Search

Follow me

RSS feed

Archive

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog

Blog 2009

2009-10-doc5 Nieuwe Insolventiewet 01-01-2012

[New Insolvency Act intended to come into legal effect 1 January 2012] Het wetgevingsprogramma van de Justitiebegroting 2010 (TK, 2009/10, 32 123 hoofdstuk VI, nr. 2, p. 239) meldt dat het wetsvoorstel nieuwe Insolventiewet een beoogde inwerkingtredingsdatum kent van 01-01-2012. Het wachten is nog op het "akkoord ministerraad" over dit wetsvoorstel. Dat voorstel is er (nog) niet. Wel is er een Voorontwerp Insolventiewet van 2007, naar aanleiding waarvan de (voormalige) Commissie Insolventierecht eind juli haar slotbrief heeft gepubliceerd, zie dit weblog onder 2009-08-doc1, voor Mr Louwerier (Van Iersel Luchtman, Breda) aanleiding om te concluderen (in: Juridisch Up te Date 1 oktober 2009) dat het voorontwerp doordacht is en zo voor invoering gereed.

2009-10-doc4 Boek 10 BW Internationaal Privaatrecht

[Book 10 Civil Code - draft - Private International Law] Onlangs is de tekst van het wetsvoorstel voor Boek 10 BW over Internationaal privaatrecht (kamerstukken 32 137, nr. 2) en de Toelichting (nr.3) gepubliceeerd. kst-32137-2  kst-32137-3

2009-10-doc1 Annual Meeting Academic Forum INSOL Europe

Last Wednesday/Thursday the Annual Meeting of INSOL Europe's Academic Forum took place in Stockholm. Over 70 attendees from 23 jurisdictions were present. See for an overview of the Academic Forum's activities the renewed INSOL Europe website www.insol-europe.org. In Stockholm we also lauched the Young Academics Network, aimed at information sharing, introducing in relevent networks, joint publications and providing an environment for law students, aiming to write their master thesis. For more information: info@bobwessels.nl. Here is the paper I presented.2009 Academic Forum Stockholm paper2009 Academic Forum Stockholm paper 2009 Academic Forum Stockholm paper

2009-10-doc2 Nieuwe Algemene Bankvoorwaarden

[Renewed General Banking Conditions] Met ingang van 1 november zijn de Algemene Bankvoorwaarden vernieuwd. Zij zijn het produkt van uitvoering overleg binnen de Sociaal-Economische Raad (SER) Coördinatiegroep Zelfregularing Overleggroep Bankzaken, waarvan ik voorzitter ben. Zie voor tal van met de nieuwe ABV verband houdende andere regelgeving www.nvb.nl. De tekst van de Algemene voorwaarden gaat hierbij.AV_NVB_24 juli def. De tekst van de Toelichting is geen onderdeel van het overleg geweest, maar aangenomen mag worden dat zij in belangrijke mate weerspiegelt hetgeen besproken is. ABV 2009 TOELICHTING def

2009-10-doc3 Paritas creditorum

Drukproef van een bijdrage over "Gelijkheid van schuldeisers in insolventiezaken" aan de INSOLAD Jaarbundel 2009. Het Jaarrcongres vindt vrijdag 27 november 2009 plaats. Wessels - Gelijkheid schuldeisers in insolventiezaken-1