Search

Follow me

RSS feed

Archive

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog

Blog 2014

2014-02-doc8 Wessels Insolventierecht VII (Vereffening van de boedel) verschenen

Vorige week vond ik in mijn postbus het boek Wessels Insolventierecht VII 2013. Het is het tweede boek in mijn 10-delige serie Wessels Insolventierecht; dit keer heeft de serie een paars kaft. Over de 'launch' berichtte ik op dit blog onder 2013-12-doc4. Het eerste boek dat verscheen was Deel VI over Het akkoord, zie 2013-12-doc14. Wessels Insolventierecht VII 2013 heeft tot onderwerp de vereffening van de failliete boedel en handelt hoofdzakelijk over de vereffening op basis van art. 173-194 Fw, de rechtstoestand na vereffening (art. 195-197 Fw) en de regeling van de rehabilitatie (art. 206-212 Fw). Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de vereffening in het systeem van de Faillissementswet en de vereffening na faillietverklaring van een rechtspersoon. Voorts wordt uitvoerig ingegaan op de boedelschuld als insolventierechtelijk verschijnsel en als vermogensrechtelijke verbintenis, die haar bron dient te vinden in art. 6:1 BW. Hierbij wordt het baanbrekende arrest van de Hoge Raad van 19 april 2013 geanalyseerd. Verder wordt de uitdelingslijst systematisch behandeld, waaronder de inrichting van de lijst, de (omslag van de) algemene en bijzondere faillissementskosten, de op grondslag van de lijst te verrichten uitdelingen, de problematiek van de negatieve boedel, het verzet tegen de uitdelingslijst, het verbindend worden van de lijst. Ten slotte komt aan de orde het einde van het faillissement en de mogelijkheid van de heropening van de vereffening. In de tekst is op verschillen plaatsen de specifieke wijze van vereffenen van claims op voet van de Wet collectieve afwikkeling massaschade (Stb. 2013, 255), die op 1 juli 2013 in werking trad, verwerkt. Rechtspraak en literatuur zijn bijgewerkt tot medio september 2013. http://shop.kluwer.nl/boeken_products/vereffening-van-de-boedel/prod10306170.html.

2014-02-doc7 Annual address Neth. Ass. Comparative and International Insolvency Law

On 21 November 2013 the 3rd Annual conference of NACIIL was organised in the ABN Amro building in Amsterdam. NACIIL stands for the Netherlands Associaton of Comparative and International Insolvency Law, established late 2011. See for its website www.naciil.org. NACIIL now has over 160 members, the Annual Conference had around 120 registrants. The subject was 'subordination', with discussions of the draft-reports by Rob Abendroth, Roel Fransis (from Belgium) and Rolef de Weijs. After the discussions, the reporters recently have send in their final versions, so publication is soon to be expected. A tradition is also that the chairman delivers his Annual address. It is (in Dutch) attached, as well as an English summary. 2013-11-21 Jaarrede NVRII  2013-11-21 Annual address chaiman NACIIL (summary)

2014-02-doc6 On the Future of European Insolvency Law

'On the Future of European Insolvency Law' is the title of my INSOL Europe Academic Forum’s 5th Edwin Coe lecture, given in Brussels, October 11th, 2012. It now will be published, together with the papers of the Academic's Froum conference 10-11 October 2012. See the bookcover. Brussels Book Cover v1 This is in short the lecture's  content: 1. The present state of European Insolvency Law, for which I make a distinction between: 1.1. The early period 1.2. The cross-border period 1.3. The harmonisation period The second theme concentrates on: 2. Insolvency law and its role in establishing a better Europe 2.1. Better functioning of the internal market 2.2. Initiatives regarding natural persons? My third and last theme presents a focus on: 3. Actors in the field of European Insolvency Law, being: 3.1. Legislature 3.2. Courts 3.3. Insolvency office holders 3.4. Academia I will then end with some concluding remarks regarding the future of European Insolvency Law. Wessels-EdwinCoeLecture

2014-02-doc5 Over de liefde voor het juridische boek

Al vele jaren wil ik weten wat de meest recente boeken zijn die voor mijn vakgebied relevant zijn. Jurilogie (het geschreven woord over het recht) is de naam van een recent gestarte informatie-service betreffende het juridische boek, met name het gedrukte boek. Geschat wordt dat zo'n 75 van de juridische boeken niet digitaal beschikbaar zijn, terwijl veel juristen (ook de jongere generatie) nog onverminderd de voorkeur geeft aan een gedrukt boek. Digitaal zoeken naar verschenen boeken heeft iets van het zoeken van een speld in een hooiberg. Mr Paul van Appeven, met ruim 30 jaar ervaring in het van de juridische boekenhandel, streeft ernaar steeds een actueel overzicht te geven van recent verschenen juridische boeken. Een maandelijkse overzichtslijst, ingericht per vakgebied, is sinds kort beschikbaar. Men zegt wel dat de liefde voor een vrouw niet gedeeld mag worden; de liefde voor het juridische boek natuurlijk wel. Raadpleeg www.jurilogie.nl.