Search

Follow me

RSS feed

Archive

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog

Blog 2012

2012-09-doc7 Begrip "vestiging" in Artikel 2(h) EU InsVo

[The term "establishment" in Article 2(h) EU Insolvency Regulation explained] In WPNR verschijnt binnenkort een korte bijdrage over het begrip "vestiging" in artikel 2(h) InsVo, zoals het HvJ EU dat in Interedil heeft geformuleerd met twee Engelse zaken uit mei 2012 (Office Metro en Olympic Airlines) die daarop voortborduren. Zie WPNR vestiging en InsVo

2012-09-doc9 International insolvency law of Switzerland

Short article, to be published in Insolvency Intelligence, on a decision, resulting in stepping a bit away from Switzerland's system of protecting its territory form "foreign" influences, see Pages from 2012_25_Insolvency_Intelligence_Issue_8_Wessels

2012-09-doc5 Rules of Procedure of Joint Board of Appeal 3 ESA's

As reported earlier I am a member (alternate) of the Joint Board of Appeal of the three European Supervisory Authorities (ESAs), ESMA, EBA, and EIOPA respectively. The joint Board of the ESAs is independent from their administrative and regulatory structures and will hear appeals from certain decisions taken by one of the the ESAs. The decisions of the Board itself are subject to appeal before the Court of Justice of the European Union. I reported in June that the Board of Appeal had adopted its Rules of Procedure. related materials recently have been posted on the websites: http://www.esma.europa.eu ; http://www.eba.europa.eu ; https://eiopa.europa.eu.

2012-09-doc3 INSOL Europe database on insolvency cases

Since a year or so INSOL Europe maintainsa database, mainly related to court cases form courts of Member States, applying the EU Insolvency Regulation. After registration a search is free. In a month from now it will contain around 250 abstracts of such cases. See www.insolvencycases.eu.

2012-09-doc2 Inwerkingtreding Interventiewet

[Entry info force of new Dutch Intervention Act] De kopij voor het nieuw verschenen deel: Wessels Insolventierecht Deel I, 3e druk, 2012 (zie dit weblog 2012-09-doc1), is in het voorjaar van 2012 naar de uitgever gezonden. Met het oog op de met terugwerkende kracht vanaf 20 januari dit jaar inwerking getreden Interventiewet, heb ik haar faillissementsrechtelijke gevolgen ook behandeld. Geen inwerkingtreding met terugwerkende kracht is er echter voor (art. 3:259a Wft en) art. 212a en art. 212d Fw. Deze bepalingen zullen in werking treden op een later bij KB vast te stellen tijdstip. Met dank aan prof. M. Haentjens, professor financieel recht, Leiden. Zie http://law.leidenuniv.nl/nieuws-2012/haentjens-en-rank-benoemd-als-hoogleraar-aan-de-universiteit-leiden.html?utm_source=facultair_e-nieuws1&utm_medium=e-mail&utm_content=haentjens-en-rank-benoemd-als-hoogleraar-aan-de-universiteit-leiden&utm_campaign=nieuwsbrief