Search

Follow me

RSS feed

Archive

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog

Blog 2014

2014-01-doc3 Waarborgen en toezicht bij stille bewindvoering

[Developments in pre-pack type of administration in the Netherlands] Onlangs is bij mij afgestudeerd (thans Mr.) Gert-Jan Boon. Zijn master-scriptie Ondernemingsrecht gaat over het fenomeen Stille bewindvoering (in pre-insolventiezaken). Het onderzoek, met als titel 'Stilte voor de storm: waarborgen en toezicht bij stille bewindvoering' wil inzicht bieden in de waarborgen en het toezicht dat relevant is bij stille bewindvoering. Een beschrijving van de vooral in 2013 doorgezette praktijk wordt in het onderzoek gecombineerd met studie van de Belgische ondernemingsbemiddelaar en de Britse pre‐pack. Boon constateert dat er weinig aandacht is voor een regeling die duidelijkheid en zekerheid kan geven over de stille bewindvoering. Veel is onzeker: het doel van stille bewindvoering en de tee dienen belangen, de benoemingsprocedure, de taakomschrijving en de bevoegdheden, de wijze van verantwoording en de beloningsregeling. In het voorstel van Wet Continuïteit Ondernemingen I omschrijft de minister de taak van de 'beoogd curator' als adviserend en ondersteunend, maar hoe dit dient te gebeuren laat de minister open. Verantwoording wordt vaak passief geregeld, de stille bewindvoerder (of inmiddels curator) dient veelal alleen op verzoek de rechter‐commissaris informatie te verschaffen. Er is geen zelfstandige verplichting om verantwoording af te leggen. Een regeling als in Engeland bekend onder SIP16 wordt momenteel node gemist. Zie de recente versie gepost op dit blog onder document 2013-12-doc12. De genoemde onderwerpen zouden in een (wettelijke) regeling gewaarborgd kunnen worden. Tot het moment dat een wettelijke regeling in werking treedt kan volgens Boon door soft law een kader voor stille bewindvoering worden geschapen. Tevens kan soft law naast een wettelijke regeling nuttig zijn voor nadere invulling van specifieke onderdelen daarvan. Vandaar de titel van de scriptie: het is nu stilte voor de storm, er dient nog veel geregeld te worden om stille bewindvoering voldoende waarborgen te bieden en toezicht mogelijk te maken. Dit is nodig voor een werkelijk succesvolle stille bewindvoering waarbij geen misbruik wordt gemaakt van de zwakte van hen die niet betrokken zijn, maar de sterkte van het gegeven vertrouwen weet te beantwoorden, aldus Boons eindconclusie. Geïnteresserden in de scriptie kan ik met de auteur in contact brengen. Zie voor de samenvatting Samenvatting - Stilte voor de storm

2014-01-doc2 Hague Conference - General Principles for Judicial Communications

In matters of international insolvency at the Leiden Law School work is under development to create Principles and Guidelines for Cross-Border Judicial Cooperation in Insolvency Cases. See the newsletters posted on this blog, document 2013-12-doc1. In our work we are of course guided by recommendations of regional and global (non-binding) standard setting organisations. We have taken a closer look to a set of General Principles for Judicial Communications within the context of the so-called 1980 Hague Child Abduction Convention.  Last month the Hague Conference on Private International Law, the source of these Principles, has issued its publication ‘Direct Judicial Communications’, based on discussions within the International Hague Network of Judges, after over 10 years now including more than 80 judges from more than 55 States in all continents. The General Principles for Judicial Communications are work in progress. See for the publication http://www.hcch.net/index_en.php?act=events.details&year=2013&varevent=340 The Hague Conference invites comments and suggestions from States, interested organisations, or judges, especially members of the International Hague Network of Judges. In the Leiden JudgeCo-porject we will analyse the changes which might have been made to the draft text we have used in our research.

2014-01-doc1 Additional functions' statement

Generally once a year I have to submit my additional functions ('nevenfuncties') in addition to being Justice in the Court of Appeal in The Hague. The statement I also send to the leiden Law School, where I have a chair in international insolvency law for 20% of my active time.2014-01-02 Nevenfuncties B. Wessels