Search

Follow me

RSS feed

Archive

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog

Blog 2012

2012-11-doc5 Kamervragen over herziening Faillissementswet

[Queries in Dutch Parliament re revision of Dutch Bankruptcy Act] In het Financieele Dagblad van maandag 12 november 2012, op de voorpagina ("Bankroet van bedrijven vaak onnodig") was het verlangen tot wijzinging van de Faillissementswet aan de orde. Ik werd erin geciteerd. In een interview voor BNR Nieuws Radio die ochtend deed ik een oproep "aan de markt" om met bruikbare voorstellen te komen, omdat het "kijken naar de wetgever" te makkelijk is voor een probleem (schuldeisers die dwarsliggen bij een redelijk reddingsplan) dat vooral in de markt speelt. VNO-NCW hebben de dag daarop een persbericht uitgegeven ("Faillissementswet op de schop"). http://www.vno-ncw.nl/Publicaties/Nieuws/Pages/Faillissementswet_op_de_schop_2388.aspx?source=%2fPages%2fDefault.aspx. Ferme taal, die zover ik kan zien niet gepaard is gegaan met een duidelijk voorstel.  Enfin, er zijn inmiddels Kamervragen gesteld, dus wordt zeker vervolgd (ten minste met een bericht van de Minister van Veiligheid en Justitie). Kamervragen Van Oosten - Heerma

2012-11-doc3 Book on Cash Pooling

In a next edition of the International Insolvency Law Review this review will appear.2012-11 IILR - book 2012 Cash pooling

2012-11-doc4 German book on Duties to Cooperate in Group Insolvencies

In a next issue of European Company Law this book review will be printed ECL - book 2012 Moritz Becker

2012-11-doc1 Book on Harmonisation of Insolvency Law in Europe

On my weblog, 2012-10-doc6, I reported about a Report prof. Fletcher and I wrote about the topic of harmonisation of insolvency laws in Europe. It has now appeared, see http://shop.kluwer.nl/boeken_products/harmonisation-of-insolvency-law-in-europe/prod10296668.html. It will be discussed during the Annual meeting of the "Vereniging voor Burgerlijk recht"/Association of Civil Law, The Hague, 14 december 2012. See the details given earlier or http://www.verenigingvoorburgerlijkrecht.nl/

2012-11-doc2 Annual address Neth Ass for Comparatie and Int'l Insolvency Law

The Netherlands Association for Comparative and International Insolvency Law held its second Annual meeting last week. The theme was Corporate Rescue, see this blog 2012-10-doc3. See in general our website at www.naciil.org. I gave my annual address, see 2012-11-08 Jaarrede voorzitter NVRII, with a summary in English2012-11-08 Annual address chaiman NACIIL. SAVE THE DATE: 3rd Annual meeting will be Thu 21 November 2013!