Search

Follow me

RSS feed

Archive

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog

Blog

2019-05-doc3 Rembrandt (1606-1669) en het civiele recht

Op 24 mei 2019 vindt in Leiden het congres van Suum Cuique plaats, met het thema 'Kunst en Recht'. Suum Cuique is de mastervereniging voor Civiel Recht van de Universiteit Leiden.
Programma:
12.45                 Inloop
13.00                 Welkom door dagvoorzitter, professor Egbert Koops
13.30 - 14.15     mr. Paul Russell (Russell Advocaten) - aspecten van de kunst & recht praktijk
14:15 - 15:00     prof. Pieter ter Keurs (Rijksmuseum van Oudheden) - museale praktijk en lokale visies op eigendom
15:00 - 15:30     pauze
15:30 - 16:15     mr. Marguerite Duynstee (Universiteit Leiden) - teruggave van roofkunst, meer specifiek de collectie Goudstikker
16:15 - 17:00     prof. em. Bob Wessels (Universiteit Leiden) - enige privaatrechtelijke aspecten in het juridische en financiele leven van Rembrandt.
Afsluiting door prof. Egbert Koops, gevolgd door een borrel  
Locatie: zaal A1.44 Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, Leiden
Opgave via Marco Moeskops | Assessor Acquisitie & Congres
Namens het bestuur van Suum Cuique 2018-2019
E: suumcuique@law.leidenuniv.nl
T: +31 6 28 06 73 45
W: www.suum-cuique.nl  
F: www.facebook.com/suumcuiq

2019-05-doc2 Soft law restructuring and insolvency instruments

With Gert-Jan Boon, PhD researcher and lecurer at Leiden University, I wrote 'Soft law instruments in restructuring and insolvency law: exploring its rise and impact, published in the TvOB (Law review on company law and corporate governmant and management, published by Paris publishers in the Netherlands) 2019, nr. 2 (May 2019). In our aticle we provided an overview of the role of soft law instruments in the field of restructuring and insolvency law. We made a study of the literature on the phenomenon of ‘soft law’, the pros and cons of using soft law and the impact it has has and still has in the field of restructuring and insolvency. After developing a working definition of 'soft law instruments', and the ambivalent term of 'standard-setting organisations', we review which of these organisations are active in the area of international restructuring and insolvency law and what soft law instruments they have developed. We introduced over ten standard-setting organisations and present the instruments they have developed in the past decades. We found international intergovernmental standard-setting organisations such as UNCITRAL and the World Bank, but, also other global standard-setting organisations such as INSOL Europe, IAIR and International Insolvency Institute (III). Furthermore, there are other regional standard-setting organisations, such as the American Law Institute), the rather new Conference on Restructuring and Insolvency Law (CERIL), European Law Institute (ELI), INSOL Europe and the Nordic-Baltic Insolvency Network. We also noted several informal standard-setters, which for instance developed non-binding rules in the second decade of this century worked on within the latter Network, the EU JudgeCo Project (http://www.bobwessels.nl/blog/2015-02-doc13/) and the CoDiRe Project (https://www.codire.eu/wp-content/uploads/2018/11/Stanghellini-Mokal-Paulus-Tirado-Best-practices-in-European-restructuring.-Contractualised-distress-resolution-in-the-shadow-of-the-law-2018-1.pd). This shows the great diversity of standard-setting organisations continuing to be active all over the world. Increasingly regional standard-setting organisation and informal standard-setters have become active in the area of restructuring and insolvency law that are contributing to a process of convergence of insolvency laws and practices. Specific attention is given also to restructuring (besides liquidation) and to guidance for courts and insolvency practitioners, on matters of cross-border cooperation and communication.
Evidently, we then reviewed the various advantages and disadvantages of using soft law instruments. We showed that soft law instruments on restructuring and insolvency law lead to less politicised compromises, they provide for more flexibility (compared to hard law), and are developed more quickly and at lower cost. Also, soft law instruments are very suitable for developing ethical (and professional) standards and their use does not diminish a states’ sovereignty. On the other hand, soft law instruments may face a serious problem when interpreting their provisions, they may be hard to find and are non-binding. The soft law instruments usually do not provide for a revision procedure and may risk a lack of due process when the drafting and adoption process is not carefully performed. Furthermore, it may take considerable time before the impact of soft law instruments becomes visible, and when they are used, they may face the problem of ‘incomplete contracts’, such as regarding monitoring and conflict resolution. Also based on this, we emphasise that soft law instruments can have several roles with respect to hard law instruments. They can (i) complement existing hard law, (ii) be an alternative to hard law, or (iii) conflict with hard law (or even soft law). Still, it must be considered that despite their disadvantages, there has been a significant increase in the number of soft law instruments dealing with international restructuring and insolvency law, more than fifty instruments to date. The sheer number already signals both the interest in soft law (by organisations and by addressees, such as insolvency practitioners and courts) and their relevance. We elaborate on two significant global instruments of UNCITRAL on restructuring and insolvency law: (i) the Model Law (1997), and (ii) the UNCITRAL Legislative Guide (2004, 2010, 2013). The discussion of these instruments shows the broad scope of these soft law instruments in this area and highlights the enormous impact they have had on legal reforms in the past twenty years, globally. For the study of soft law instruments in the area of international restructuring and insolvency law, time is ripe to add an additional layer to the presence and availability of these instruments. Study of the full body of these soft law instruments is complicated given the practical difficulties to find them and further difficulties to assess their practical impact and relevance. Therefore, we suggest two questions for further research, in particular addressed to (insolvency) practitioners and judges. First, what are the experiences with regard to the advantages and disadvantages of soft law instruments in practice? Second, to what extent are soft law instruments used, more specifically, to what extent is there awareness of the growing body of soft law instruments and to what extent are they used in practice and or implemented? Responses to these questions will certainly add practical and considerate arguments to a better use of soft law instruments in this area. This will support a better understanding of the development and use of soft law instruments on international restructuring and insolvency law. Let me hear form you at info@bobwessels.nl.

