Search

Follow me

RSS feed

Archive

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog

Blog

2019-02-doc7 Bijdragen aan mijn serie Insolventierecht?

In de serie Wessels Insolventierecht, 5e druk, zijn inmiddels twee delen verschenen. Voorjaar 2018 ben ik gestart met de bewerking en actualisering van alle tien delen in de serie. Deze 5e druk van alle delen hoop ik, deo volente, in 2022 te voltooien. Na bijna 20 jaar na de start van de eerste druk van de gehele serie was het tijd om enkele bescheiden wijzigingen door te voeren. Ik noem kort: versterking van het insolventierecht met accenturing van haar privaatrechtelijke inbedding, verscherping van de procesrechtelijke signatuur van het insolventieprocesrecht en, naast uiteraard de behandeling van het positieve insolventierecht, ook aandacht voor nagenoeg vaststaande komende Nederlandse wetgeving en Europese ontwikkelingen. Ook nieuw is de instelling van een hoofdredactie (waarin mr dr B. Engberts, raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden en voormalig voorzitter recofa, en prof. mr. T.T. van Zanten, cassatie-advocaat Wijn & Stael Utrecht en sinds begin oktober 2018 hoogleraar Overeenkomst en zekerheid RU Groningen.
Zin om iets bij te dragen? In de 4e druk van Deel X in de serie (Wessels International Insolvency Law Part II), welk deel in het najaar van 2017 verscheen, heb ik een nieuw element aan mijn schrijfproces toegevoegd door te communiceren met personen die actief zijn op het gebied van Europese herstructurering en insolventie. Via mijn blog (www.bobwessels.nl) en via LinkedIn heb ik conceptteksten van Part II gepubliceerd met de uitnodiging aan degenen die geïnteresseerd zijn op het desbetreffende onderwerp betrekking hebbende literatuur, uitspraken of praktijkervaringen te sturen of commentaar te leveren op deze teksten. In het voorjaar van 2017 heb ik in een periode van vier maanden acht keer een uitnodiging gepost. Een incentive om op deze wijze bij te dragen aan het ‘live’-debat over mijn ontwerp-teksten is de zekerheid dat (i) substantiële bijdragen worden erkend door de namen van de betrokken auteurs te vermelden en dat (ii) in geselecteerde gevallen de gemailde reacties kunnen worden aangehaald in de tekst, samen met de erkenning van de auteur. De toen uit ongeveer dertig landen ontvangen reacties, beschrijvingen van praktijkgevallen, literatuurbronnen en zelfs de ontwerptekst van een proefschrift waren de rijke vrucht van het toen geïntroduceerde ‘deliberate public participatory drafting process’ dat mij goed bevallen is. Zie http://www.bobwessels.nl/blog/2017-08-doc5-4th-edition-intl-insolvency-law-part-ii-ready-for-launch/. Om deze reden is in overleg met uitgever Wolters Kluwer besloten dit voor de 5e druk van de serie ook toe te passen. Voor Wessels Insolventierecht I (http://www.bobwessels.nl/blog/2018-10-doc1-wessels-insolventierecht-i-5e-druk-2018-verschenen) werkte dit tot tevredenheid. Enkele personen zijn in het Woord Vooraf voor hun bijdragen bedankt. Voor Deel II (http://www.bobwessels.nl/blog/2019-02-doc3-wessels-insolventierecht-iii-5e-druk-2019-verschenen), dat de derde week van februari 2019 verscheen, was de oogst mager. Niettemin, belangstelling? Vanaf heden tot de derde week van maart 2019 rond ik de tekst voor de 5e druk van Deel III af (onderwerpen kortweg: actio pauliana, verrekening, zekerheidsrechten). Hou mijn blog in de gaten en reageer via: info@bobwessels.nl. Alvast dank!

2019-02-doc6 Insolvency Law and Corporate Restructuring Yearbook 2019

The German law firm Schultze & Braun, with office locations in some 20 places in Germany, and also in London, Paris, Bolgna and Strasbourg, issued its Yearbook 2019 'Insolvency and Restructuring in Germany'. The firm's Cross-Border Group presents some articles of interest, including one on the rather recent and structural insolvency reform in India, the cross-border insolvency scenario after Brexit (the article though was finalised in September 2018), and as an overview for practitioners: Data-protection and insolvency. As usual, the book also covers some statistics and current statutory texts. Rather German oriented are contributions on trends and developments in the healtcare sector and the allocation of powers between a debtor in selfadministration and its supervisor. There is an e-book or a pdf. You can make a choice if you would go to
https://www.schultze-braun.de/fileadmin/de/Fachbuecher/Insolvenzjahrbuecher/Insolvenzjahrbuch-2019/Insolvency_and_Restructuring_2019_rz.pdf?_=1547820263

