Search

Follow me

RSS feed

Archive

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog

Blog 2007

2007-12-doc4 Contracten Maken: Boek van de week!

[Drafting Contracts, see 2007-09-doc5, chosen as "Book of the Week"] De publicatie “Contracten maken” is door boekhandel Jongbloed gekozen als "Boek van de Week". Het boek in uitgegeven in de Serie Praktijkhandleidingen, Kluwer. De auteurs zijn ingenomen met deze uitverkiezing, die het belang van het boek voor de praktijk onderstreept. Zie voor een korte beschrijving dit weblog, onder 2007-09-doc5.

2007-12-doc2 Fiscale kijk op stichtingen

[Foundation and taxation] Mijn oud-promovendus, Dr. C.P.M. van Houte, heeft onlangs een boek gepubliceerd met de titel "Fiscale kijk op stichtingen". Ik breng het graag onder de aandacht. De uitgever is Dr. Van Houte tax law publishers, Brussel, en het ISBN

2007-12-doc3 Studieconferentie Euroforum over Voorontwerp Insolventiewet

[Conference on Pre-draft Insolvency Law] Op 8 april 2008 organiseert Euroforum in Rotterdam een studieconferentie over het Voorontwerp Insolventiewet. Naast mijzelf als dagvoorzitter zijn als sprekers uitgenodigd prof. Kortmann (Voorzitter Commissie Insolventierecht), de heren Timmermans (Rabo), Janssen (Banning advocaten), Loesberg (Vice-president Rechtbank Den Haag), Windt (Houthoff Buruma advocaten), Van Eijsden (Ministerie van Financiën) en Salomons (Ministerie van Justitie) en mevrouw Luttikhuis (Universiteit van Tilburg). Zie de bijgaande folder.euroforum-8 -april-2008.pdf

2007-12-doc1 Bankruptcy Law in Indonesia

Several times a year

2007-11-doc7 Principles for Cooperation in International Insolvency cases & SARFal Law Faculties

SARFaL is the acronym for the Strategic Alliance of Research Faculties of Law. It is is a group of research-intensive law faculties committed to facilitate and enhance international research co-operation. The Law Faculty of Leiden University is its Dutch participant. Co-operation includes joint research projects by senior researchers and PhD candidates, participation in joint conferences, cross-border reviews of written material, research visits abroad by senior researchers and PhD candidates, and exchange of research-oriented and talented students. At present, SARFaL consists of the Universities of Aarhus, Barcelona, Bologna, Galway, Geneva, Heidelberg, Leiden, Leuven, Oslo, Oxford, Poitiers, Prague and Uppsala. Having been a Law Professor for twenty years at one of the Amsterdam Universities, I joined the University of Leiden as of 1 September 2007. Through Leiden, I became aware and was intrigued by the SARFaL research community.