2019-05-doc1 Tekst & Commentaar Insolventierecht 2019

Tekst & Commentaar Insolventierecht verscheen begin dit jaar, in een 11e druk, thans onder redactie van J.L.M. Groenewegen (CMS, Amsterdam) en F.M.J. Verstijlen (hoogleraar Groningen). Dit deel is één van de momenteel omstreeks dertig delen tellende reeks aan T&C’s, in allerlei kleuren en op nagenoeg alle vakgebieden, die op de bureau van de praktijkjurist niet meer zijn weg te denken. De delen uit Tekst & Commentaar kennen alle eenzelfde strak (en herkenbaar) stramien: wettekst geordend per wetsartikel, commentaar bij afzonderlijke onderdelen c.q. leden van het wetsartikel, bondige verwijzingen naar parlementaire geschiedenis en rechtspraak, soms ook literatuur, gevolgd door Bijlagen met aanverwante wetgeving, een invoerings- of overgangswet, in praktijk gebruikte procesregels e.d.
Ook de huidige 11e druk van T&C Insolventierecht volgt dit stramien en biedt teksten en commentaren naar de stand van zaken op 1 januari 2019. Vooral de sedert deze datum geldende wijzigingen in de Faillissementswet door de Wet modernisering faillissementsprocedure hebben tot talloze aanpassingen geleid. De vernieuwde Insolventieverordening (2015/848) is van een aangepast kort commentaar voorzien. Mooi is dat de redactie ook de in de loop van 2018 gepubliceerde (soms in de praktijk over het hoofd geziene) zogenoemde Verzamelwetten SZW en die van Justitie en Veiligheid heeft verwerkt. Het wachten is nog op een Wijzigingswet Financiële Markten 2020 om onder meer enkele vuiltjes uit de recente gewijzigde tekst in de Fw te repareren (dubbele opname van art. 212hga, verwijzingen in art. 212oo en art. 213 lid 5 niet aangepast aan de Wet herstel en afwikkeling verzekeraars). De Bijlagen (Recofa-richtlijnen, Praktijkregels, een achttal soft law regelingen bij de wsnp) zijn ook ververst. Soms wordt daarbij naar de website verwezen. Natuurlijk spaart dat ruimte, maar het is onhandig voor degene die niet online aan een document zit te werken.
Na 23 jaar is de gehele oorspronkelijke redactie van dit T&C deel vervangen. In 1996 verscheen de eerste druk van het werk als onderdeel van B. Wessels, C.J.J.C. van Nispen en M.Ph. van Sint Truiden (red.), ‘Tekst & Commentaar Faillissementswet & Executie- en beslagrecht’. Latere drukken verschenen als ‘Tekst & Commentaar Faillissementswet’; sedert de 5e druk (in 2006) als: ‘Tekst & Commentaar Insolventierecht’. Dat oorspronkelijk het executie- en beslagrecht was opgenomen (nu onderdeel van T&C Burgerlijke Rechtsvordering), blijkt – herinner ik me – uit de eerste zin van het Voorwoord: ‘Indien iemand ‘met recht’ verhaal wil voor zijn vordering …’. Deze woorden worden nog steeds gebruikt, met de tournure, dat die persoon ‘in the end’ met de Faillissementswet te maken kan krijgen. Me dunkt dat deze regel, vooraf geschreven vanuit het executierecht, nu wel heroverweging verdient.
