Search

Follow me

RSS feed

Archive

2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog

Blog 2006

2006-12-doc1 Nieuwe druk: Achtergestelde vorderingen

[New edition of Wessels Subordinated Debts] Vorige week verscheen (bij Kluwer) de nieuwe druk van Achtergestelde vorderingen. De eerste druk verscheen in 1997. De publikatie verschijnt nu in de serie Monografieën Privaatrecht, waarin het is opgenomen als nr. 6. In tien jaar is de figuur van de achtergestelde (obligatie)lening niet principieel veranderd. Er wordt in rechte wel eens over gestreden. Het jurisprudentieregister bevat vanaf 1997 circa 25 uitspraken. Zie bijgaand document voor de inhoudsopgave.Inhoudsopgave Achtergestelde vorderingen.doc

2006-12-doc2 Wessels Insolventierecht

[Dutch series of 10 Volumes Wessels Insolvency Law] De komende jaren heb ik me voorgenomen om de serie Insolventierecht (10 delen, verschenen tussen 1999-2003 als Polak-Wessels Insolventierecht) geheel te actualiseren. In de bijgevoegde brochure leest u meer daarover. Wessels Insolventierecht.pdf Deel X (International Insolvency Law) is onlangs verschenen. Zie deze weblog, 2006-11-doc3. Vorige week heb ik de kopij van de delen VI (Het akkoord) en VIII (Surseance van betaling) naar de bureauredactie van de uitgever gestuurd. Ik verwacht Deel III (pauliana, verrekening, zekerheidsrechten) eind van deze maand te kunnen afronden.

2006-12-doc5 Concernrecht

[Groups of companies] Korte insolventierechtelijk kijk in: Steef M. Bartman / Adriaan F.M. Dorrestein, Van het concern, 6e druk, Kluwer (ISBN 90 13 03301 6). VAN HET CONCERN.pdf Zie www.kluwershop.nl

2006-11-doc5 WIJZIGINGEN FAILLISSEMENTSWET NA INWERKINGTREDING WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT

[Changes in Netherlands Bankruptcy Act After Entry into Force of New Act on Financial Supervision] De enorme wetgevingsoperatie om de Wet op het financieel toezicht (Wft) tot stand te brengen in naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2007 in te voeren zal ook resulteren in een 40-tal wijzigingen van de Faillissementswet (Fw). Zie wetsvoorstel 30 658 houdende de Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht. Het merendeel houdt natuurlijk verband met vernieuwde terminologie in en de redactie van de Wft. Daarnaast zijn er enkele opmerkelijke bepalingen, waarvan ik er in bijgand document – kort – enkele toelicht.2006-11-doc5 - 30 658 Fw - Wft.pdf

2006-11-doc3 NIEUW BOEK: WESSELS INTERNATIONAL INSOLVENCY LAW

[Short explanation in Dutch] Vorige week is verschenen: Wessels, International Insolvency Law verschenen. Het is de in het Engels geschreven bewerking van Deel X uit de serie Polak-Wessels. Dat deel verscheen in 2003. In het nieuwe boek ga ik natuurlijk in op recente ontwikkelingen in Amerikaans en Engels internationaal insolventierecht. De EU insolventieverordening wordt veel uitvoeriger (ca. 300 pagina’s) geanalyseerd, waarbij omstreeks 150 rechterlijke uitspraken uit tien landen van commentaar worden voorzien. Zie voor de inhoudsopgave en het jurisprudentieregister de bijgaande documenten. Wessels Contents.pdf Wessels Table of Cases.pdf Met het uitkomen van dit deel is ook een start gemaakt met de bewerking van de oorspronkelijke serie Insolventierecht, waarvan de 10 delen tussen 1999 en 2003 verschenen. Ik hoop in 2007 de delen III (Gevolgen van faillietverklaring (2), met onder meer de pauliana, verrekening en zekerheidsrechten), VI (Het akkoord) en VIII (Surseance van betaling) het licht te laten zien. De overige delen hoop ik in 2008 en 2009 te kunnen schrijven. De gehele serie wordt uitgegeven door Kluwer.