst is in deze druk een hoofdstuk opgenomen over algemene voorwaarden bij online contracteren met consumenten. Uiteraard is deze zesde druk aangepast aan de ontwikkelingen in literatuur en rechtspraak, met aandacht voor de Richtlijn oneerlijke bedingen (Richtlijn 93/13 EEG) en de toepassing daarvan in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Zie nader B.Wessels en R.H.C. Jongeneel (red.), Algemene Voorwaarden, Wolters Kluwer, 6e druk, 2017.Link: www.wolterskluwer.nl/shop