Ook in dit T&C deel wordt eer bewezen aan de belangrijkste grondlegger van de serie, de Leidse hoogleraar Hans Nieuwenhuis, die in 2015 is overleden. Voor hem waren een jaar of dertig geleden de bekende Duitse ‘Kommentare’ een voorbeeld. Onlangs zag ik de 78e (!) editie van het Palandt Kommentar op het Duitse Burgerlijk Wetboek. Het is (wederom) een zeer gedetailleerd commentaar van ruim 3300 pagina’s, met eigen opvattingen van de bewerkers (in Palandt zijn dat in het algemeen minder bewerkers dan bij de T&C delen inzake het BW, Vermogensrecht, Ondernemingsrecht en Insolventierecht; er doen ook meer hoogleraren mee vergeleken met T&C). Het Kommentar is over alle onderdelen voorzien van rechterlijke uitspraken van de hoogste Duitse rechters, en gekoppeld aan het Palandt-Archiv. Met betrekking tot het Duitse insolventierecht maak ik zelf gebruik van het Münchener en het Frankfurter Kommentar, en met betrekking tot de vernieuwde Insolventieverordening het Kommentar van Mankowski/Müller/J.Schmidt. Dat is, met ruim 800 pagina’s, inclusief veel verwijzingen naar rechtspraak en buitenlandse literatuur, een fraai en veel omvattend commentaar, zie http://www.bobwessels.nl/blog/2017-02-doc5-book-review-euinsvo-2015/. Zo gedetailleerd en diepgaand is Tekst & Commentaar Insolventierecht meestal niet, maar de dagelijkse insolventiepraktijk, begrijp ik, kan ermee uit de voeten; het is in de praktijk naar een veel gebruikte tekst uitgegroeid. Met zo om de 2 jaar een nieuwe druk wordt deze praktijk goed bediend. De auteur van een T&C onderdeel is in de serie echter een soort glijdend auteursrecht toebedeeld. Als in de voetregel de vermelding staat: ‘Auteursnaam 1/Auteursnaam 2’, dan is de eerstegenoemde de auteur van het oorspronkelijke commentaar en is de bewerking daarvan overgenomen door de laatstgenoemde, zo staat op de auteurspagina te lezen. Dat ‘oorspronkelijke’ is overgens niet juist, althans bedoeld zal zijn degene die vóór de huidige bewerker de tekst heeft overgenomen van een eerdere bewerker of van de oorspronkelijke auteur. Mijn naam komt, als ik het goed zie, nergens meer voor, het is dus ‘publisher swiping authors’ in T&C, wat dat betreft dus Trein & Continuïteit.   
Auteurs en soms ook rechters verwijzen naar deze T&C Insolventierecht als doorslaggevend. Als de redacteuren dit gebruik als gezaghebbende bron willen continueren dan verdient het mijns inziens aanbeveling met strakkere hand de redactie te voeren. Het vaste stramien in de opbouw is over het algemeen goed gevolgd, maar (zie het omslag) belangrijke ingangen in de literatuur en vaste rechtspraak bij bepaalde onderdelen verdienen aandacht. Dat geldt ook voor de actualisering van de bijlagen. Mogelijk leg ik de lat hoger/anders dan ‘de gemiddelde gebruiker’ (vroeger werd wel eens gezegd dat het gebodene ook begrijpelijk moet zijn voor de advocaat in Oldenzaal die niet elke dag met insolventiezaken bezig is). Ik heb de tekst natuurlijke niet systematisch doorgeploegd, dus ik zal er hier geen voorbeelden van geven. Ik stuur een lijst met aandachtspunten naar het email adres dat de uitgever aangeeft voor het toezenden van commentaar. Opdat de praktijk verzekerd blijft van een actueel bijgewerkt en in de praktijk goed bruikbaar commentaar op het Nederlandse insolventierecht.  

J.L.M. Groenewegen en F.M.J. Verstijlen, Tekst & Commentaar Insolventierecht, Deventer: Wolters Kluwer 2019, ISBN 9789013147308.

Noot: dit boek ontving ik kosteloos van de uitgever met het verzoek om het aan te kondigen of te te bespreken op mijn blog op www.bobwessels.nl.

