Search

Follow me

RSS feed

Archive

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog

Blog 2009

2009-11-doc4 New Strategies for Cross-border Cooperation

Attached is the draft proof of my submission 'ALI-III Global Principles, New Strategies fro Cross-border Cooperation' to the 7th Annual Review of Insolvency Law Conference, organised 5 February (Canada) by the National Centre for Business Law, University of British Columbia. 2010 Wessels 1st proof

2009-11-doc1 Voorlopige voorziening ex art. 287b Fw

[Provisional relief in a threatening situation prior to debt rescheduling proceedings] Korte beschouwing over art. 287b Fw, die binnenkort in Maandblad voor Vermogensrecht wordt geplaatst.287b Fw - MvV

2009-11-doc2 Global Financial Crisis - book review

A book review of Eugenio A. Bruno (ed.), Global Financial Crisis, London: Global Law and Business, 2009, which will appear in European Company Law (ECL). Global Fin Crisis book review

2009-11-doc3 Commentary on Stanford Int'l Bank case

On this weblog, 2009-09-doc8, I posted the judgment of High Court 3 July 2009 re Stanford International Bank and others. Indeed, it is a more than remarkable decision. See my commentary attached, to be published in JOR soon.2009 3 July Stanford Note

2009-10-doc11 Snelle beslissing in insolventierechtelijke geschillen

[Quick solutions in legal debates in the context of insolvency] In het huidige financiële tijdsgewricht rijzen tal van geschillen waarvoor een spoedige oplossing vaak geboden is. In dit jaar ben ik in een aantal gevallen gevraagd een oplossing/beslissing te geven. Het handelt dan om het vaststellen van de omvang van benadeling van schuldeisers (bij toepassing van de pauliana) met het oog op het bereiken van een schikking, het bestaan en de reikwijdte van een achterstelling, het bestaan van c.q. de gevolgen van een regresvordering en betekenis van een 403-verklaring. Partijen zijn dan een curator enerzijds en bijvoorbeeld een aandeelhouder of een bank anderzijds. Vaak kan de beslissing in de vorm van een bindend advies worden gegeven, maar ook arbitrage is mogelijk. Beide geschieden op basis van met partijen overeengekomen procesregels, waarbij ik tracht mijn advies of vonnis binnen twee weken na de laatste uitwisseling van stukken/mondelinge behandeling te geven. Zie ook http://www.bobwessels.nl/geschillenbeslechting.php