2019-02-doc4 Cross-border insolvency law in Argentina

Insolvency crossing border is heavily debated. The EU has provided a legislative resonse in the Recast of the Insolvency Regulation. UNCITRAL knows close to 50 countries have adopted the Model Law, and UNCITRAL too is close to the finalisation of a separate Model Law on Group enterprise insolvency. Notwithstanding case law resulting from Yukos in the Netherlands, the legislature is silent. With this backgroud it is welcome to have some insights from a jurisdiction, one not ofter hears about regarding their approach to the subject. It’s a pleasure to introduce the latest publication of Héctor José Miguens, a professor from Argentina. He asked me to announced the publication of his book: “El derecho internacional privado de la insolvencia en Argentina y en el MERCOSUR. Propuestas de reforma de lege lata y de lege ferenda”. Editorial Académica Española. Omniscriptum Publishing Group. Riga, Latvia. 2018. Prof. Dr. Héctor José Miguens provided me with the following information:

‘As Professor Rouillon noted in 1999, the Argentine regime for cross-border insolvencies from an international source has little relevance at present, due to the fact that in the 1889 and 1940 Montevideo Treaties not even the neighboring countries with whom Argentina have the greatest volume of commercial exchange and the most important economic relations (Brazil and Chile) are not parties. Moreover, in the few cases where such treaties have been applied, it has become clear that their rules do not lead to quick, practical and efficient solutions to cross-border insolvencies. On the eve of the twenty-first century, Argentina's internal cross-border insolvency regime continues to respond, with some retouching, to the conceptions developed during the nineteenth century. It is, thus, an anachronistic regime, which is out of tune with the current reality of Argentina, its insertion into the regional and global economy, the way economic and financial transactions are carried out today, and contemporary communication systems. See Adolfo A. N. Rouillon, International Private Law Issues in Argentine Insolvency Law 24.522 Published in: Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, 1999, 01/01/1999, 3 and Online LA LEY ARGENTINA: AR/DOC/10421/2003 (In Spanish) Dissertation delivered by the corresponding Academician Prof. Dr. Adolfo A.N. Rouillon, at the National Academy of Law and Social Sciences of Buenos Aires, in the public session of May 13, 1999.

The purpose of this work is to study the status quaestionis and proposals de lege lata and above all de lege ferenda of the matter of the private international law of the insolvency of the Argentine Republic and MERCOSUR in the light of the legislative activity of international organizations, non-governmental entities, and scientific and professional entities in the area of international insolvency law in the last 30 years. This work echoes the initiatives developed by institutions such as the World Bank, the International Monetary Fund, Insol International, Insol Europe, the International Insolvency Institute, the American Bankruptcy Institute, the American Law Institute, the International Bar Association, and current standards such as the European Insolvency Regulation of 2000 and 2015.
The author proposes the adoption of norms such as the Argentine Preliminary Draft of 2002 on cross-border insolvency, with some modifications and additions, inspired by the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency of 1997. After the publication of this work, at the end of 2018 a new draft law on cross-border insolvency was published in Argentina, which follows the guidelines of the previous law of 2002 with some modifications.

Héctor José Miguens is a Lawyer (Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina), Trustee in Insolvency Specialist (Universidad Nacional de Tucumán, Argentina), Doctor in Law, (Universidad de Navarra, Spain), Independent Researcher of CONICET (National Council of Scientific and Technical Research), Argentina, Extraordinary Professor of Insolvency Law, Faculty of Law, Universidad Austral, Buenos Aires, Fellow, Max Planck Institut, Hamburg, Germany, and Fellow, University of Oxford. Email: hmiguens@gmail.com. www.conicet.gov.ar
Made with the financial support of CONICET and the Alexander von Humboldt Foundation of Germany, this work can be downloaded from the website: www.get-morebooks.com  / www.morebooks.es  / https://www.morebooks.de (Omniscriptum Publishing Group) (www.omniscriptum.com)’.
 

2019-02-doc5 Commissie insolventierecht van start: vacatures

In de Staatscourant van 18 februari 2019 wordt melding gemaakt van vacatures voor de commissie insolventierecht. De advertentie is geplaatst door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De commissie insolventierecht wordt op grond van art. 3a Wet adviesstelsel Justitie ingesteld en heeft vacatures voor zes tot tien leden, waaronder een voorzitter. De commissie adviseert over wetgeving inzake het insolventierecht. Deze vacatures worden op grond van art. 11 lid 3 Kaderwet adviescolleges openbaar gemaakt door een advertentie in de Staatscourant. De advertentie van 18 februari meldt dat voor het voorzitterschap een geschikte kandidaat zich reeds heeft bereid verklaard de vacature te vervullen. Voor meer informatie: tot twee weken na plaatsing van deze advertentie in de Staatscourant is mw. mr. L.A.R. Siemerink via l.a.r.siemerink@minvenj.nl de contactpersoon. Voor enige achtergrond van deze commssie, zie Wessels Insolventierecht I 2018/1067o-1067p.