2019-04-doc6 Restructurings and workouts

In less than a decade, the topic of restructuring and workout has risen to the top of the legislative agenda of many countries, in the EU and beyond. In the same period insolvency practice has gradually grown into its renewed role: understanding the diversity in creditors’ interests, to think (allow me) outside the narrow box of insolvency liquidation and get away of applying its principles and approaches unamended to out-of-court consensual restructurings, the entry into the market of hedge funds and purchasers of claims which indeed have different interests compared to unsecured creditors. The biggest hurdle is attitude and culture: shaking of moral feathers (debt is 'sin') and embrace a market response: insolvency is a business risk as any other. In their renewed role, insolvency lawyers should develop their skills in contract negotiating outside the shadow of insolvency law. In the third edition of ‘Restructuring and Workouts: Strategies for Maximising Value’, edited by Graham Lane, Globe Law Publishing, London, 2019, several of these aspects are touched upon, such as contributions on the restructuring and workout environment in Europe, the view of the World Bank Group on these themes in the light of economic development, valuation of distressed businesses, pre-packs at an operational level ( including ‘post-packs’ with a buy-back option)) and restructuring in specific industries (shipping and offshore, retail). In this edition the spotlight is on legislative developments in France, Spain and the US. The World Bank authors see common themes across jurisdictions when reforming insolvency legislation: addressing the need to acknowledge that insolvency is an important and integral part of the business cycle, to ensure proper implementation on an institutional level (practitioners, courts, advising agencies of committees), facilitating business restructuring not being shut by tax consequences of debt write-off, extending social protections to those affected by business failure. An interesting topic underlines the skills practitioners need to succeed in the area of pre-insolvency, ie maximising stakeholder value, that is how to understand and deal with all diverging interests during a restructuring process, and how to find common ground between stakeholders with conflicting agendas? The chapter on the global Lehman bankruptcy provides an instructive account of the specific topics to the bankruptcy of the world’s fourth-largest investment bank, including the use of a global protocol, bar dates, secondary trading, the ‘waterfall’ of different claims, ranking of subordinated claims and currency conversion.
This third edition is timely as Europe is on the brink of implementing (in 2 or in 3 years, when a Member States encounters particular implementing difficulties) the Preventive Restructuring Directive in national legislations. In new or renewed legislation, the key word is rescue of viable business. The third edition of the book provides useful practical tools to maximise value in restructuring situations.

Graham Lane (consulting editor), Restructuring and Workouts. Strategies for Maximising Value, 3rd ed., Globe Law and Business 2019. ISBN 9781787421882

Book information via: www.globelawandbusiness.com.

Note: this book I received free of charge from the publisher with the request to announce it or to review it on my blog at www.bobwessels.nl.

2019-04-doc5 Turnaround Management

A decade ago, none of us could have imagined just how much business and economic dimensions we would see in the restructuring and insolvency industry world of today. It may be bad news for the companies affected; however, we could not have imagined the creativity and dedication of schol­ars and practitioners in the field in presenting broader perspectives and leg­islation or the practice growing closer and converging. It may be bad news for the lawyers, as they have to get themselves acquainted with non-traditional legal subjects and develop certain skills. Many of the lawyers I know, however, fully embrace their renewing thinking and working environment where an alignment of legal approaches is since a few years is becoming visible over time. Where the world indeed grows smaller every day, legislations converge to common positions, at least on several key points. Against the backdrop of the recent financial crisis, the past years have witnessed developments of a stunning speed and sophistication in the attempt to find suitable responses to a widely endorsed policy of rescuing economically viable but financially distressed businesses. The EU Restructuring Directive, to be fully accepted in a few weeks is just a signpost underway.

This European (even worldwide) gulf will roll out in the coming years. It will not so much shake, but surely stir business advisors, legislators, insolvency practitioners, and judges. It will require these advisors and turnaround managers to deepen their knowledge and skills to assist corporate management. Along the way, influenced by US Chapter 11 and its feature of keeping the business management in place (‘debtor in possession’), insolvency and restructuring professionals are seeking better ways to enhance value preservation. As a result, consensual turnaround and restructuring ahead of insolvency is becoming Europe’s new default position, Alan Tilley, in his recent book on Turnaround Management, argues. It is a down to earth, practical book drawing upon the author’s 25 years’ experience in turnaround management. It guides the reader through the key issues including the role of turnaround managers in business rescue, basic requirements for a successful turnaround, identifying viable business elements and eliminating loss-making sectors and excess cost. The book is a very useful tool when addressing underlying business problems, managing managers’ overconfidence, developing a turnaround business plan, identifying a revised strategy and what it needs to get the management team to implement these plans, including some war stories, e.g. La Seda de Barcelona. The importance of stakeholder management is emphasised and covers the role of creditors, suppliers, customers and employees, as well as a comprehensive explanation of how new sources of finance. Although an interesting read for lawyers, they should be aware that the author could have done much better (confusing the Insolvency Regulation Recast and the ‘directive’, issued in ‘2015’, and mentioning that the Netherlands ‘has introduced’ new legislation with a version of UK’s scheme of arrangement, the unexplained Appendix with Guidelines and Policy Recommendations). However, for the non-legal stuff, the book has enough to offer: the benefit of a practical explanation of many topics of turnaround, including experiences regarding conflict management and stressing the importance of independent, unconflicted professional advice.

Alan Tilley, Turnaround Management. Unlocking and Preserving Value in Distressed Business. Globe Law and Business 2019. ISBN 9781787421684

Book information via: www.globelawandbusiness.com.

Note: this book I received free of charge from the publisher with the request to announce it or to review it on my blog at www.bobwessels.nl.