Search

Follow me

RSS feed

Archive

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog

Blog 2009

2009-12-doc4 Introductory Analysis EU Insolvency Regulation

In a few days the third edition of my book "European Union Regulation on Insolvency Proceedings: An Introductory Analysis" will be published. The publisher is the American Bankruptcy Institute (ABI). http://www.abiworld.org/HTMLemail/2009/NewBook%5FEU/

2009-12-doc3 III 2010 Prize for Insolvency Studies

Every year around this time a call is made to submit papers that could be rewarded by a Jury, co-chaired by prof. Jay Westbrook (University of Austin, Texas, and me. For the conditions and requirements for the International Insolvency Institute Prizes 2010, see http://www.iiiglobal.org/iii-prize-in-insolvency

2009-12-doc1 Bedrijfsjuridische prijzen 2009

[Best corporate counsel / Best Manager Legal Affairs 2009] Afgelopen donderdag was ik voorzitter van de Jury die in de Heineken Experience in Amsterdam de prijzen heeft uitgereikt voor de beste Bedrijfsjurist van 2009 en de Beste Manager Bedrijfsjuridische Zaken van 2009. Zie voor het verloop, de prijswinnars en de geanimeerde receptie www.bedrijfsjuristvanhetjaar.nl

2009-12-doc2 "Paritas Creditorum"

[Paritas Creditorum: Cornerstone or Myth?) Afgelopen vrijdag kruiste ik de degens met prof. mr J.J. van Hees (Radboud Universiteit Nijmegen) over een drietal stellingen, verband houdend met het beginsel van gelijke behandeling van gelijk gerechtigde schuldiesers ("partitas creditorum"). Een aandachtig gehoor van ruim 400 personen, vooral leden van Insolad, kozen onder meer in grote mate vóór het behoud van de Actio Pauliana als zelfstandige actie (naast bijvoorbeeld onrechtmatige daad). Ik gebruikte de bijgaande power point presentatie. Den Haag Insolad 24 nov 09

2009-11-doc5 Nieuwe Insolventiewet: voorlopig afgeblazen

[ New Dutch Insolvency Act not during this governmental period; the decision is left to a new government (first half year 2011]  Kon ik op 2009-10-doc5 nog melding maken van het voornemen om per 1 januari 2012 een nieuwe Insolventiewet in werking te laten treden, thans luiden de berichten zoals deze in de wandelgangen al konden worden gehoord: gezien de bestaande wetgevingsprioriteiten is er in de lopende kabinetsperiode geen ruimte om dit wetgevingsproject te starten. Voorlopig (?) gaat het Voorontwerp, inclusief de slotbrief (2008-08-doc1), dus anderhalf jaar in de ijskast. Zie de brief van de Minister van Justitie aan de Voorzitter van de (inmiddels niet meer bestaande) Commissie Insolventierecht.Brief minister van justitie 18-11-09