 

2019-02-doc3 Wessels Insolventierecht II 5e druk 2019 verschenen

No less than 602 pages the most recent edition of my book Wessels Insolventierecht II 2019 is offering. Insolventierecht (Insolvency law) is a 10-volume Dutch series, which I started 20 years ago, in 1999. All the books result in over 3500 pages, covering about all typical insolvency queries Dutch courts and literature are dealing with. Last year I made a begin with the fifth edition for all the volumes, with Volume I appearing in October 2018 and Volume II, totally reworked, just out. I’ll continue in Dutch now.
Wessels Insolventierecht II, Gevolgen van faillietverklaring (1), 5e druk, 2019 is net verschenen! In mei 2018 kondigde ik op mijn blog de start van de bewerking van de gehele serie aan, zie http://www.bobwessels.nl/blog/2018-05-doc3-start-bewerking-serie-wessels-insolventierecht/. Voor trouwe gebruikers meldde ik dat er lichte wijzigingen in de opzet van de serie zijn doorgevoerd: een hechtere verankering in het burgerlijk procesrecht en het vermogensrecht, een ruimer uitzicht op toekomstige wetsontwikkelingen, aandacht voor opvattingen van nationale spelers in het veld (Recofa, Insolad) en voor Europese ontwikkelingen (ELI recommendations en statements van CERIL) en de idee van een ‘deliberate public participatory drafting process’, in mijn blog van mei verder uitgewerkt. Dat heeft voor Deel I enkele zeer bruikbare commentaren opgeleverd. Voor Deel II was de oogst overigens matig. Tenslotte, er is een hoofdredactie ingesteld met mr dr B. Engberts, raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden en prof. mr T.T. van Zanten, partner Wijn & Stael; hoogleraar RU Groningen en mijzelf. Taak van de hoofdredactie is om de continuiteit en de kwaliteit van de serie, met inbegrip van het aantrekken van bewerkers, te waarborgen. Voor nagenoeg alle Delen zijn inmiddels bewerkers aangetrokken.
Nu het boek zelf.
Wessels Insolventierecht II 2019 behandelt de eerste groep aan gevolgen die aan de faillietverklaring verbonden zijn. Het deel bevat, in de kern, een commentaar op art. 20-41 Faillissementswet. Uitvoerig wordt ingegaan op de vraag wat tot het faillissementsvermogen behoort en wat er buiten valt. Daarna uitvoerig en gedetailleerd aandacht voor de gevolgen van het faillissement voor de beheers- en beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar, de op het moment van uitspreken van het faillissement aanhangige procedures (waarbij de schuldenaar als eiser of gedaagde partij is), bijzondere executiemaatregelen en een brede behandeling van de gevolgen voor de ten tijde van de faillietverklaring lopende overeenkomsten, waaronder de huur- en arbeidsovereenkomst.
Verder komen aan de orde art. 60a-60b (onder bewind staande goederen) en art. 61-63 (de met ingang van 2018 gewijzigde regeling van faillissement en de gevolgen voor de goederen van de echtgenoot/geregistreerd partner van de gefailleerde). Daarnaast krijgt art. 52 (voldoening aan de gefailleerde) aandacht, aangezien zij samenhangt met de werking van art. 23. Omdat de art. 212a-212f (faillissement van specifieke financiële instellingen) een principiële uitzondering maken op de 00.00-uur regel van art. 23 wordt tevens deze regeling behandeld. Wessels Insolventierecht II 2019, wordt afgesloten met een behandeling van de problematiek van de afkoelingsperiode (art. 63a e.v.), waaronder de vraag of, en zo ja in welke mate, aan de curator een gebruiks-, verbruiks- dan wel vervreemdingsbevoegdheid toekomt ten aanzien van zaken die aan derden toebehoren. Oook: instelling en werking van de afkoelingsperiode, en de verhouding tussen afkoelingsperiode, pandrecht, beslag en financiëlezekerheidsovereenkomst. Literatuur en rechtspraak zijn tot 1 november 2018 bijgewerkt.

Produktinformatie, zie https://www.wolterskluwer.nl/shop/serie/wessels-insolventierecht/WesselsInsolventierecht/.