Search

Follow me

RSS feed

Archive

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog

Blog 2012

2012-12-doc4 IBA in Eastern Europe discusses 'restucturing'

On November 23, the IBA Eastern Europe group organised a 3 day conference in Warsaw. I was inited to speak on matters of 'in court' or 'out-of-court' solutions. The presentations are available via  http://www.ibawarsaw2012.com/images/iba_warsaw_23_nov_insolvency_restructuring.pdf

2012-12-doc3 Harmonisation of Insolvency Laws in the EU

Coming Friday 14th, Ian Fletcher and I will discuss our report, see this weblog 2012-11-doc1. For some foreward looking considerations, see my blog http://leidenlawblog.nl/articles/modernising-and-harmonising-insolvency-laws. During the 14 December meeting Mr Jerome Carriat (from the staff of the European Commission) may have the opportunity to briefly explain to the audience what is in the "European insolvency package" and what the Commission envisages as next steps in this policy area.

2012-12-doc1 Justice Norris on Judicial Cooperation

During a dinner in June 2012 in Nottingham (meeting Academic Forum of INSOL Europe) Mr Justice Norris delivered an interesting dinner speech outlines 5 areas in which academics can provide assistance to judges and insolvency practitioners 'to build confidence and encourage cooperation'. See http://www.ntu.ac.uk/PSS/Nottingham%20Law%20School/Publications/132264.pdf

2012-12-doc2 Nevenfuncties

[Additional functions' statement] Gemiddeld één maal per jaar dien ik opgave te doen van nevenfuncties (naast mijn functie als raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag). Deze opgave stuur ik ook naar de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden, waar ik voor 20% van de werkweek hoogleraar internationaal insolventierecht ben.2012-12-11 Nevenfuncties B. Wessels

2012-11-doc6 Programma herijking faillissementsrecht

[Dutch government's proposal to renew Bankruptcy Act] Het tijdperk van het Voorontwerp Insolventiewet is voorgoed voorbij. De Minister wil concrete oplossingen voor concrete problemen en zo "op onderdelen" de Faillissementswet verbeteren. De bladzijde is omgeslagen in deze al meer dan 30 jaar durende poging het insolventierecht in Nederland te moderniseren. Zie de brief van het Ministerie van V&J die morgen naar de Tweede kamer gaat.tekenversie faillissementsbrief